Convocatòries d'ocupació pública

En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

 

Convocatòria d'Auxliar Administratiu/va

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a auxliar administratiu/va per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions de les persones titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral/funcionari temporal.

 

 

Del 06/04/2019 al 25/04/2019 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria d'Arquitecte/a tècnic/a

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a arquitecte/a tècnic/a per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal funcionari temporal.  

 

 

Del 29/03/2019 al 17/04/2019 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria de Monitor/a SEFED

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de selecció de personal per crear una borsa de treball i poder seleccionar un/a monitor/a SEFED per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels/es titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral temporal. 

 

 

Del 27/02/2019 al 18/03/2019 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria de Caporals de la Policia Local

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per la provisió de dues places de Caporal de la Policia Local, pel sistema de concurs oposició de promoció interna.

Del 20/06/2018 al 09/07/2018 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria de Tècnic/a mitjà de Serveis a les Persones

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de Serveis a les Persones per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.

Del 29/09/2018 al 18/10/2018 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria per cobrir 11 places d'administratiu/va per promoció interna

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per cobrir 11 places d'administratiu/va mitjançant el sistema de concurs oposició  de personal funcionari present a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2015 i 2018 per promoció interna de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Del 17/10/2018 al 5/11/2018 (tots dos inclosos)

 

 

 Convocatòria de Tècnic/a de gabinet-tècnic/a cultura

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Tècnic/a de gabinet-Tècnic/a de cultura, grup de classificació C1, per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral temporal.

Del 07/11/2018 al 26/11/2018 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria de Professor/a escola d'adults

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a professor/a escola d'adults per tal de cobrir programes temporals, acumulacions de tasques, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral temporal.

Del 07/11/2018 al 26/11/2018 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria de Arquitecte/a

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Arquitecte/a per tal de cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral/funcionari temporal.

Del 16/11/2018 al 05/12/2018 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria de Auxiliar tècnic/a de serveis a les persones

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Auxiliar tècnic/a de serveis a les persones per tal de cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral temporal.

Del 16/11/2018 al 05/12/2018 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria de Tècnic/a noves tecnologies i informàtica

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Tècnic/a de noves tecnologies i informàtica per tal de cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal funcionari temporal.

Del 16/11/2018 al 05/12/2018 (tots dos inclosos)