Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 29 d'abril de 2020

Agenda pública: dimecres dia 29 d'abril de 2020.

¿Hola a tots i totes! Torno a l'agenda de cada dia después d'aquests dies de tants canvis.
Aquesta matí he tingut reunió amb la Fundació Inform per fer resume dels programes i cursos de formació. Després, reunió amb el grup socialista de la Federación Española de Municipios y provincias per parlar del tema del turisme i analitzar propostes. Seguidamente, junta de govern del conseller comarcal per treballar remes d'habitatge i d'alimentació entre altres temes.
Aquesta tarda, tinc consell d'alcaldies del Garraf i al vespre, reunió amb l'equip de govern. BON DIMECRES!!

¿Hola a todos y todas! Vuelvo a la agenda de cada día después de estos días de tantos cambios. Esta mañana he tenido reunión con la Fundación Inform para hacer resumen de los programas y cursos de formación. Después, reunión con el grupo socialista de la Federación Española de Municipios y provincias por habla del tema del turismo y analizar propósitos. Seguidamente, junta de gobierno del consejer0 comarcal para trabajar temas de vivienda y de alimentación entre otros temas. Esta tarde, tengo consejo de alcaldías del Garraf y al atardecer, reunión con el equipo de gobierno. BUEN MIÉRCOLES!!