Plaça de la Font

Era un indret urbà on es concentrava part del comerç i oficis com el carreter, el fuster i la farmàcia. El 1905 va ser inaugurat un sortidor que significava l'aportació d'aigua potable al municipi. Un any més tard, es va construir la font modernista a càrrec de l'arquitecte Josep Font i Gumà i la plaça adquireix l'actual nom de Plaça de la Font.