Web Content Display Web Content Display

   

Apropa’t als Indians de Ribes

 

ANTIGA ESCOLA DE NENES DIVINA PASTORA

1878

La casa la va fer construir Joan Bertran Quadres al 1878.

A les cèdules de veïnatge de 1861 i 1870 consta que viu al  c. Manascal i es dedica al comerç, al 1873 c. Planes i ja consta com propietari.

 

Descripció de l’edifici:

Edifici entre mitgeres que es troba situat al carrer Major de Ribes. És de planta rectangular i s'estructura en tres crugies.

Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla amb guardapols i emmarcaments motllurats.

El portal d'accés és d'arc escarser de pedra, amb l'escut inscrit amb l'any "1878". Els finestrals de l'eix central són biforats. Com a remat de la façana hi ha un petit capcer rectangular, situat a la part central. Els nivells de forjat es posen de manifest a l'exterior mitjançant cornises, de les quals la superior és dentada.

L'acabat exterior és arrebossat i pintat, amb les obertures, el nivell de forjat i les cornises de diferent tonalitat. La façana posterior s'obre amb galeries horitzontals amb pòrtics d'arc de mig punt arrebossat.

 

FITXA TÈCNICA

Americano:
Joan Bertran i Quadres

Carrer:

Major, 13

Actualment:
Entitat social i esportiva els Xulius