Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 9 de febrer de 2022

Neteja de l’espai públic per part de persones contractades a través dels plans d’ocupació. Mantenim bonic el municipi i generem llocs de treball!
¿ Agenda pública: 9 de febrer de 2022
¿ Avui hem col·locat la primera pedra d’un dels edificis de protecció oficial que es faran al Parc Central. Aquest edifici tindrà els primers 43 pisos de lloguer assequible dels més de 200 que es construiran.
¿ He signat a la notaria la constitució dels drets de superfície amb la fundació que construirà els habitatges.
¿ M’entrevistaran a Cadena SER.
¿ Faré la reunió de l’executiva local del partit.
Limpieza del espacio público por parte de personas contratadas a través de los planes de ocupación. Mantenemos bonito el municipio y ¡generamos puestos de trabajo!
¿ Agenda pública: 9 de febrero de 2022
¿ Hoy hemos colocado la primera piedra de uno de los edificios de protección oficial que se harán en el Parc Central. Este edificio tendrá los primeros 43 pisos de alquiler asequible de los más de 200 que se van a construir.
¿ He firmado en la notaría la constitución de los derechos de superficie con la fundación que construirá las viviendas.
¿ Me entrevistarán en Cadena SER.
¿ Haré la reunión de la ejecutiva local del partido.