Altres actuacions a la Via Pública

TASQUES I MANTENIMENT DE LES  FONTS PÚBLIQUES ORNAMENTALS I D'AIGUA POTABLE.

  • Neteja, cloració, reparació o gestió per que es repari.
  • Manteniment de fons ornamentals, llacs , pous: Basa – pou – sortidor del Parc Pompeu Fabra; Fonts de la Pl. Mediterrània, Font Pl. Catalunya,  Font Pl. Marcer, Llac – sortidor  dels Ànecs.
  • Manteniment de les fonts d'aigua potable per veure. 

RECOLLIDA DE MOBLES,  VOLUMINOSOS I VARIS.  SUPORT MOVIMENT DE CONTENIDORS.

  • Recollida de mobles i voluminosos a la via pública diàriament. 
  • Tasllat i moviment de contenidors:  Senyalització de contenidors soterranis avariats, col·locació de contenidors en superficies.
  • Retirada de contenidors cremats o malmesos i netejar les zones. Aquest servei s'està efectuant en tots el nuclis i urbanitzacions del terme municipal.