Agenda de l'Alcaldessa

Divendres, 28 d'octubre de 2022

Agenda pública: divendres 28 d'octubre de 2022
Foto: hem començat les obres de millora de la rambla de la carretera de Sitges amb els plans d'ocupació!!
¿ avui hem constituït la Fundació FRED-HUB amb l'empresa AKO per treballar junts en un projecte de la cadena del fred i així atraure al polígon industrial Vilanoveta empreses d'aquests sector! Volem reforçar el sector industrial i crear llocs de treball!!
¿ seguidament he visitat les obres d'accés al cementiri que en breu estaran acabades.
¿ reunió amb comerç i activitats de l'ajuntament.
BON DIVENDRES!!
Agenda pública: viernes 28 de octubre de 2022
Foto: hemos empezado las obras de mejora de la rambla de la carretera de Sitges con los planes de ocupación!!
¿ hoy hemos constituido la Fundación FRED-HUB con la empresa AKO para trabajar juntos en un proyecto de la cadena del frío y así atraer al polígono industrial Vilanoveta empresas de este sector! ¡Queremos reforzar el sector industrial y crear puestos de trabajo!!
¿ seguidamente he visitado las obras de acceso al cementerio que en breve estarán terminadas.
¿ reunión con comercio y actividades del ayuntamiento.
BUEN VIERNES!!