Visualització del contingut web Visualització del contingut web

   

Apropa’t als Indians de Ribes

 

CAN DOCTOR QUADRES

1874

La casa de Can Doctor Cuadras la va fer construir l'"americano" Cristòfol Cuadras i Massó l’any 1874.

A les cèdules de veïnatge de 1866 consta que viu al Palou baix.

 

Descripció de l’edifici:

Edifici aïllat que es troba situat al Palou Baix, proper al nucli de Ribes. És de planta quadrangular i s'estructura en tres crugies.

Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc escarser emmarcades amb una motllura de diferent tonalitat. El portal d'accés és d'arc escarser de pedra, amb la clau inscrita amb les inicials "C C" i l'any "1874".  Els finestrals del primer pis estan delimitats per una barana ceràmica, mentre que el central té sortida a un balcó de baranes forjades.

Als nivells de forjat hi ha cornises motllurades, tenint certa volada la que remata la façana, que precedeix una barana ceràmica. La façana posterior s'obre amb dues galeries horitzontals de cinc pòrtics d'arc carpanell arrebossat, sobre les quals hi ha una terrassa transitable. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color cremós, amb els emmarcaments, cornises i cantonades de color blanc.

La casa ha estat restaurada en la seva totalitat per habilitar-la com a hotel, tot i que s'han mantingut els sostres decorats i els paviments de mosaic.

 

FITXA TÈCNICA

Americano:
Cristòfol Quadres i Massó

Carrer:

Palou, 15 i 17

Actualment:
Hotel Palou