Balanç d'execució

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document de compromís on queda reflectida la planificació estratègica del govern, quins han estat els objectius que es persegueixen i les actuacions que s'han volgut desenvolupar, durant la legislatura 2015-2019.

Les actuacions i accions portades a terme s'han actualitzat en aquest document que podeu consultar a manera de balanç de l’execució o rendiment de comptes:

A febrer de 2019 el 94% de les accions proposades s'han executat o s'estan desenvolupant.