ÍNDEX D'EXPEDIENTS

  1. Modificació puntual del PGOU per ampliar els usos permesos de la rambla del Garraf i regular l'ús de taller artesanal

  2. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU A L'ÀMBIT DE L'AUTÒDROM TERRAMAR
  3. Nom
  4. Nom

 

1. Modificació puntual del PGOU per ampliar els usos permesos de la rambla del Garraf i regular l'ús de taller artesanal

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 25/04/2013 i data de publicació 16/07/2013

Tornar índex

2. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU A L'ÀMBIT DE L'AUTÒDROM TERRAMAR

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 08/05/2020 i data de publicació el DOGC de data 03/07/2020

Tornar índex