Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 5 d'agost de 2019

Agenda pública: dilluns dia 5 d'agost de 2019

Aquest matí he estat mirant els carrers de la cervereta per veure on podem posar algunes cadires a les voreres perquè la gent gran pugui anar descansant mentre passeja. Seguidament he tingut visires de veïns i veïnes fins al migdia. Continuem treballant! BON DILLUNS!!

Esta mañana he sido mirando las calles de la cervereta para ver donde podemos poner algunas sillas a las aceras porque la gente mayor pueda ir descansando mientras pasea. Seguidamente he tenido visitas de vecinos y vecinas hasta el mediodía. Continuamos trabajando! BUEN LUNES!!

Divendres, 2 d'agost de 2019

Agenda pública: dvendres dia 2 d'agost de 2019

Aquest matí he tingut reunió per treballar el projecte sociosanitari per al municipi. Desprès he anat a veure les obres d'ampliació del pont de Ribes. Encara que falten alguns acabats i llums solars que han d'arribar, l'obrirem aviat!! Al migdia, he tingut Ple al Consell Comarcal i reunió de treball. BON DIVENDRES!!

Esta mañana he tenido reunión para trabajar el proyecto sociosanitario para el municipio. Desprendido he ido a ver las obras de ampliación del puente de Ribes. Aunque faltan algunos acabados y luces solares que tienen que llegar, lo abriremos pronto!! A mediodía, he tenido Pleno al Consejo Comarcal y reunión de trabajo. BUEN VIERNES!!

Dimarts, 30 de juliol de 2019

Agenda pública: dimarts dia 30 de juliol de 2019

Aquest matí he anat a BCN a una reunió amb el director general d'Incasòl de la Generalitat amb la regidora d'habitatge Ana Herrera per treballar el conveni de col.laboració d'habitatge i també hem explorat col.laboracions en d'altres temes d'interès per al municipi. Al migdia tinc reunió amb veïns i veïnes i a la tarda junta de govern local i ple municipal. BON DIMARTS!!

Esta mañana he ido a BCN a una reunión con el director general de Incasòl de la Generalitat con la concejal de vivienda Ana Herrera para trabajar el convenio de colaboración de vivienda y también hemos explorado colaboraciones en otros temas de interés para el municipio. A mediodía tengo reunión con vecinos y vecinas y por la tarde junta de gobierno local y pleno municipal. BUEN MARTES!!

Dijous, 25 de juliol de 2019

Agenda pública: dijous dia 25 de juliol de 2019

Hola a tots i totes!! Avui ha sigut un dia molt llarg de reunions, visites i també plenaris se constitució de la Mancomunitat i Node. Vull ressaltar la reunió d'aquest matí amb el gerent de l'àrea sanitària a la que correspon els nostres Centres Bàsics de Salut. Li he entregat les signatures recollides demanant millores en el servei de pediatria i les urgències. S'ha compromès a millorar la situació al setembre. Estarem atents al compliment dels seus compromisos!! Continuem treballant!!!¿

Hola a todos y todas!! Hoy ha sido un día muy largo de reuniones, visitas y también plenarios se constitución de la Mancomunidad y Nodo. Quiero resaltar la reunión de esta mañana con el gerente del área sanitaria a la que corresponde nuestros Centros Básicos de Salud. Le he entregado las firmas recogidas pidiendo mejoras en el servicio de pediatría y las urgencias. Se ha comprometido a mejorar la situación en septiembre. Estaremos atentos al cumplimiento de sus compromisos!! Continuamos trabajando!!!¿

Dimecres, 24 de juliol de 2019

Agenda pública: dimecres dia 24 de juliol de 2019.

Aquest matí vaig a visitar les obres del carrer cid campeador que ja estem acabant amb la regidora d'espai públic Montse ViCastar . Després, tinc roda de premsa per explicar la proposta de pressupostos participatius. Al migdia, reunió de treball amb governació i seguidament, amb la regidora d'educació Paqui Carrasquilla Cuadrado. A la tarda, reunió del patronat del Redòs. BON DIMECRES!!

Esta mañana voy a visitar las obras de la calle cid campeador que ya estamos acabando con la regidora de espacio público Montse ViCastar . Después, tengo rueda de prensa para explicar la propuesta de presupuestos participativos. A mediodía, reunión de trabajo con gobernación y seguidamente, con la regidora de educación Paqui Carrasquilla Cuadrado. Por la tarde, reunión del patronato del Redòs. BUEN MIÉRCOLES!!

dimarts, 16 de juliol de 2019

 

Aquest matí el dedicaré a treballar en la planificació dels propers mesos i també contestaré missatges i correus. A primera hora de la tarda, tinc reunió de treball amb l'equip de govern i seguidament, farem la junta de govern local. Acabaré el dia, atenent visites de veïns i veïnes. BON DIMARTS ¡¡¡

Esta mañana lo dedicaré a trabajar en la planificación de los proximos meses y también contestaré mensajes y correos. A primera hora de la tarde, tengo reunión de trabajo con el equipo de gobierno y seguidament, haremos la junta de gobierno local. Acabaré el dia, atendiendo visitas de vecios y vecinas. BUEN MARTES ¡¡¡ 

 

 

Divendres, 14 de juny de 2019

Agenda pública: divendres dia 14 de juny de 2019.

Aquest matí començo amb una reunió sobre el tema del servei d'atenció domiciliària per fer el pagament del sou de les treballadores que l'empresa està incomplint. Seguidament, reunió amb l'empresa per poder solucionarlo de la millor manera posible. Visitaré les neteges forestals que estem fent als Vinyals i desprès tindré reunió amb diferents grups municipals.  BON DIVENDRES!! Fotos de millora de la piscina de Les Roquetes!! Continuem treballant!

Esta mañana empiezo con una reunión sobre el tema del servicio de atención domiciliaria para hacer el pago del sueldo de las trabajadoras que la empresa está incumpliendo. Seguidamente, reunión con la empresa para poder solucionarlo de la mejor manera posible. Visitaré las limpiezas forestales que estamos haciendo a Vinyals y desprendido tendré reunión con diferentes grupos municipales. BUEN VIERNES!! Fotos de las mejoras de la piscina de Les Roquetes!! Continuamos trabajando!!

       

 

    

Dimecres, 5 de juny de 2019

Agenda pública: dimecres dia 5 de juny de 2019.


Aquest matí tinc reunió d'organització del nou equip de govern. Seguidament, visita de veïns i veïnes. Al migdia, signatura de convenis amb les entitats i dinar de treball . A la tarda, reunió de treball amb companys i companyes! BON DIMECRES!! Foto amb el nou equip de regidors i regidores!! heart

Esta mañana tengo reunión de organización del nuevo equipo de gobierno. Seguidamente, visita de vecinos y vecinas. A mediodía, firma de convenios con las entidades y comida de trabajo. Por la tarde, reunión de trabajo con compañeros y compañeras! BUEN MIÉRCOLES!! Foto con el nuevo equipo de concejales!!heart

                                                                      

Dilluns, 3 de juny de 2019

Agenda pública: dilluns dia 3 de juny de 2019.

Avui he tingut reunions amb diferents regidors i regidores del nou govern per anar organitzant-nos!! He dedicat també part de la jornada a contestar correus i missatges. També anem reprenent les visites de veïns i veïnes! BON DILLUNS!!  Unes fotos que no m'agraden gens!!!! Incivisme en estat pur!!¿

Hoy he tenido reuniones con diferentes concejales del nuevo gobierno para ir organizándonos!! He dedicado también parte de la jornada a contestar correos y mensajes. También vamos retomando las visitas de vecinos y vecinas! BUEN LUNES!! Unas fotos que no me gustan nada!!!! Incivismo en estado puro!! :(

                                                                   

Dilluns, 20 de maig de 2019

Agenda pública: dilluns dia 20 de maig de 2019.

Aquest matí he estat contestant trucades i correus. He vist les obres del carrer Cid Campeador i el parc infantil Rafael Alberti. Al migdia, signaré el conveni de col.laboració amb l'ACA per millorar la depuradora Sant Pere de Ribes-Sitges. Continuem treballant!! BON DILLUNS!! Petits racons de Ribes!!

Esta mañana he ido contestando llamadas y correos. He visto las obras de la calle Cid Campeador y el parque infantil Rafael Alberti. A mediodía, firmaré el convenio de colaboración con el ACA para mejorar la depuradora Sant Pere de Ribes-Sitges. Continuamos trabajando!! BUEN LUNES!! Pequeños rincones en Ribes!!

                                                                                                                                 

Dimarts, 7 de maig de 2019

Agenda pública: dimarts dia 7 de maig de 2019.

Aquest matí tinc reunió amb l'equip de govern i també visita de veïns i veïnes. Al migdia, Junta de Govern Local, on aprovarem el document necessari per arreglar més carrers a Can Lloses. A la tarda, reunió amb Barraques. BON DIMARTS!!

Esta mañana tengo reunión con el equipo de gobierno y también visita de vecinos y vecinas. A mediodía, Junta de Gobierno Local, donde aprobaremos el documento necesario para arreglar más calles a Can Lloses. Por la tarde, reunión con Barracas. BUEN MARTES!!

                                              

Dimarts, 30 d'abril de 2019

Agenda pública: dimarts dia 30 d'abril de 2019

Aquest matí he estat amb la Núria i hem fet l'última foto abans de la retirada del Pi al costat de casa seva. Emocionant! Seguidament, he tingut reunió de treball amb secretaria. Al migda, Junta de Govern Local i a la tarda  tindrem l'últim Ple Ordinari de la legislatura! BON DIMARTS!!

Esta mañana he estado con la Núria y hemos hecho la última foto antes de la retirada del Pino junto su casa. Emocionante! Seguidamente, he tenido reunión de trabajo con secretaría. Al mediodía, Junta de Gobierno Local y por la tarde tendremos el último Pleno Ordinario de la legislatura! BUEN MARTES!!

                                                      

Divendres, 5 d'abril de 2019

Agenda pública: divendres dia 5 d'abril de 2019

Aquest matí he començat contestant correus i missatges. Despres, aniré a una visita de les obres del teatre de Les Roquetes. Al migdia, tinc reunió de treball de seguiment dels projectes que tenim en marxa i els que aviat començaran. A la tarda, aniré a la inauguració de la mostra fotogràfica al centre cívic L'Espai. BON DIVENDRES!!

Esta mañana he empezado contestando correos y mensajes. Después, iré a una visita de las obras del teatro de Las Roquetes. A mediodía, tengo reunión de trabajo de seguimiento de los proyectos que tenemos en marcha y los que pronto empezarán. Por la tarde, iré a la inauguración de la muestra fotográfica al centro cívico El Espacio. BUEN VIERNES!!

                                                 

Dimecres, 3 d'abril de 2019

Agenda pública: dimecres dia 3 d'abril de 2019.

Aquest matí he estat de visita d'obres a l'avinguda Catalunya! Ja estem a la recta final. Demà es vol fer l'asfaltat per tornar a obrir la parada de BUS al seu lloc i la setmana vinent acabar les obres. També he anat a les obres de l'ampliació del Pont de la Riera de Ribes i als passos de vianants i voreres que hem arreglat i que acaben avui!! Al migdia tinc reunió de treball amb Espai Públic i a la tarda, reunió amb el regidor Fran Perona. BON DIMECRES!!

Esta mañana he estado de visita de obras a la avenida Cataluña! Ya estamos en la recta final. Mañana se quiere hacer el asfaltado para volver a abrir la parada de BUS en su lugar y la próxima semana acabar las obras. También he ido a las obras de la ampliación del Puente de la Riera de Ribes y a los pasos de peatones y aceras que hemos arreglado y que acaban hoy!! A mediodía tengo reunión de trabajo con Espacio Público y por la tarde, reunión con el regidor Fran Perona. BUEN MIÉRCOLES!!

                                                                           

Divendres, 22 de març de 2019

Agenda pública: divendres dia 22 de març de 2019. Avui DIA MUNDIAL DE L'AIGUA!


Aquest matí he tingut visita de veïns i veïnes. Desprès he estat al mercat de Ribes i al migdia, he contestat missatges i trucades pendents. A la tarda, torno a tenir visites i desprès aniré a la presentació dels treballs audiovisuals "Recordis Ribes". BON DIVENDRES!!

Esta mañana he tenido visita de vecinos y vecinas. Después he ido al mercado de Ribes y a mediodía, he contestado mensajes y llamadas pendientes. Por la tarde, vuelvo a tener visitas y después iré a la presentación de los trabajos audiovisuales "Recordis Ribes". BUEN VIERNES!!

                                                          

 

Dimarts, 19 de març de 2019

Agenda pública: dimarts dia 19 de març de 2019.

Aquest matí he tingut reunió amb Mas Solers per parlar de col.laboració en diferents temes desprès, reunió de treball amb l'equip de govern. I al migdia, Junta de Govern Local. Aquesta tarda, tinc Ple Municipal. BON DIMARTS!!

Esta mañana he tenido reunión con Mas Solers para hablar de colaboración en diferentes temas. Después, reunión de trabajo con el equipo de gobierno. Y a mediodía, Junta de Gobierno Local. Esta tarde, tengo Pleno Municipal. BUEN MARTES!!

                                                          

Dimarts, 12 de març de 2019

Agenda pública: dimarts dia 12 de març de 2019


Aquest matí he començat contestant missatges i trucades. Ara, aniré a visitar les noves instal.lacions de la Companyia d'Aigües del municipi. Desprès, tinc reunió amb l'Equip de Govern i al migdia, Junta de Govern Local. A la tarda, presentació del videoclip sobre civisme que han fet els nens i nenes del Consell Municipal d'Infants i desprès, Junta de Portaveus. BON DIMARTS!!

Esta mañana he empezado contestando mensajes y llamadas. Ahora, iré a visitar las nuevas instalaciones de la Compañía de Aguas  del municipio. Después, tengo reunión con el Equipo de Gobierno y al mediodía Junta de Gobierno Local. Por la tarde, presentación del videoclip sobre civismo que han hecho los niños y niñas del Consejo Municipal de Niños y despuês Junta de Portavoces. BUEN MARTES!!

                                                         

Dilluns, 11 de març de 2019

Agenda pública: dilluns dia 11 de març de 2019.

Aquest matí tinc signatura de documentació. Seguidament, he de contestar correus i trucades pendents. Més tard, faré reunió de treball amb comunicació per planificar informacions per als veïns i veïnes. Finalment, visitaré algunes obres que tenim en marxa. BON DILLUNS!!! Unes imatges de millora d'espais com la plaça Marcer i l'espai verd davant l'escola Santa Eulàlia!

Esta mañana tengo firma de documentación. Seguidamente, tengo que contestar correos y llamadas pendientes. Más tarde, tengo reunión de trabajo con comunicación para planificar informaciones para los vecinos y vecinas. Finalmente, visitaré algunas obras que tenemos en marcha. BUEN LUNES!!! Unas imágenes de mejora de espacios como la plaza Marcer y el espacio verde delante la escuela Santa Eulàlia!

                                     

                                                   

                                                   

 

Dijous, 7 de març de 2019

Agenda pública: dijous dia 7 de març de 2019


Aquest matí he anat al tanatori per acompanyar els familiars de la Joaquina i poder compartir una estona plegats. Desprès, he anat a Ribes per explicar les obres d'accessibilitat i millora de les voreres que estem fent a la carretera del Carç. Al migdia he tingut reunió de treball amb el director general d'Incasòl per construir habitatge públic de lloguer!! Ja iniciem els estudis per poder signar el conveni de col.laboració!! Aquesta tarda tinc reunió amb veïns i veïnes. BON DIJOUS!! Una foto amb el director general de l'Incasòl i els seus col.laboradors.

Esta mañana he ido al tanatorio para acompañar a los familiares de Joaquina y poder compartir un rato juntos. Después, he ido a Ribes para explicar las obras de accesibilidad y mejora de las aceras que estamos haciendo en la carretera del Carç. A mediodía he tenido reunión de trabajo con el director general de Incasòl para construir vivienda pública de alquiler!! Ya iniciamos los estudios para poder firmar el convenio de colaboración!! Esta tarde tengo reunión con vecinos y vecinas. BUEN JUEVES!! Una foto con el director general de Incasòl y sus colaboradores.

                                                         

Dilluns, 4 de març de 2019

Agenda pública: dilluns dia 4 de març de 2019

Aquest matí començo contestant missatges i preparant la setmana. Seguidament, tinc reunió per preparar els propers plans d'ocupació. Al migdia, vaig a BCN a la direcció general de transports de la Generalitat per demanar que els busos que van a BCN tornin també des de l'avinguda Diagonal i per altra banda, el desdoblament de la línia que ve de Vilanova perquè passi pel carrer Agricultura i Mas d'en Serra. BON DILLUNS!!

Agenda pública: lunes día 4 de marzo de 2019.   Esta mañana empiezo contestando mensajes y preparando la semana. Seguidamente, tengo reunión para preparar los próximos planes de ocupación. Al mediodía, voy a BCN a la dirección general de transportes de la Generalitat para pedir que los buses que van a BCN vuelvan también desde la avenida Diagonal y por otro lado, el desdoblamiento de la línea que viene de Vilanova porque pase por la calle Agricultura y Mas d'en Serra. BUEN LUNES!!