Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 19 de novembre de 2018

Agenda pública: dilluns dia 19 de novembre de 2018

Bon dia a tots i totes!!  Iniciem setmana amb reuniò de treball amb el grup popular. La resta del matí tinc visites de veïns i veïnes. Al migdia  reunió amb el grup municipal d'um9-cup sobre el pressupost. BON DILLUNS!! Una foto signant el conveni de col.laboració amb l'entitat TEGAR que treballa amb persones amb discapacitat. Gràcies a l'associació de pares i mares per la feina que feu.

Buenos días a todos y todas!!  Iniciamos semana con reunión de trabajo con el grupo municipal popular. El resto de la mañana tengo visitas de vecinos y vecinas. Al mediodía reunión con  el grupo municipal de um9-cup para hablar de presupuesto. BUEN LUNES!! Una foto firmando el convenio de colaboración con la entidad TEGAR que trabaja con personas con discapacidad. Gracias a la associación de padres i madres por el trabajo que hacéis.

                                                          

 

Dijous, 15 de novembre de 2018

Agenda pública: dijous dia 15 de novembre de 2018.

 

Aquest matí he començat amb la signatura de documentació i amb diferents gestions pendents. Seguidament, he tingut reunió amb el president de la penya barcelonista de Les Roquetes. Desprès he tingut visites de veïns i veïnes. Al migdia, tindré reunió amb la Unió de Comerciants de Les Roquetes i a la tarda, reunió amb la presidenta de SOS capacitat intel.lectual i seguidament, Consell de mitjans de comunicació. BON DIJOUS!!

 

Esta mañana he empezado con la firma de documentación y diferentes gestiones pendientes. Seguidamente, he tenido reunión con el presidente de la penya barcelonista de Les Roquetes. Después, he tenido visita de vecinos y vecinas. Al mediodía tendré una reunión con la Unió de Comerciants de Les Roquetes y por la tarde, reunión con la presidenta de SOS intelectual y seguidamente, Consejo de medios de comunicación. BUEN JUEVES!!

                                                      

Dimecres, 14 de novembre de 2018

Agenda pública: dimecres dia 14 de novembre de 2018.

Aquest matí he començat amb signatura de documentació . Desprès, vindran els alumnes de 3r de l'escola de Santa Eulàlia a visitar l'Ajuntament i fer-me algunes preguntes.al migdia, aniré a explicar les obres a l'Ermita de Sant Pau i a la tarda, reunió amb veïns i veïnes de Ribes per als canvis de circulació dels carrers estrets de doble sentit. Seguidament, tinc el Consell d'Infants. BON DIMECRES!!

Esta mañana he empezado con la firma de documentación. Después han venido los alumnos de 3r de la escuela Santa Eulàlia de Les Roquetes a visitar el Ayuntamiento y a hacerme preguntas. Al mediodía, iré a explicar las obras de la Ermita de Sant Pau y por la tarde, tengo reunión de vecinos y vecinas por las cambios de circulación de las calles estrechas de doble sentido. Seguidamente, tengo el Consell d'Infants. BUEN MIÉRCOLES!!

                                                          

Dilluns, 5 de novembre de 2018

Agenda pública: dilluns dia 5 de novembre de 2018


Avui he començat amb la signatura de documentació. Desprès, tinc reunió sobre pressupost amb el grup municipal popular i també amb el grup de treball per millorar la recollida de la brossa. Seguidament, aniré a visitar una empresa que ha obert a Les Roquetes de podologia "PEUS SANS" i al migdia, aniré a visitar les obres de millora de l'ermita de Sant Pau. A la tarda, tinc reunió amb els taxistes per iniciar un servei de transport a les urbanitzacions. BON DILLUNS!!

Hoy he empezado con la firma de documentación. Después, tengo reunión sobre presupuesto con el grupo municipal popular y también con el grupo de trabajo para mejorar la recogida de basura.  Seguidamente, iré a visitar una empresa que ha abierto en Les Roquetes de podologia "PIES SANOS" y al mediodía, iré a visitar las obras de mejora de la Ermita de Sant Pau. Por la tarde, tengo reunión con los taxistas para iniciar un servicio de transporte a las urbanizaciones. BUEN LUNES!!

                                                       

Dilluns, 29 d'octubre de 2018

Agenda pública: dilluns dia 29 d'octubre de 2018.

Bon dia a tots i totes!! Avui, de camí cap a BCN a una reunió amb el Director General de Transports de la Generalitat per parlar dels problemes que tenim amb el servei de Bus cap a Bcn i altres millores que li vull plantejar. Espero que la Generalitat ens doni solucions!! Tinc també reunió amb els veïns del passeig de circumval·lació per explicar-los les millores a les voreres i al vespre, reunió per parlar del pressupost amb Pdecat-via. BON DILLUNS!!!


Buenos días a todos y todas!! Hoy de camino a BCN a una reunión con el Director General de Transportes de la Generalitat para hablar de los problemas que tenemos con el servicio de Bus hacia Bcn y otras mejoras que le quiero plantear. Espero que la Generalitat nos dé soluciones!! Tengo también reunión con los vecinos del Passeig de Circumvalavió para explicarles las mejoras de las aceras y después, reunión con Pdecat-via para hablar de presupuesto. BUEN LUNES!!

                                                      

Divendres, 26 d'octubre de 2018

Agenda pública: divendres dia 25 d"octubre de 2018.

Aquest matí tenim reunió de treball de l'Equip de Govern per treballar en els projectes que volem posar en marxa en aquests mesos que queden de legislatura. Al migdia, casaré a una parella del municipi! Em fa molta il.lusió formar part del vostre dia!! Després, reunió amb el gerent d'Inform i seguidament amb Francesc Rica, secretari general d'UGT de l'Anoia, Alt Penedès i Garraf! BON DIVENDRES!!

Esta mañana tenemos reunión de trabajo del Equipo de Gobierno para trabajar en proyectos que queremos poner en marcha en estos meses que quedan de legialatura. Al mediodía, casaré a una pareja del municipio! Me hace mucha ilusión formar parte de vuestro día!! Después, reunión con el gerente de Inform i seguidamente, con Francesc Rica secretario general de la UGT de l"Anoia, Alt Penedès i Garraf! BUEN VIERNES!!

                                               

Dimecres, 24 d'octubre de 2018

Agenda pública: dimecres dia 24 d'octubre de 2018.


Avui tinc reunió amb l'alcaldessa de Vilanova del Camí Noemí Trucharte i la Fundació Cruyff per visitar el nostre camp de futbol i veure si es pot fer un també al seu poble. Desprès, visitaré les obres de millora que estem fent a l'avinguda Catalunya. Al migdia, reunió a l'hospital Sant Camil del Consell Rector. I després, reunió amb telefònica per demanar fibra òptica en carrers que no n'hi ha. Faré reunió de treball amb Governació i a la tarda, amb Espai Públic i aniré a la reunió del Patronat de la Fundació El Redòs! BON DIMECRES!! Unes imatges de la plaça que farem al parc Pompeu Fabra!!

Hoy tengo reunión con la alcaldesa de Vilanova del Camí Noemí Trucharte y la Fundación Cruyff para visitar nuestro campo de fultbol y ver si se puede hacer uno también en su pueblo. Después, visitaré las obras de mejora que estamos haciendo en la avenida Catalunya. Después, reunión con telefónica para pedir fibra óptica en calles que no hay. Al mediodía, iré al Consejo Rector del hospital Sant Camil. Después, haré reunión con Gobernación, con Espacio Público e iré a la reunión del Patronato de la Fundación El Redòs! BUEN MIÉRCOLES!! Imágenes de la plaza que haremos en el parque Pompeu Fabra!!

                                             

 

Dilluns, 22 d'octubre de 2018

 

Agenda pública: dilluns dia 22 d'octubre de 2018.

Bon dia!! Avui vaig a veure uns canvis de direcció de carrers amb els veïns i veïnes. Desprès, reunió amb Espai Públic. Seguidament, reunió amb la companyia d'aigües. Al migdia, presentació de l'avantprojecte per a l'ampliació de l'ambulatori de Les Roquetes i a la tarda, reunió amb els veïns i veïnes per la millora de l'altra vorera de Cid Campeador!! BON DILLUNS !!

Buenos días!! Hoy voy a ver unos cambios de dirección de calles con los vecinos y vecinas. Después, reunión de trabajo con Espacio Público. Seguidamente, reunión con la compañia de aguas. Al mediodía, presentación del anteproyecto de la ampliación del Ambulatorio de Les Roquetes y por la tarde, reunión con los vecinos y vecinas para la mejora de la otra acera de Cid Campeador!! BUEN LUNES!!

                          

 

Dijous, 11 d'octubre de 2018

Agenda pública: dijous dia 11 d'octubre de 2018.

Aquest matí tinc reunió amb espai públic i seguidament amb governació per treballar projectes que tenim en marxa. Desprès, em reuniré amb els responsables del servei de Bus que fan el servei a BCN per parlar dels problemes de saturació que tenim a les hores punta. També he demanat visita a Transports de la Generalitat que són els responsables en aquest servei. A la tarda, rebré  al Consell de Direcció de l'organització Europea Eryica que treballen en temes de joventut i que s'allotgen a l'Hotel Palou del nostre municipi!! BON DIJOUS!! una foto presentant el mercat del cava i la tapa amb la Comissió De Festes Les Roquetes!

Esta mañana tengo reunión con espacio público y seguidamente con gobernación para trabajar proyectos que tenemos en marcha. Después me reuniré con los responsables de la empresa de Bus que hace el servicio a BCN para hablar de la saturación que tenemos en horas punta. También he pedido visita a Transports de la Generalitat que són los responsables en este servicio. Por la tarde recibiré al Consejo de Dirección de la organización europea Eryica  que trabajan temas de juventud y que se alojan en el Hotel Palou de nuestro municipio. BUEN JUEVES!! Una foto presentando el mercat del cava y la tapa con la Comisiòn de Fiestas de Les Roquetes!

                                                     

Dimecres, 19 de setembre de 2018

Agenda pública: dimecres dia 19 de setembre de 2018.

Aquest matí he anat a veure algunes obres de millora que tenim en marxa de voreres i també de la xarxa de subministrament de l'aigua. Seguidament, he explicat als mitjans de comunicació les propostes que els veïns i veïnes han presentat als pressupostos participatius!! 35 propostes per millorar el nostre poble!! ara, del 16 al 28 d'octubre podrem votar les que més ens agradin!! Al migdia, he signat convenis de col.laboració amb l'Ampa Santa Eulàlia, el Club de Patinatge Artístic Santa Eulàlia i Els Diables de Les Roquetes. A la tarda, tinc reunió de treball amb Espai Públic i al vespre, reunió amb entitats de Ribes que tenen local propi Ger, Els Xulius i El Parroquial. BON DIMECRES!!

Esta mañana he ido a ver algunas obras que tenemos en marcha para mejorar aceras y también la red de suministro de agua. Seguidamente, he explicado a los medios de comunicación las propuestas que los vecinos y vecinas han presentado a los presupuestos participativos!! 35 propuestas para mejorar nuestro pueblo!! Ahora, a partir del 16 de octubre podremos votar las que más nos gusten!! Al mediodía, he firmado convenios de colaboración con Ampa Santa Eulàlia, el Club de Patinatge Artístic Santa Eulàlia i Els Diables de Les Roquetes. Por la tarde, tengo reunión de trabajo con Espacio Público y después con las entidades de Ribes que tienen local propio Ger, Els Xulius i El Parroquial. BUEN MIÉRCOLES!!

                            

Dijous, 13 de setembre de 2018

Agenda pública: dijous dia 13 de setembre de 2018.

Avui em reuneixo amb espai públic i amb governació per treballar millores d'accessibilitat al voltant de les parades de bus. Desprès, reunió amb educació per ampliar el programa de convivència a més escoles del municipi. Al migdia, rebré visita de l'associació per una mort digna per veure com podem col.laborar. A la tarda, recordeu veïns i veïnes de Mas d'en Serra que a les 19.30h a la sala polivalent de la vinya hi ha una xerrada informativa sobre la brossa orgànica. Veniu!!

Hoy me reuno con espacio público y gobernación para trabajar mejoras de accesibilidad alrededor de las paradas de bus. Después, reuniòn con educación para ampliar el programa de convivencia a más escuelas del municipio. Al mediodía, recibiré la visita de la asociación para una muerte digna para ver cómo podemos colaborar. Por la tarda, recordad vecinos y vecinas de Mas d'en Serra que a las 19.30h en la sala polivalente de la vinya hay una charla sobre la basura orgánica. Venid!!

                                                  

Dilluns, 3 de setembre de 2018

Agenda pública: dilluns dia 3 de setembre de 2018.


Avui sóc a BCN retrobant-me amb companys i companyes alcaldes i alcaldesses!!  Al migdia, aprofitaré per parlar de comerç amb experts sobre el tema i projectes per al nostre municipi. BON DILLUNS!!

Hoy estoy en BCN reencontrándome con compañeros y compañeras alcaldes y alcaldesas!!  Al mediodía  aprovecharé para hablar de comercio con expertos sobre el tema y proyectos para nuestro municipio. BUEN LUNES!!

Dimarts, 28 d'agost de 2018

Agenda pública: dimarts dia 28 d'agost de 2018.


Aquest matí vaig a veure les neteges que hem començat a fer al torrent de Can Mestre i a Can Lloses a les parcel.les municipals. Desprès reunió de coordinació de l'equip de govern i al migdia, Junta de Govern Local. A la tarda, visites de veïns i veïnes. BON DIMARTS!! Unes fotos de la neteja del torrent!

Esta maña voy a ver la limpieza que hemos empezado a hacer en el torrente de Can Mestre y en Can Lloses en las parcelas municipales. Después, reunión de coordinación del equipo de gobierno y al mediodía, Junta de Gobierno Local. Por la tarde, visitas de vecinos y vecinas. BUEN MARTES!! unas fotos de la limpieza del torrente!

             

 

Dijous, 23 d'agost de 2018

Agenda pública: dijous dia 23 d'agost de 2018.


Aquest matí contestaré correus i trucades pendents. També organitzaré visites que tinc demanades. Dedicaré una estona a llegir documentació i al migdia, casaré a una parella. A la tarda, faré algunes visites d'obra. BON DIJOUS!!

Esta mañana contestaré correos y llamadas pendientes. También organizaré visitas que tengo pedidas. Dedicaré una rato a leer documentación y al medidodía, casaré a una pareja. Por la tarde, haré algunas visitas de obras. BUEN JUEVES!!

                                                  

 

Dimecres, 22 d'agost de 2018

Agenda pública: dimecres dia 22 d'agost de 2018.

Aquest matí tinc reunió amb Espai Públic per fer el seguiment d'obres de millora que tenim en marxa i d'altres que en breu hem de començar.  També treballarem les millores que hem de tenir a les escoles abans que comenci els curs escolar. Seguidament, atendré preguntes dels mitjans de comunicació i al migdia, treballaré el pressupost i les ordenances municipals. BON DIMECRES!! Fotos de millores que hem fet!

Esta mañana tengo reunión con Espacio Público para hacer el seguimiento de obras de mejora que tenemos en marcha y otras que en breve tenemos que empezar. También trabajaremos las mejoras que tenemos que tener terminadas en las escuelas antes que empiece el curso escolar. Seguidamente, atenderé preguntas de los medios de comunicación y al mediodía, trabajaré el presupuesto y las ordenanzas municipales. BUEN MIÉRCOLES!! Fotos de mejoras que hemos hecho.

   

  

Dimarts, 21 d'agost de 2018

Agenda pública: dimarts dia 21 d'agost de 2018.


Aquest matí tinc reunió de treball amb alcaldia per posar al dia temes que tenim pendents. Signaré documentació i desprès, aniré a visitar obres que tenim en marxa. També visitaré Can Lloses-Can Marcer que avui comencem els treballs de neteja de les parcel.les municipals. Continuem treballant!!

Esta mañana tengo reunión con alcaldia para poner al dia temas que tenemos pendientes. Firmaré documentació  y después iré a visitar obras que tenemos en marcha. También visitaré Can Lloses-Can Marcer que hoy empezamos los trabajos de limpieza de las parcelas municipales. Continuamos trabajando!!

                                         

Dimarts, 24 de juliol de 2018

Agenda pública: dimarts dia 24 de juliol de 2018.


Aquest matí he tingut reunió de treball amb el serveis de mediació per veure si podem iniciar tallers de convivència a les escoles. Després, coordinació amb l'equip de govern i al migdia, Junta de Govern Local.  A la tarda, trobada amb companys i companyes.  BON DIMARTS!!  Estem dibuixant la millora del parc infantil Rafael Alberti, poc a poc anirem millorant tots els parcs infantils!!

Esta mañana he tenido reunión de trabajo con el servicio sé mediación para ver si podemos iniciar un proyecto de convivencia en las escuelas. Después, coordinación de gobierno y al mediodía, Junta de Gobierno Local. Por la tarde, encuentro con compañeros y compañeras. BUEN MARTES!! Estamos dibujanfo la mejora del parque infantil Rafael Alberti, poco a poco iremos mejorando todos los parques infantiles!!

                 

Dilluns, 23 de juliol de 2018

Agenda pública: dilluns dia 23 de juliol de 2018.


Aquest matí vaig a BCN a l'Executiva Nacional. Treball amb el grup de política municipal i comiat amb els companys i companyes per les vacances d'estiu. A la tarda, aniré buscar la meva filla i després, visitaré les obres de l'Ermita de Sant Pau. BON DILLUNS!! Aturada a l'autopista fa una bona estona!!

Esta mañana voy a BCN a la Ejecutiva Nacional. Trabajo con el grupo de política municipal y despedida con los compañeros y compañeras por las vacaciones de verano. Por la tarde, iré a buscar a mi hija al aeropuerto y después, visitaré las obras de la Ermita de Sant Pau.  BUEN LUNES!!  Parada en la autopista desde hace un buen rato!

                                                  

Divendres, 20 de juliol de 2018

Agenda pública: divendres dia 20 de juliol de 2018.


Avui començo amb una reunió amb els responsibles del Parc del Garraf. Seguidament, faré reunions internes per treballar la solució d'alguns problemes. Desprès  aniré a visitar l'escola Olive Tree.  Al migdia, visitarè algunes obres que estan en marxa. BON DIVENDRES!! Unes fotos dels escocells dels arbres que estem arreglant i així és més fàcil caminar per les voreres.

Hoy empiezo con una reunión con los responsibles del Parque del Garraf. Seguidamente, haré reuniones internes para trabajar la solución de algunes problemas. Después, iré a visitar la escuela Oliver Tree. Al mediodía, visitaré algunas obras. BUEN VIERNES!! Unas fotos de las bases de los árboles que estamos arreglando y así será más fácil andar por las aceras.

                                            

Dijous, 19 de juliol de 2018

Agenda pública: dijous dia 19 de juliol de 2018.

Aquest matí he tingut reunió amb governació, l'eix diari, una entitat que ens ha presentat un projecte cultural i educatiu molt interessant i també reunió amb la directora de la llar d'infants El Cargol.  A migdia, reunió amb serveis socials, educació  i esports  per treballar un projecte d'intervenció social a l'espai públic. A les 19h A El Local de Ribes parlarem dels pressupostos participatius. Veniu i aporteu idees per millorar el poble!!! Unes fotos de la graderia del camp de futbol que el  C.D. Ribes va presentar als pressupost participatiu!! BON DIJOUS!!

Esta mañana he tenido reunión con governación, eix diari, una entidad que nos ha presentado un proyecto cultural y educativo muy interesante y también, reunión con la directora de la guardería El Cargol. A mediodía, reunión con servicios sociales, educación y deportes para trabajar en un proyecto de intervención social en el espacio público.  Por la tarde, a las 19h en El Local de Ribes hablaremos de presupuestos participativos. Venid y aportad vuestras ideas para mejorar el pueblo. Unas fotos de la graderia del camp de futbol que el CD Ribes presentó al presupuesto participativo!  BUEN JUEVES!!