Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 3 d'octubre de 2019

Agenda pública: dijous 3 d'octubre de 2019

Avui dedico el dia al Consell Comarcal. He anat com a Presidenta del Consell Comarcal a reunir-me amb l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú per tractar temes de col.laboració. He mantingut reunió de treball amb la gerent del consell i a primera hora de la tarda, tinc Ple del Consell Comarcal. Al vespre, aniré a la inauguració del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges!! BON DIJOUS!!

Hoy dedico el día al Consejo Comarcal. He ido como Presidenta del Consejo Comarcal a reunirme con la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú para tratar temas de colaboración. He mantenido reunión de trabajo con la gerente del consejo y a primera hora de la tarde, tengo Pleno del Consejo Comarcal. Al atardecer, iré a la inauguración del Festival de Cine Fantástico de Sitges!! BUEN JUEVES!!

Dimecres, 2 d'octubre de 2019

Agenda pública: dimecres 2 d'octubre de 2019

Aquest matí he tingut reunió de treball amb la regidora Montse ViCastar per millorar espais del municipi. Desprès, roda de premsa per explicar la proposta d'ordenances fiscals per al 2020. Al migdia, reunió de treball sobre els camins escolars. A la tarda, he estat a la inauguració sobre les persones refugiades. BON DIMECRES!!

Esta mañana he tenido reunión de trabajo con la regidora Montse ViCastar para mejorar espacios del municipio. Después, rueda de prensa para explicar la propuesta de ordenanzas fiscales para el 2020. A mediodía, reunión de trabajo sobre los caminos escolares. Por la tarde, he estado a la inauguración sobre las personas refugiadas. BUEN MIÉRCOLES!!

Dimarts, 1 d'octubre de 2019

Agenda pública: 1 d'octubre de 2019

Ahir no vaig poder compartir la meva agenda i avui, quasi que no arribo!! Així que us explico:

Ahir vaig visitar l'escola Mediterrània i desprès, vaig anar a BCN per parlar amb l'Incasòl de possibles col.laboracions. Al migdia, vaig anar a la junta de govern de la Mancomunitat.

Avui, he estat a l'escola La Riera i a l'institut Can Puig. Desprès, reunió de treball a l'alcaldia i a la tarda, junta de govern i reunió de coordinació de l'equip de govern. Al vespre, he estat a l'elecció de la nova presidenta de la FEGP. BON DIMARTS!!

Ayer no pude compartir mi agenda y hoy, casi que no llego!! Así que os explico:

Ayer visité la escuela Mediterránea y después, fui a BCN para hablar con la Incasòl de posibles colaboraciones. A mediodía, fui a la junta de gobierno de la Mancomunidad.

Hoy, he estado en la escuela La Riera y al instituto Can Puig. Después, reunión de trabajo a la alcaldía y por la tarde, junta de gobierno y reunión de coordinación del equipo de gobierno. Al atardecer, he estado a la elección de la nueva presidenta de la FEGP. BUEN MARTES!!

Dijous, 26 de setembre de 2019

Agenda pública: dijous dia 26 de setembre de 2019

Aquest matí he anat a visitar la llar d'infants "ELS TRES PINS". Des de l'Ajuntament amb la col.laboració de les educadores, hem millorat el pati que ha quedat preciós!! Seguidament, he tingut reunió de treball amb governació. Al migdia, dinar de treball i a la tarda, Junta de Portaveus del Consell Comarcal. BON DIJOUS!!

Esta mañana he ido a visitar el hogar de niños "LOS TRES PINOS". Desde el Ayuntamiento con la colaboración de las educadoras, hemos mejorado el patio que ha quedado precioso!! Seguidamente, he tenido reunión de trabajo con gobernación. A mediodía, comer de trabajo y por la tarde, Junta de Portavoces del Consejo Comarcal. BUEN JUEVES!!

Dimecres, 25 de setembre de 2019

Agenda pública: dimecres dia 25 de setembre de 2019.

Aquest matí he tingut reunió amb el servei del CAAD (centre d'acollida d'animals domèstics) que presta la mancomunitat per treballar en aquest servei i com podem potenciar l'adopció dels animals que es troben aqui i que han estat abandonats (Foto d'un gosset que està al centre). Seguidament, he tingut reunió de treball per implementar mès la tramitació electrònica a l'Ajuntament. Al migdia, reuniô d'alcaldia i a la tarda, comissiô executiva i junta de govern al Consell Comarcal. BON DIMECRES!!

Esta mañana he tenido reunión con el servicio del CAAD (centro de acogida de animales domésticos) que presta la mancomunidad para trabajar en este servicio y como podemos potenciar la adopción de los animales que se encuentran aqui y que han sido abandonados (Foto de un perrito que está en el centro). Seguidamente, he tenido reunión de trabajo para implementar más la tramitación electrónica al Ayuntamiento. A mediodía, reunión de alcaldía y por la tarde, comisión ejecutiva y junta de gobierno al Consejo Comarcal. BUEN MIÉRCOLES!!

Dimarts, 24 de setembre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 24 de setembre de 2019

Aquest matí he començat visitant la Llar d'infants El Cargol. Desprès, he rebut unes persones que volen fer una inversió al municipi. Seguidament, reunió amb l'Institut Montgròs i al migdia, reunió de treball del Pacte Comarcal per l'Ocupació. A la tarda, junta de govern local i coordinació de l'equip de govern. BON DIMARTS!!

Esta mañana he empezado visitando la guardería El Cargol. Después, he recibido unas personas que quieren hacer una inversión al municipio. Seguidamente, reunión con el Instituto Montgròs y a mediodía, reunión de trabajo del Pacto Comarcal por la Ocupación. Por la tarde, junta de gobierno local y coordinación del equipo de gobierno. BUEN MARTES!!

Dilluns, 23 de setembre de 2019

Agenda pública: dilluns dia 23 de setembre de 2019.

Aquest matí he començat amb una reunió amb educació per treballar demandes de cicles formatius. Seguidament, reunió amb l'Incasòl per treballar l'estudi de necessitats d'habitatge al municipi. He anat al Consell Comarcal a la presentació del Festival Jazz&Blues que se celebrarà el 5 d'octubre a La Daurada!! Desprès, reunió de treball al Consell i a la tarda, jornada per explicar les ordenances fiscals per al 2020. BON DILLUNS!!!

Esta mañana he empezado con una reunión con educación para trabajar demandas de ciclos formativos. Seguidamente, reunión con el Incasòl para trabajar el estudio de necesidades de vivienda al municipio. He ido al Consejo Comarcal a la presentación del Festival Jazz&Blues que se celebrará el 5 de octubre a La Daurada!! Después, reunión de trabajo al Consejo y por la tarde, jornada para explicar las ordenanzas fiscales para el 2020. BUEN LUNES!!!

Dijous 19 i divendres 20 de setembre de 2019

Agenda pública: dijous i divendres 19 i 20 de setembre.

Ahir vaig començar el dia amb reunió de treball sobre l'espai públic amb la regidora Montse ViCastar. Seguidament, reunió del Consell Comarcal per avançar en els projectes europeus. Al migdia, visita de veïns i veïnes i a la tarda, comissió executiva i junta de govern del Consell Comarcal.
Avui, he de respondre correus i trucades pendents. Una estona la necessito per gestions personals. Al migdia, tinc un casament. BON DIA!! Ja han començat les obres de millora del parc pompeu fabra!

Ayer empecé el día con reunión de trabajo sobre el espacio público con la regidora Montse ViCastar. Seguidamente, reunión del Consejo Comarcal para avanzar en los proyectos europeos. A mediodía, visita de vecinos y vecinas y por la tarde, comisión executiva y junta de gobierno del Consejo Comarcal.
Hoy, tengo que responder correos y llamadas pendientes. Un tiempo lo necesito para gestiones personales. Visita a algunas obras. A mediodía, tengo una boda. BUENOS DÍAS!! Ya han empezado las obras del parque pompeu fabra!

Dimecres, 18 de setembre de 2019

Agenda pública: dimecres dia 18 de setembre de 2019

Aquest matí he anat amb els regidors a visitar l'Institut Alexandre Galí. Molt bones idees de col.laboració entre nosaltres!! Gràcies a l'equip que vol el millor futur per als nois i noies! Seguidament, he fet reunió de treball amb Node Garraf i amb la seva presidenta Rosa Huguet Sugranyes. Al migdia, vaig a visitar una persona que ha fet 100 anys!!. A la tarda, reunions de treball amb regidors i regidores. BON DIMECRES!!

Esta mañana he ido con los regidores a visitar el Instituto Alexandre Galí. Muy buenas ideas de colaboración entre nosotros!! Gracias al equipo que quiere lo mejor futuro para los chicos y chicas! Seguidamente, he hecho reunión de trabajo con Node Garraf y con su presidenta Rosa Huguet Sugranyes. A mediodía, voy a visitar una persona que ha hecho 100 años!! Por la tarde, reuniones de trabajo con regidores y regidoras. BUEN MIÉRCOLES!!

Dimarts, 17 de setembre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 17 de setembre de 2019

Aquest matí he tingut reunió de treball amb governació. Seguidament, reunió amb la nova directora del CAP de Ribes. Desprès, reunió per treballar el Pla de Joventut i l'estratègia per l'èxit escolar al nostre municipi. Al migdia, treball amb l'arxivera per millorar alguns aspectes necessaris. A la tarda, tinc junta de govern local, coordinació i Ple Municipal. BON DIMARTS!!

Esta mañana he tenido reunión de trabajo con gobernación. Seguidamente, reunión con la nueva directora del ambulatorio de Ribes. Después, reunión para trabajar el Plan de Juventud y la estrategia por el éxito escolar a nuestro municipio. A mediodía, trabajo con la archivera para mejorar algunos aspectos necesarios. Por la tarde, tengo junta de gobierno local, coordinación y Pleno Municipal. BUEN MARTES!!

Dilluns, 16 de setembre de 2019

Agenda pública: dilluns dia 16 de setembre de 2019.

Aquest matí hem visitat l'escola de Santa Eulàlia i Les Roquetes en el seu inici de curs. Anirem poc a poc passant per totes les escoles, instituts i llars d'infants. Gràcies a tots i totes per la vostra feina!!. Desprès he tingut visites de veïns i veïnes. Al migdia, reunió i plenari de NODE. A la tarda, reunions de treballs amb regidora i regidores!! BON DILLUNS!!

Esta mañana hemos visitado la escuela de Santa Eulàlia y Las Roquetes en su inicio de curso. Iremos poco a poco pasando por todas las escuelas, institutos y guarderías. Gracias a todos y todas por vuestro trabajo!! Después, he tenido visitas de vecinos y vecinas. A mediodía, reunión y plenario de NODE. Por la tarde, reuniones de trabajos con regidora y regidoras!! BUEN LUNES!!

Dijous, 12 de setembre de 2019

Agenda pública: dijous dia 12 de setembre de 2019

Aquest matí he tingut reunió de treball amb la regidora Paqui Carrasquilla Cuadrado. Desprès, he tingut una estona d'assumptes personals i seguidament, reunió del Consell Comarcal del Garraf. A la tarda, treball sobre les ordenances fiscals amb el Grup Municipal Fem Poble i desprès amb Ciutadans. BON DIJOUS!!!

Esta mañana he tenido reunión de trabajo con la regidora Paqui Carrasquilla Cuadrado. Después, he tenido un rato de asuntos personales y seguidamente, reunión del Consejo Comarcal del Garraf. Por la tarde, trabajo sobre las ordenanzas fiscales con el Grupo Municipal Fem Poble y después con Ciutadans. BUEN JUEVES!!!

Dilluns, 9 de setembre de 2019

Agenda pùblica: dilluns dia 9 de setembre de 2019.

Aquest matí he anat a veure les obres de millora de les voreres que estem fent a Mas d'en Serra. Seguidament, faré reunió de treball sobre educació amb els regidors i regidores. A la tarda, reunió de treball amb el grup municipal Construïm per parlar de les ordenances fiscals 2020 i desprès, ple extraordinari de la Mancomunitat. Comencem la setmana!! BON DILLUNS!!

Aquest mañana he ido a ver las obras de mejora de las aceras que estamos haciendo a Cortijo de en Serra. Seguidamente, haré reunión de trabajo sobre educación con los regidores y regidoras. Por la tarde, reunión de trabajo con el grupo municipal Construimos para hablar de las ordenanzas fiscales 2020 y después, pleno extraordinario de la Mancomunidad. Empezamos la semana!! BUEN LUNES!!

Divendres, 6 de setembre de 2019

Agenda pública: divendres dia 6 de setembre de 2019

Aquest matí he atès visites de veïns i veïnes. També he tingut reuniô de rreball amb la Núria Mestte per planificar algunes activitats al voltant de la memòria del Pi del carrer del Pi. Al migdia he treballat alguns temes amb la interventora i finalment amb la meva secretària per agendar visites i reunions. Hem tingut un ensurt amb un cotxe que s'ha incendiat al carrer a Les Roquetes i he estat parlant amb els veïns afectats! Sortosament cap dany personal. BON DIVENDRES!!

Agenda pública: viernes día 6 de septiembre de 2019 Esta mañana he atendido visitas de vecinos y vecinas. También he tenido reunión de trabajo con Núria Mestte para planificar algunas actividades alrededor de la memoria del Pino del carrer del Pi. Al mediodía he trabajado algunos temas con la interventora y finalmente con mi secretaría por agendar visites y reuniones. Hemos tenido un susto con un coche que se ha incendiado en la calle en Las Roquetes y he sido hablando con los vecinos afectados! Por suerte ningún daño personal. BUEN VIERNES!!

Dijous, 5 de setembre de 2019

Agenda pública: dijous dia 5 de setembre de 2019.

Aquest matí, he treballat les ordenances fiscals 2020 i desprès he anat al Consell Comarcal per donar la benvinguda a la jornada d'inici de curs escolar conjuntament amb la Directora dels Serveis Territorials. Vull agrair a tots i totes mestres assistents i als organitzadors així com a les entitats i empreses que heu participat!! Un bon intercanvi d'experiències!!  GRÀCIES !!

Esta mañana, he trabajado las ordenanzas fiscales 2020 y después he ido al Consejo Comarcal por dar la bienvenida en la jornada de inicio de curso escolar conjuntamente con la Directora de los Servicios Territoriales. Quiero agradecer a todos y todas maestros asistentes y a los organizadores así como a las entitades y empresas que habéis participado!! Un buen intercanvio de experiencias!!  GRACIAS !!

Dimecres, 4 de setembre de 2019

Agenda pública: dimecres dia 4 de setembre.

Aquest matí he tingut reunió de treball amb la regidora d'habitatge Ana Herrera Bordallo. Seguidament, he tingut reunió sobre possibilitats d'inversions al nostre municipi. Al migdia, a BCN conjuntament amb l'alcaldessa d'Olivella Marta Verdejo Sanchez i la regidora Montse ViCastar per parlar amb la Diputació sobre la reclamació que Endesa ha fet als Ajuntaments. A la tarda, visita de veïns i veïnes i pressupostos participatius a Ribes!!. BON DIMECRES!!

Agenda pública: miércoles día 4 de septiembre. Esta mañana he tenido reunión de trabajo con la regidora de vivienda Ana Herrera Bordallo. Seguidamente, he tenido reunión sobre posibilidades de inversiones al nuestro municipio. A mediodía, en BCN conjuntamente con la alcaldesa de Olivella Marta Verdejo Sanchez y la regidora Montse ViCastar para hablar con la Diputación sobre la reclamación que Endesa ha hecho en los Ayuntamientos. Por la tarde, visita de vecinos y vecinas y presupuestos participativos en Ribes!!. BUEN MIÉRCOLES!!

Dimarts, 3 de setembre

Agenda pública: dimarts dia 3 de setembre de 2019

Avui he començat amb visites de veïns i veïnes. Seguidament, reunió de treball sobre ordenances i pressupost. A la tarda, coordinació amb l'equip de govern i Junta de Govern Local. BON DIMARTS!!

Hoy he empezado con visitas de vecinos y vecinas. Seguidamente, reunión de trabajo sobre ordenanzas y presupuesto. Por la tarde, coordinación con el equipo de gobierno y Junta de Gobierno Local. BUEN MARTES!!

 

Dilluns, 2 de setembre de 2019

Agenda dilluns, 2 de setembre de 2019.

Bon dia!! Avui, preparada per anar a Bcn a la Comissió Executiva del PSC. A la tornada, visitaré dues obres que comencem avui, millora de la xarxa d'aigua de Ribes i la nova font lúdica al Parc Pompeu Fabra de Les Roquetes! Continuem millorant!! BON DILLUNS!!

Buenos días!! Hoy, preparada para ir a Bcn a la Comisión Ejecutiva del PSC. Al volver, visitaré dos obras que empezamos hoy, mejora de la red de agua de Ribes y la nueva fuente lúdica al Parque Pompeu Fabra de Las Roquetes! Continuamos mejorando!! BUEN LUNES!!

Dijous, 29 d'agost de 2019

Agenda dijous, 29 d'agost de 2019.

Bon dia!!! La tempesta i les fortes pluges també van afectar a les escoles. Avui hem començat a posar-les a punt per la tornada dels nens i nenes!! Continuem treballant!!¿

Buenos días!! La tormenta y las fuertes lluvias afectaron a las escuelas. Hoy hemos empezado a ponerlas a punto para la vuelta de los niños y niñas!! Continuamos trabajando!!¿

Dilluns, 26 d'agost de 2019

Agenda dilluns, 26 d'agost de 2019.

Continuem arreglant els desperfectes de la tempesta! Avui hem fet els jardins de Rafael Alberti i els seus voltants. També hem arreglat la font de la plaça Marcer que la bomba s'havia espatllat i la peça de recanvi ha tardat uns dies. BON DILLUNS!!!

Continuamos arreglando los desperfectos de la tormenta! Hoy hemos hecho los jardines de Rafael Alberti y sus alrededores. También hemos arreglado la fuente de la plaza Marcer que la bomba se había estropeado y la pieza de repuesto ha tardado unos días. BUEN LUNES!!!