Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 11 de març de 2020

Agenda pública, dimecres 11 de març de 2020

Avui, per segon dia ens hem reunit l'equip de treball de prevenció i seguretat pel coronavirus. Vull agrair la seva disposició a treballar coordinats pel bé comú. Continuem!!¿

Hoy, por segundo día nos hemos reunido el equipo de trabajo de prevención y seguridad por el coronavirus. Quiero agradecer su disposición a trabajar coordinados por el bien común. Continuamos!!

 

                                                                                                                                                           

 


 

 

Dimarts, 10 de març de 2020

Agenda pública, dimarts 10 demarç de 2020.

Bon dia a tots i totes!! Avui tenim  Junta de Govern Local i us passo els temes que aprovarem perquè esteu informats com l'ampliació d'horaris del servei d'atenció psicològica per a dones maltractades, les bases de la propera convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes, el tancament de contenidors soterrats als carrers Comtes de Barcelona, Jaume Balmes, Garcia Lorca i pl. Layret o la millora de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic entre c. Mare de Déu de Montserrat i c. Nou. Continuem treballant!!¿

Buenos días a todos y todas!! Hoy tenemos Junta de Gobierno Local y os paso los temas que aprobaremos porque estáis informados como la ampliación de horarios del servicio de atención psicológica para mujeres maltratadas, las bases de la próxima convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de fachadas, el cierre de contenedores soterrados en las calles Comtes de Barcelona, Jaume Balmes, Garcia Lorca y pl. Layret o la mejora de la instalación eléctrica del alumbrado público entre c. Verge Maria de Montserrat y c. Nou. Continuamos trabajando!!

                                                        

Dilluns, 9 de març de 2020

Agenda pública: dilluns dia 9 de març de 2020

Aquest matí he tingut la visita del Diputat president de l'àrea d'infraestructures, mobilitat, urbanisme, habitatge i espais naturals de de la Diputació de BCN @dibacat i alcalde de Subirats Pere Pons Vendrell. Hem caminat pel nucli antic de Ribes i per les obres del carril bici i vianants! Seguidament, tinc visita d'obres al pavelló de Les Roquetes i al migdia, treball amb l'equip de direcció. BON DILLUNS!!

Esta mañana he tenido la visita del Diputado presidente del área de infraestructuras, movilidad, urbanismo, vivienda y espacios naturalsde de la Diputación de BCN @dibacat y alcalde de Subirats Pere Pons Vendrell. Hemos andado por el núcleo antiguo de Ribes y por las obras del carril bici y peatones! Seguidamente, tengo visita de obras al pabellón de Las Roquetes y a mediodía, trabajo con el equipo de dirección. BUEN LUNES!!

 

                                         

Dimecres, 4 de març de 2020

Agenda pública: dimecres dia 4 de març de 2020

Aquest matí he visitat les obres de millora de l'entrada i vorera de Rafael Alberti. També la neteja de la riera i hem presentat la campanya que comencem amb els Agents Cívics per mantenir els carrers i places nets. Podem millorar les coses però les hem de mantenir entre tots i totes!! Com per exemple, bosses de brossa a les papereres!! Amb la col.laboració de tots i totes podrem identificar les persones incíviques per poder reconduir i/o sancionar-los. Continuem treballant!! BON DIMECRES!!

Esta mañana he visitado las obras de mejora de la entrada y acera de Rafael Alberti. También la limpieza de la riera y hemos presentado la campaña que empezamos con los Agentes Cívicos para mantener las calles y plazas limpias. Podemos mejorar las cosas pero las tenemos que mantener entre todos y todas!! Como por ejemplo, bolsas de basura a las papeleras!! Con la colaboración de todos y todas podremos identificar las personas incívicas para poder reconducir y/o sancionarlos. Continuamos trabajando!! BUEN MIÉRCOLES!!

 

                                                           

Dilluns, 2 de març de 2020

Agenda pública: dilluns dia 2 de març de 2020.

Ara surto cap a BCN a executiva nacional del @PSC. Em trobaré amb companys i companyes per compartir la situació de molts temes i un que ens preocupa, l'accés a l'habitatge. A la tarda, tinc Junta de Govern i Ple de la Mancomunitat per millorar en el servei que prestem als municipis. BON DILLUNS!!

Ahora salgo hacia BCN a ejecutiva nacional del @PSC. Me encontraré con compañeros y compañeras para compartir la situación de muchos temas y uno que nos preocupa, el acceso a la vivienda. Por la tarde, tengo Junta de Gobierno y Pleno de la Mancomunidad para mejorar en el servicio que prestamos en los municipios. BUEN LUNES!!

 

                                                                     

 

Divendres, 28 de febrer de 2020

Agenda pública: divendres dia 28 de febrer de 2020.

Aquest matí he començar contestant correus i missatges. Ara tinc reunió de treball amb el regidor Fran Perona Jimenez. Seguidament, amb governació. Al migdia, dinaré amb els ponents de les jornades de mobile week al nostre municipi i a la tarda, la jornada sobre "Blockchain, criptomonedes i monedes locals”. Us hi espero!!! BON DIVENDRES!!

Esta mañana he empezar contestando correos y mensajes. Ahora tengo reunión de trabajo con el regidor Fran Perona Jimenez. Seguidamente, con gobernación. A mediodía, comeré con los ponentes de las jornadas de mobile week en nuestro municipio y por la tarde, la jornada sobre "Blockchain, criptomonedes y monedas locales”. Os espero!!! BUEN VIERNES!!

 

 

                                                                                            

Dimarts, 25 de febrer de 2020

Agenda pública: dia 25 de febrer de 2020

Ahir no vaig poder escriure l'agenda. Així que us faig un petit resum. Al matí vaig tenir reunió de direcció per planificar millores a l'organització de l'ajuntament. Després, vaig treballar en el pla facturació municipal i al migdia, visites amb veïns i veïnes. A la tarda, vaig estar a l'hospital.

Aquest matí, he anat a l'hospital i després, tinc reunions de treball sobre l'autòdrom i altres projectes de desenvolupament econòmic. A la tarda, junta de govern i coordinació d'equip. BON DIMARTS!! Fotos de la millora de la vorera de Rafael Alberti. Continuem treballant!!

Ayer no pude escribir la agenda. Así que os hago un pequeño resumen. Por la mañana tuve reunión de dirección para planificar mejoras a la organización del ayuntamiento. Después, trabajé en el plano facturación municipal y a mediodía, visitas con vecinos y vecinas. Por la tarde, estuve en el hospital. Esta mañana, he ido al hospital y después, tengo reuniones de trabajo sobre lo autòdromo y otros proyectos de desarrollo económico. Por la tarde, junta de gobierno y coordinación de equipo. BUEN MARTES!! Foto de la memòria de la acera de Rafael Alberti. Continuamos trabajando!!

                                                                 

Dijous, 20 de febrer de 2020

Agenda pública: dijous dia 20 de febrer de 2020.

Aquest matí he tingut reunió de treball a la Diputació de Barcelona amb la presidenta de l'Àrea Lluïsa Moret, i els seus diputats i coordinadora Teresa Llorenç per explicar el projecte de municipi saludable i demanar suport per diferents accions del pla de salut, igualtat i convivència ! Esperem poder comptar amb el seu suport!! Gràcies a les regidores Antònia Pulido Fernández i Sandra Shimazu Salvatierra per la vostra feina!! Treballant amb el ¿!! La resta de la tarda seré a l'hospital.

Esta mañana he tenido reunión de trabajo a la Diputación de Barcelona con la presidenta del área Lluïsa Moret, y sus diputados y coordinadora Teresa Llorenç para explicar el proyecto de municipio saludable y pedir apoyo por diferentes acciones del plan de salud, igualdad y convivencia ! Esperemos poder contar con su apoyo!! Gracias a las regidoras Antònia Pulido Fernández y Sandra Shimazu Salvatierra por vuestro trabajo!! Trabajando con lo ¿!! El resto de la tarde estaré en el hospital.

                                                                    

Dilluns, 17 de febrer de 2020

Agenda pública: dilluns dia 17 de febrer de 2020

Aquest matí tinc visites de veïns i veïnes. Després, una reunió de treball amb la Fundació Miranda i Parc del Garraf. Al migdia, reunió amb l'equip de direcció per treballar millores en l'organització de l'Ajuntament. I a la tarda, trobada amb els taxistes del municipi per millorar el servei. BON DILLUNS!!

Esta mañana tengo visitas de vecinos y vecinas. Después, una reunión de trabajo con la Fundación Miranda y Parque del Garraf. Al mediodía, reunión ambvl'equip de dirección para trabajar mejoras en la organización del Ayuntamiento. Y por la tarde, encuentro con los taxistas del municipio para mejorar el servicio. BUEN LUNES!!

 

                                                                                                                                           

Divendres, 14 de febrer de 2020

Agenda pública: 14 de febrer de 2020

Avui he tingut reunió de treball amb governació. Després, he anat a Olivella invitada a per la seva alcaldessa a la inauguració de la portada d'aigua a la plana novella. Seguidament, he tornat a l'ajuntament per resoldre temes pendent i urgents. BON DIVENDRES!! comparteixo unes fotos de la visita a les obres del nou pavelló de Ribes.

Hoy he tenido reunión de trabajo con gobernación. Después, he ido a Olivella invitada a por su alcaldesa a la inauguración de la portada de agua en la llanura novel. Seguidamente, he vuelto al ayuntamiento para resolver temas pendiente y urgentes. BUEN VIERNES!! comparto unas fotos de la visita a las obras del nuevo pabellón de Ribes.

 

                                                                                                         

Dijous, 13 de febrer de 2020

Agenda pública: dijous dia 13 de febrer de 2020

Aquest matí vaig a visitar les obres de la vorera de Rafael Alberti a Les Roquetes i del Pavelló de Ribes. Al migdia, aniré als premis Biosfera on l'Ajuntament l'hem rebut. A la tarda, reunió sobre els plans desocupació juvenils de tota la comarca i al vespre, Junta de Portaveus del Consell Comarcal. BON DIJOUS!! Treballant amb passió!!

Esta mañana voy a visitar las obras de la acera de Rafael Alberti en Les Roquetes y del Pabellón de Ribes. Al mediodía, iré a los premios Biosfera donde el Ayuntamiento lo hemos recibido. Por la tarde, reunión sobre los planes desempleo juveniles de toda la comarca y por la noche, Junta de Portavoces del Consejo Comarcal. BUEN JUEVES!! Trabajando con pasión!! 

 

                                                  

 

 

Dimarts, 11 de febrer de 2020

Agenda pública: dimarts dia 11 de febrer de 2020

Aquest matí he tingut una reunió de treball amb l'institut de robòtica per avançar en el projecte de rehabilitació de Can Pau Roig i disposar de la unitat d'investigació de l'envelliment actiu i saludable. Volem crear serveis a domicili per ajudar les persones que es van fent grans i necessiten suport. Seguidament, vaig a BCN a la presentació dels suports de la Diputació als Ajuntaments. A veure si podem obtenir força ajuts!! Al tornar, tinc Junta de Govern Local i Coordinació d'Equip!! Al vespre, cercavila de Festa Major!! BON DIMARTS!! Foto amb Antoni Reverté de l'Institut de Robòtica.

Esta mañana he tenido una reunión de trabajo con el instituto de robótica para avanzar en el proyecto de rehabilitación de Can Pau Roig y disponer de la unidad de investigación del envejecimiento activo y saludable. Queremos crear servicios a domicilio para ayudar a las personas que se van haciendo mayores y necesitan apoyo. Seguidamente, voy a BCN a la presentación de los apoyos de la Diputación a los Ayuntamientos. A ver si podemos obtener bastantes ayudas !! Al volver, tengo Junta de Gobierno Local y Coordinación de Equipo !! Por la noche, cercavila de Fiesta Mayor !! BON MARTES !!

                                                               

Dilluns, 10 de febrer de 2020

Agenda pública: dilluns dia 10 de febrer de 2020

Aquest matí sóc a BCN a l'executiva nacional i amb alcaldes i alcaldesses per compartir la situació del país i dels municipis. Al migdia, aniré a visitar algunes obres que tenim en marxa i a a la tarda, tinc visites amb veïns i veïnes. Per finalitzar el dia, junta de portaveus per preparar el Ple Municipal. BON DILLUNS!! Fotos d'espais que anem recuperant després de la tempesta Gloria!! Encara ens queda molta feina!

Esta mañana estoy en BCN a la ejecutiva nacional y con alcaldes y alcaldesas para compartir la situación del país y de los municipios. A mediodía, iré a visitar algunas obras que tenemos en marcha y a por la tarde, tengo visitas con vecinos y vecinas. Por finalizar el día, junta de portavoces para preparar el Pleno Municipal. BUEN LUNES!! Fotos de la recuperación de espacios después de la tormenta Gloria!! Aún nos queda mucho trabajo!

                                              

Divendres, 7 de febrer

Agenda pública: divendres dia 7 de febrer de 2020

Aquest matí contestant correus i missatges que tinc pendents. Faré reunió per buscar solucions a alguns problemes a l'ajuntament i al migdia, tinc reunió de treball per definir detalls del projecte del Teatre de Les Roquetes. A la tarda, aniré presentació de la separata i programa de Festa Major de Santa Eulàlia! BON DIVENDRES!!

Esta mañana he contestado correos y mensajes que tengo pendientes. Haré reunión para buscar soluciones a algunos problemas en el ayuntamiento y al mediodía, tengo reunión de trabajo para definir detalles del proyecto del Teatro de Les Roquetes. Por la tarde, presentación de la separata y programa de Fiesta Mayor de Santa Eulalia! BUEN VIERNES!!

 

                                                                                      

Dimecres, 5 de febrer de 2020

Agenda pública: dimecres dia 5 de febrer de 2020

Aquest matí tinc reunió de treball amb espai públic per treballar projectes de millora al municipi ( parcs, carrers, jardins...) i també el seu manteniment. Seguidament, reunió amb la policia local. Al migdia, treballaré en el Ple de l'Estat del Municipi que tenim demà i a la tarda, junta de govern i executiu del Consell Comarcal. BON DIMECRES A TOTS I TOTES!!¿

Esta mañana tengo reunión de trabajo con espacio público para trabajar proyectos de mejora en el municipio ( parques, calles, jardines...) y también su mantenimiento. Seguidamente, reunión con la policía local. A mediodía, trabajaré en el Pleno del Estado del Municipio que tenemos mañana y por la tarde, junta de gobierno y ejecutivo del Consejo Comarcal. BUEN MIÉRCOLES A TODOS Y TODAS!!

 

                                   

 

Dilluns, 3 de febrer de 2020

Agenda pública: dilluns dia 3 de febrer de 2020

Bon dia!! Avui tinc reunió de direcció de l'Ajuntament per treballar en el canvi digital i poder simplificar els tràmits. Seguidament, donaré la benvinguda al municipi a 21 alumnes que venen de Grècia en un intercanvi a l'IES Can Puig. Després, aniré a BCN a la presentació del Mobile Week on el nostre ajuntament també hi participa!! A la tarda, reunió amb les llars d'infants. BON DILLUNS!!

Buenos días!! Hoy tengo reunión de dirección del Ayuntamiento para trabajar en el cambio digital y poder simplificar los trámites. Seguidamente, daré la bienvenida en el municipio a 21 alumnos que vienen de Grecia en un intercambio en el IES Can Puig. Después, iré a BCN a la presentación del Mobile Week donde nuestro ayuntamiento también participa!! Por la tarde reunión con las guarderías. BUEN LUNES!!

 

 

             

Divendres, 31 de gener de 2020

Agenda pública: divendres dia 31 de gener de 2020

Aquest matí he tingut reunions d'espai públic per millorar noves zones del poble. Després, reunió de treball amb governació i he atés diferents visites. Ara, aniré a la nit de l'esport !! Una nit fantàstica amb les entitats esportives del municipi!! Gràcies per la feina que feu tots I totes! BON DIVENDRES!!

Esta mañana he tenido reuniones de espacio público para mejorar nuevas zonas del pueblo. Después, reunión de trabajo con gobernación y he atendido diferentes visitas. Ahora, iré a la noche del deporte !! Una noche fantástica con las entidades deportivas del municipio!! Gracias por el trabajo que hacéis todos Y todas! BUEN VIERNES!!

 

                                                                                                                      

 

Dijous, 30 de gener de 2020

Agenda pública: dijous dia 30 de gener de 2020.

Aquest matí he estat amb la brigada i els tècnics d'espai públic per agrair-los la implicació en els dies del temporal Gloria. Seguidament, reunió de treball sobre gent gran. Al migdia, reunions de treball amb el Consell Comarcal i a la tarda, junta de Govern i Consell executiu. BON DIJOUS!!!
Comparteixo les fotos de la visita a les obres de la Planta de Vilassar que hem començar al polígon industrial!! Netegem els boscos, triturem la fusta i fem estella per les calderes dels equipaments. Sostenible, net, economia circular i estalvi. Tothom surt guanyant!!! Som-hi!! I a més, hem aconseguit Fons Europeus que ens paguen la meitat del que costa. Continuem treballant!!¿

Esta mañana he estado con la brigada y los técnicos de espacio público para agradecerlos la implicación en los días del temporal Gloria. Seguidamente, reunión de trabajo sobre gente mayor. A mediodía, reuniones de trabajo con el Consejo Comarcal y por la tarde, junta de Gobierno y Consejo ejecutivo. BUEN JUEVES!!!
Comparto la foto de la visita a las obras de la Planta de Biomassa que hemos empezado en el polígono industrial!! Limpiamos los bosques, trituramos la madera y hacemos astilla para las calderas de los equipamientos. Sostenible, limpio, economía circular y ahorro. Todo el mundo sale ganando!!! Manos a la obra!! Y además, hemos conseguido Fondos Europeos que nos pagan la mitad de lo que cuesta. Continuamos trabajando!!

                                                                

Dimarts, 28 de gener de 2020

Agenda pública: dimarts dia 28 de gener de 2020

Aquest matí he treballat una estona amb videoconferència en el projecte smart city per al nostre municipi. Gràcies Jara per fer-ho fàcil. Seguidament, he tingut visites de veïns i veïnes i també he treballat amb el departament de cooperació. A la tarda tinc Junta de Govern, coordinació d'equip i Ple Municipal.  Som-hi!!!  BON DIMARTS!!

Esta mañana he trabajado un rato con videoconferencia en el proyecto smart city para nuestro municipio. Gracias Jara para hacerlo fácil. Seguidamente, he tenido visitas de vecinos y vecinas y también he trabajado con el departamento de cooperación. Por la tarde tengo Junta de Gobierno, coordinación de equipo y Pleno Municipal.  Manos a la obra!!!  BUEN MARTES!!

 

                                                                             

Dilluns, 27 de gener de 2020

Agenda pública: dilluns dia 27 de febrer de 2020

Aquest matí he tingut reunió amb l'equip de direcció per treballar un projecte de millora dels procediments del propi Ajuntament perquè volem ser més eficients amb tot el què fem. Seguidament, reunió de treball amb el servei del Centre d'acollida d'animals. He tingut visita de veïns i veïnes. Al migdia, reunió per treballar paperera del teatre de Les Roquetes. A la tarda, junta de govern i Ple de la mancomunitat. I jornada sobre residus amb el Director de l'Agència de Residus de la Generalitat. BON DILLUNS!!

Esta mañana he tenido reunión con el equipo de dirección para trabajar un proyecto de mejora de los procedimientos del propio Ayuntamiento porque queremos ser más eficientes con todo lo que hacemos. Seguidamente, reunión de trabajo con el servicio del Centro de acogida de animales. He tenido visita de vecinos y vecinas. A mediodía, reunión para trabajar papelera del teatro de Las Roquetes. Por la tarde, junta de gobierno y Pleno de la mancomunidad. Y jornada sobre residuos con el Director de la Agencia de Residuos de la Generalitat. BUEN LUNES!!