PLA LOCAL DE JOVENTUT

El Pla Local de Joventut, 2018/22. És l'eina que L'ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Servei de Joventut tenen per tirar endavant les polítiques de Joventut del nostre municipi.

Aquests pla articula propostes i programes que han sorgit d'aquesta diagnosi, i en les seves conclusions defineix 4 tipus d'Objectius estratègics a treballar en les polítiques de Joventut Municipal.

Objectius estratègics:


1. Emancipació-projecte Vital
2. Oci. Cultura i esport
3. Participació, cohesió social i convivència
4. Eines transversals

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2018-2022 PRORROGAT (Aprovat al ple del 29/11/2022)