Comunicació

 

 

Objectiu 4.4.1.

 
 

 


Fomentar altres formes de comunicació 2.0 envers els ciutadans i les ciutadanes 

Accions

4.4.1.1. Posarem en marxa els serveis de les xarxes socials municipals: facebook, twitter...

4.4.1.2. Crearem canals de transmissió d'informació municipal de les activitats que es realitzen al municipi (sms, whatsaap, telegram...)

4.4.1.3. Fomentarem l'ús d'apps aplicables a l'activitat dels serveis municipals

4.4.1.4. Introduirem en l'activitat municipal elements relacionats amb les smart-cities

4.4.1.5. Fomentarem nous aplicatius per la web municipal, per tal de simplificar i modernitzar els continguts dels serveis tècnics municipals (e-notum, e-fact, e-contractació, e-tauler...)

 

 

Objectiu 4.4.2.

 
 

 


Difondre les activitats municipals i la feina que es realitza, amb la intenció de fer sabedora i partícipe a la ciutadania 

Accions

4.4.2.1. Mantindrem el servei de comunicació del butlletí municipal, ampliant les seves possibilitats i el seu tiratge

4.4.2.2. Celebrarem periòdicament rodes de premsa dels membres de l'equip de govern, a fi i efecte de difondre les activitats municipals

4.4.2.3. Mantindrem una relació de proximitat amb els mitjans de comunicació, mitjançant notes de premsa i trobades periòdiques, amb l'objectiu de consolidar la presència del municipi en els mateixos

4.4.2.4. Reservarem espais de publicitat als mitjans per tal de difondre les diferents campanyes de promoció del municipi

4.4.2.5. Potenciarem l'ús de la web municipal per part de la ciutadania com a catalitzador principal de la informació del municipi (elaborar una agenda d'activitats més útil...)

 
No comments yet. Be the first.