Organitzacions amb representació municipal

PÀGINA EN ACTUALITZACIÓ

Relació de nomenaments dels representants municipals en diferents institucions i entitats:

ÒRGANS COL·LEGIATS

A qui correspon

REPRESENTANTS MUNICIPALS (2019-2023)

OBSERVACIONS 

 

ADF SANT PERE DE RIBES

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sr. Josep Moya

 

 

 

 

 

 

 

AMTU-ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ-ASSEMBLEA GRAL

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Montserrat Vico

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI LOCALRET

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sr. Francisco Perona

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS/ÀRIES FORESTALS DEL GARRAF

President/a de l'area Territori

Sra. Montserrat Vico

 

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ NOMENCLATURA

Alcalde/essa i regidor/ora de Cultura; i 1 regidor/a de cada grup polític o a qui deleguin

Sr. Adrià Solà i

Sr. Josep Moya

 

 

 

 

PSC-CP (1 representant)

Sr. Toni Aliaga

 

 

 

Construïm (1 representant)

Sr. Tomàs Carandell

 

 

 

ERC-AM (1 representant)

Sra. Josefa Chicarosa

 

 

 

FEM POBLE (1 representant)

Sr. Daniel Carabantes

Suplent: Graciela Haydée

 

 

 

Ciutadans(1 representant)

Sr. Oscar León

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ OPERACIONS DE DELIMITACIÓ

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui, regidor/ora d'Urbanisme, regidor/ora de Medi Ambient, tècnic/ica d'Urbanisme i secretari/ària de la Corporació

Sr. Francisco José Perona

 

 

Tècnica: Sra. Rosa Riba

 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ SEGUIMENT AJUNTAMENT I AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Antònia Pulido

4 vocals en representació dels ens locals, dos a proposta de l'ACM i dos a proposta de la FMC

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ SEGUIMENT AJUNTAMENT I CREU ROJA EN MATÈRIA D'ACCIÓ SOCIAL

Regidor/ora de Serveis Socials o persona a qui delegui i tècnic/ica de Serveis Socials o persona a qui delegui

Sra. Anna Herrera

Tècnica: Sra. Yolanda Morales

 

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ CONTROL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui, regidor/ora responsable de la regidoria corresponent i regidor/ora d'Hisenda i Serveis Econòmics

Sra. Montserrat Vico

 

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ SEGUIMENT CONVENI AJUNTAMENT, FUNDACIÓ LA CAIXA I ASSOCIACIÓ CASAL D'AVIS

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Francisca Carrasquilla

 

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ SEGUIMENT CONVENI AJUNTAMENT I SÍNDIC DE GREUGES

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Antònia Pulido

 

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ SEGUIMENT RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA VELLA DE RIBES

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui; i 1 regidor/ora més

Sr. Josep Moya

 

 

Sra. Montserrat Mestre i Casas

 

 

 

 

 

 

CONSELL COORDINADOR DEL PARC NATURAL DEL GARRAF

Alcalde/essa o regidor/ora o tècnic/ica a qui delegui

Sra. Montserrat Vico

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL ESCOLAR DE CENTRES

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Francisca Carrasquilla

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Alcalde/essa i regidor/ora d'Educació; i 1 representant de cada grup municipal 

Sra. Francisca Carrasquilla

 

 

PSC-CP (1 representant)

Sr. Josep Maria Llopart

 

Construïm (1 representant)

Sra. Rita Garcia Quesada

 

ERC-AM (1 representant)

Sr. Jaume Torras

 

FEM POBLE (1 representant)

Sr. Alejadro Conde

 

Ciutadans (1 representant)

Sr. Oscar León

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sr. David Navarro

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL MITJANS DE COMUNICACIÓ

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui; + portaveus o a qui deleguin

Sr. Francisco Perona

 

 
 

PSC-CP (1 representant)

Sra. Noelia López Pérez

 

Construïm (1 representant)

Sra. Esther Rodríguez

 

ERC-AM (1 representant)

Sr. David Gómez

 

FEM POBLE (1 representant)

Sr. Alejandro Conde (suplent: Sra. Gertrudis Conde)

 

Ciutadans (1 representant)

Sr. Oscar León

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui i regidor/ora de Medi Ambient; i 1 representant de cada partit polític amb representació municipal

Sr. Josep Moya (regidor delegat) i Sra. Montserrat Vico

 

 

PSC-CP (1 representant)

Sr. Antonio Aliaga

 

Construïm (1 representant)

Sr. Albert Bonet Huete

 

ERC-AM (1 representant)

Sr. Jaume Torras

 

FEM POBLE (1 representant)

Sr. Daniel Carabantes

(suplent: Sr. Fulgencio Navalón)

 

Ciutadans (1 representant)

Sr. Edgardo Bennet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I AJUDA AL DESENVOLUPAMENT

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui; i 1 representant de cada partit polític amb representació municipal

Sra. Sandra Shimazu

 

 
 

PSC-CP (1 representant)

Sra. Noelia López Pérez

 

Construïm (1 representant)

Sra. Rita Garcia Quesada

 

ERC-AM (1 representant)

Sra. Josefa Chicarosa

 

FEM POBLE (1 representant)

Sra. Graciela Haydée

(suplent: Sr. Alejandro Conde)

 

Ciutadans (1 representant)

Sr. Antonio José Gonzalez Fernández

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL RECTOR DEL CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL GARRAF

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Antònia Pulido

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL SOCIAL MUNICIPAL

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui; el/la president/enta de la comissió informativa corresponent; i 1 representant de cada grup municipal o a qui deleguin

Sra. Anna Herrera

 

 
 
 
 

PSC-CP (1 representant)

Sr. Alfons Moral

 

Construïm (1 representant)

Sr. Tomàs Carandell

 

ERC-AM (1 representant)

Sr. Xavier Pascual

 

FEM POBLE (1 representant)

Sr. Daniel Carabantes

(suplent: Sra. Graciela Haydée)

 

Ciutadans (1 representant)

Sra. Marta Fiscas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sr. Josep Moya

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui; i 4 regidors/ores més

Sr. Francisco José Perona

 

 
 
 
 
 

Construïm (1 representant)

Sra. Esther Rodríguez

 

ERC (1 representant)

Sr. Jaume Torras

 

FEM POBLE (1 representant)

Sr. Alejandro Conde

 

Ciutadans  (1 representant)

Sr. Oscar León

 

 

 

 

 

 

CONSORCI SANITARI ALT PENEDÈS I GARRAF

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Antonia Pulido

 

 
 

 

 

 

 

 

GRUP MOTOR PLA DE SALUT INTEGRAL DE SANT PERE DE RIBES

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui; i regidors/ores dels àmbits corresponents, 1 representant de cada grup municipal i tècnics/iques de les regidories corresponents

Sra. Antònia Pulido

   

Construïm (1 representant)

Sra. Montserrat Mestre

 

ERC (1 representant)

   

FEM POBLE (1 representant)

   

Ciutadans (1 representant)

Sra. Sahara Bebere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Sandra Shimazu

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL DEL REDÓS DE SANT JOSEP I SANT PERE

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Francisca Carrasquilla

 

 

 

 

 

 

 

INFORM -PATRONAT I COMISSIÓ EXECUTIVA

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui o tècnic/ica a qui delegui

Sr. Josep Mª Llopart Monge

 

 

Tècnica: Sra. Azucena Fernández

 

 

 

 

 

 

JUNTES COMPENSACIÓ I ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sr. Francisco José Perona

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui; i 1 representant de cada grup municipal

Sra. Antònia Pulido

 

 

PSC-CP (1 representant)

Sr. Josep Moya

 

Construïm (1 representant)

Sr. Albert Bonet

 

ERC-AM (1representant)

Sr. Jaume Torras

 

FEM POBLE (1 representant)

Sr. Alejandro Conde

 

Ciutadans (1 representant)

Sr. Oscar León

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF-PLE I COMISSIÓ PERMANENT

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui; i 2 regidors/ores suplents

Sra. Montserrat Vico

 

 

Sra. Anna Herrera i

Sr. Francisco Perona

 

 

 

 

 

 

MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF-PLE I PERMANENT

Alcalde/essa; i 2 regidors/ores suplents

Sra. Sandra Shimazu

 

 

Sra. Francisca Carrasquilla

 

 

 

 

 

 

MESA LOCAL PER L'OCUPACIÓ DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Anna Herrera

 

 

 

 

 

 

 

NODE GARRAF-AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC GARRAF

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Anna Herrera

 

 

 

 

 

 

 

RECS-RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui; i 1 tècnic/ica de la regidoria corresponent

Regidora: Sra. Antònia Pulido

 

 

Tècnica: Sra. Yolanda Daudén

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓ EUROPEA DE LA GASTRONOMIA

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Antonia Pulido

 

 

 

 

 

 

 

UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sr. Juan Garcia Garcia

 

 

 

 

 

 

 

XALOC-XARXA DELS SERVEIS LOCALS D'OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Tècnica d'Ocupació

Sra. Maria Milà Albet

 

 

 

 

 

 

 

XARXA ALCALDES PER LA PAU

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Sandra Shimazu

 

 

 

 

 

 

 

XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

Alcalde/essa o regidor/ora de Medi Ambient

Sra. Montserrat Vico

 

 

 

 

 

 

 

XARXA ESCOLES MUNICIPALS DE PERSONES ADULTES

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sr. Josep Mª Llopart

 

 

 

 

 

 

 

XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sr. Juan Garcia Garcia

 

 
 

 

 

 

 

 

XARXA MUNICIPIS INDIANS

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui

Sra. Antònia Pulido

 

 

 

 

 

 

 

XARXA DE PROJECTES DE PARTICIPACIÓ INFANTIL AL MUNICIPI - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Regidor/a d'Educació + 1 tecnic/a del departament d'Educació en qui delegui

Sra. Paqui Carrasquilla

Tècnica: Sra. Azucena Fernández

 

 

 

 

 

 

 

XARXA D'ESCOLES BRESOL MUNICIPALS-DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Regidor/a d'Educació + 1 tecnic/a del departament d'Educació en qui delegui

Sra. Paqui Carrasquilla

Tècnica: Sra. Azucena Fernández

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA I COMPROMIS PER LA SOSTENIBILITAT BIOSPHERE

1 representant polític + 1 representant tècnic

Sra. Montserrat Vico

 

 

 

 

 

 

 

L'ALIANÇA EDUCACIÓ 360 -DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Regidor/a Educació + 1 tècnic/a d'educació en qui delegui

Sra. Francisca Carrasquilla Tècnica: Sra. Azucena Fernandez

 

 

 

 

 

 

 

CONVENI-AGENCIA HABITATGE DE CATALUNYA-Comissió de seguiment

Regidor/a Habitatge i el/la cap del servei d'Habitatge

Sr. Anna Herrera Bordallo Tècnica: Sra. Eva Garrido

 

 

 

 

 

 

 

TAULA TECNICA DE LA GENT GRAN

Regidor/a corresponent + tecnic/a Gent Gran i Casals d'Avis de l'Ajuntament

Sra. Paqui Carrasquilla

Tècnica: Sra. Yolanda Morales

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL DELS INFANTS DE SANT PERE DE RIBES

Alcalde/ssa (presidencia) + el/la regidor/a d'Educació (visepresidència )

Sra. Abigail Garrido i

Sra. Paqui Carrasquilla

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL SOCIAL-TAULA HABITATGE

1 membre de cada grup municipal o a qui deleguin

 

 

 

 

 

PSC-CP (1 representant)

 

 

 

 

Construïm (1 representant)

 

 

 

 

ERC-AM (1representant)

 

 

 

 

FEM POBLE (1 representant)

 

 

 

 

Ciutadans (1 representant)

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL SOCIAL-TAULA DE GENT GRAN

1 membre de cada grup municipal o a qui deleguin

 

 

 

 

 

PSC-CP (1 representant)

 

 

 

 

Construïm (1 representant)

 

 

 

 

ERC-AM (1representant)

 

 

 

 

FEM POBLE (1 representant)

 

 

 

 

Ciutadans (1 representant)

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL MUNICPAL DE CULTURA

L'alcalde/essa que pot delegar al regidor/a de Cultura, que farà les funcions de presidencia + 1 regidor/a nomenat/da per ejerci la vicepredidència + les persones polítiques de la CI on es tractin temes de Cultura, o regidor/a en qui deleguin. Aquest podran nomenar un màxim de dos persones suplents.

Presidència: Abigail Garrido Tinta que pot delegar al regidor de Cultura; Francisca Carrasquilla, Josep Moya, Adrià Solà, Antònia Pulido, Sandra Shimazu, Josep Mª Llopart, David Navarro, Anna Herrera, Esther Rodríguez, Tomàs Carandell, Rita Garcia, F. Xavier Pascual, Oscar León, Alejandro Conde.

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL SOCIAL MUNICIPAL

L'alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui+ el/la Tinent d'Alcalde de l'àrea de Serveis a les Persones+ un regidor o representant de cada Grup Municipal representant al Ple

Vicepresidència. Regidor/a nomenat per l’alcaldessa

 

 

 

 

PSC-CP (1 representant)

 

 

 

 

Construïm (1 representant)

 

 

 

 

ERC-AM (1representant)

 

 

 

 

FEM POBLE (1 representant)

 

 

 

 

Ciutadans (1 representant)

 

 

 

 

 

 

 

PACTE PER L'OCUPACIÓ DEL GARRAF  DEL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

regidor o regidora en qui recaigui la responsabilitat de l'àmbit d'ocupació

Sra. Anna Herrera

 

 

 

 

 

 

 

PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR DE CATALUNYA

regidor/a d'Educació i una persona tècnica d'Educació en qui delegui

Sra. Francisca Carrasquilla

Tècnica: Sra. Azucena Fernández