Sant Pere de Ribes solidari

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va iniciar la seva tasca de cooperació internacional per al desenvolupament i la solidaritat fa més de deu anys. Es va crear el Consell Municipal de Cooperació amb la finalitat de sumar esforços per afavorir el desenvolupament dels països del sud i reduir desigualtats entre els països nord-sud.

Les línies de treball són principalment dues, els projectes de cooperació al desenvolupament i les accions per la sensibilització ciutadana. Aquestes es porten a terme d'una manera directa i amb el suport del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, o bé a través de les entitats de cooperació del municipi i la col·laboració amb altres institucions i organismes, com ara la Diputació de Barcelona o el Consell Comarcal del Garraf.

L'Ajuntament també preveu una partida per a accions d'emergència i ajut humanitari i per la participació en ens supramunicipals com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.