Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 23 de febrer de 2022

¿ Agenda pública: 23 de febrer de 2022
Bon dia!
¿ Avui he començat el dia fent una roda de premsa i visita d’obres als 12 pisos de lloguer assequible que farem al carrer Dr. Ferran.
¿ Tindré diverses reunions amb impulsors de projectes al municipi i amb veïns i veïnes.
¿ Faré una reunió de treball per parlar de projectes que es volen implantar al polígon industrial de Vilanoveta.
¿ Aniré al mercat setmanal de les Roquetes amb els companys i companyes de l’agrupació del PSC.
¿ Em reuniré amb el regidor David Navarro per comentar temes relacionats amb l’Esports i la promoció de l’Esport.
¿ Presentarem el projecte de millora urbanística i del Pla de Reactivació del Comerç.
¿ Em reuniré amb el Patronat de la residència Redós.
--
¿ Agenda pública: 23 de febrero de 2022
¡Buenos días!
¿ Hoy he empezado el día haciendo una rueda de prensa y visita de obras a los 12 pisos de alquiler asequible que haremos en la calle Dr. Ferran.
¿ Tendré varias reuniones con impulsores de proyectos en el municipio y con vecinos y vecinas.
¿ Haré una reunión de trabajo para hablar de proyectos que se quieren implantar en el polígono industrial de Vilanoveta.
¿ Iré al mercado semanal de Les Roquetes con los compañeros y compañeras de la agrupación del PSC.
¿ Me reuniré con el regidord David Navarro para comentar temas relacionados con el Deportes y la promoción del Deporte.
¿ Presentaremos el proyecto de mejora urbanística y del Plan de Reactivación del Comercio.
¿ Me reuniré con el Patronato de la residencia Redós.