Agenda de l'Alcaldessa

Divendres, 25 de març de 2022

Bon divendres! ¿ Recordeu que podeu sol·licitar a la OAC una subvenció per al lloguer per a les persones de 65 anys o més ¿¿¿¿ Teniu fins al 29 d'abril.
¿ Agenda pública: 25 de març de 2022
¿ Em reuneixo amb el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, i amb els diputats de Turisme de la resta de diputacions per parlar dels plans de sostenibilitat turística NGEU.
¿ Farem una reunió del Consell d'Alcaldies del Consell Comarcal del Garraf.
¿ Faré treball intern de llegir documentació i planificació.
¿ Respondré trucades i missatges.
--
¡Feliz viernes! Recordad que podéis solicitar en la OAC una subvención para el alquiler para personas de 65 años o más. Tenéis hasta el 29 de abril.
¿ Agenda pública: 25 de marzo de 2022
¿ Me reúno con el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, y con los diputados de Turismo del resto de diputaciones para hablar de los planes de sostenibilidad turística NGEU
¿ Haremos una reunión del Consell d’Alcaldies del Consell Comarcal del Garraf.
¿ Haré trabajo interno de leer documentación y planificación.
¿ Responderé llamadas y mensajes.