Grup municipal UM9-CUP-PA

PÀGINA EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

 

REPRESENTANTS MUNICIPALS

Esther Rodríguez Maldonado

Pau Garriga Gabaldà

Oriol Martí Colom

 

MOCIONS

Les mocions presentades als plens pel grup municipal es poden consultar a les seccions de mocions inlcoses en l'apartat dels Plens municipals.

 

@UM9.UnitatMunicipal9

@Unitat9