Consell Social Municipal

El Consell Social Municipal, aprovat en el Ple de desembre de 2013,   respon a la necessitat d'eixamplar el treball envers els col·lectius en risc d'exclusió social. És un òrgan consultiu destinat a fomentar la participació ciutadana i el debat entorn la cohesió  i la inclusió social a Sant Pere de Ribes, que s'emmarca en la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de Serveis Socials i el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

En data 24 de març, en el marc del Plenari del Consell, s'aprova el Pla d'Actuació amb tres àmbits/Taules de treball:

  1. Infància i Adolescència / Àmbit Educatiu, amb l'objectiu    detectar i atendre les necessitats dels infants/adolecents en risc ( lleure, menjadors període vacances, etc.).
  2. Vulnerabilitat i urgència social. Objectiu: respondre a les    necessitats bàsiques de famílies i persones en risc d'exclusió social ( sessions grupals per doanr a coneixer dret de consumidor, bonos socials, garantir l'accés de recursos en els dos nuclis de població, etc.).
  3. Acció Comunitària Objectiu: Eixamplar i enfortir el treball en xarxa i comunitari. Analitzar la situació del municipi, detecció de les necessitats. Projectes destinats a transformar les condicions socials i millorar el treball envers l'exclusió social.


Les entitats que participen del Consell Social Municipal són: AAVV de les Roquetes, Ampa IES Can Puig, Ampa la Riera, Ampa Roquetes, Ampa Santa Eulàlia, Associació d'Autisme amb futur, Associació de persones amb discapacitat del Garraf, Associació de voluntaris i banc d'aliments de Sant Camil, Caritas Parròquial , Casal d'Avis de Ribes, CIU-VIA, Creu Roja, Ger, IC, Joventut Ribetana, Llar Betània, Pah Garraf, Petits Diabòlics, PP, PSC, Redós de Sant Josep i Sant Pere i UM9.