Resultats definitius 2017

Cens amb dret a vot: 26.352 persones

Total vots emesos: 489

Total vots vàlids: 439

Total vots no vàlids: 50 (incidències: persones no empadronades al municipi; entitats o associacions o persones que han atorgat més punts dels permesos).

 

Categoria 1 – Inversions

CODI

NOM DE LA PROPOSTA

Valoració econòmica

PUNTUACIÓ

14 Tennis i pàdel en cadira de rodes.

60.000 €

1.151
10 Adequació i millora del vestíbul d’accés al mercat La Sínia.

66.500 €

1.084
13 Tancament pista poliesportiva Escola Les Roquetes.

50.000 €

1.000
08 Escaqueja’t. Juga al carrer.

12.000 €

877

12 Tancament de l’espai de les instal·lacions del C. Tenis Ribes i millora dels accessos.

31.100 €

851

01

Anem en bici.

100.000 €

691
15 Millores dels carrers, instal·lació de llum i cablejat telefònica de fibra pels veïns de Can Lloses (Valles Altos).

100.000 €

483

06

Enderroc parterre (no cobert) de la Plaça Llobregat.

100.000 €

448

Nota: donat que no s’han superat els 541 vots mínims, la dotació econòmica de la categoria d’inversions s’ha reduït en un 20%, quedant en 356.000 €. Les propostes guanyadores han estat seleccionades per ordre de llista fins a esgotar la quantitat econòmica global fixada. Han quedat exclosses la 15 i la 06. 

 

Categoria 2 - Projectes culturals o socials

CODI

NOM DE LA PROPOSTA

Valoració econòmica

03 IV Carretillada de Les Roquetes del Garraf. 3.000 €

11

Sumem experiències en Salut Mental als Instituts: Projecte de sensibilització comunitària en Salut Mental en primera persona als alumnes de la població de Sant Pere de Ribes.

 

2.952,55 €

Nota: no ha estat necessari sotmestre les dues propostes d'aquesta categoría a votació, donat que s’han presentat projectes per un valor total que no superen la dotació econòmica de la categoría (15.000 €).

    Propostes guanyadores
   Propostes finalistes