Convocatòries d'ocupació pública

En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

 

Convocatòria borsa de treball conserges

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a conserge per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral interí i/o de duració determinada

        •Nota informativa

         

           

           

          

          

S’interromp el termini per a la presentació d’instàncies  fins que es mantingui la declaració de l’estat d’alarma . 

 

 

Convocatòria de Tècnic/a de Serveis Econòmics

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a de serveis econòmics per tal de poder cobrir programes temporals, acumulacions de tasques, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal funcionari temporal.

        •   Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

               Nota informativa

         

Del  18/02/2020 al 09/03/2020 (tots dos inclosos)

 
 

 

Convocatòria d'Agents de la Policia Local

 

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places de funcionari de carrera d'agent de la policia local, una plaça pel sistema de concurs oposició lliure i una plaça pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal.

       ·Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal lliure

       ·Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal mobilitat

         Dades bancàries convocatòria Agents de la Policia Local

         Admesos i exclosos.Data de les proves

          Nota informativa

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Del 30/01/2020 al 18/02/2020 (tots dos inclosos)

 
 

 

 

Convocatòria de Tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones per tal de poder cobrir programes temporals, acumulacions de tasques, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

        •   Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

            - Admesos i exclosos.Data de les proves.

             - Resultats de la prova de català

              Nota informativa

         

Del 16/01/2020 al 04/02/2020 (tots dos inclosos)

 
 

 

Convocatòria de Tècnic/a de mitjans de comunicació

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a de mitjans de comunicació per tal de poder cobrir programes temporals, acumulacions de tasques, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

        •   Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

         - Admesos i exclosos.Data de les proves 

           Resultats de la prova de català

           Admesos i exclosos definitius

           Resultats de la primera prova

           Resultats finals

Del 04/12/2019 al 23/12/2019 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria de Tècnic/a de promoció econòmica

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.

Del 27/11/2019 al 16/12/2019 (tots dos inclosos)

 

 

 

Convocatòria de dues places de Caporal de la Policia Local

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives de promoció interna per cobrir dues places de Caporal de la Policia Local de Sant Pere de Ribes, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d’inici de les proves, corresponent a la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2018 enquadrades dins l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup C2, ( C1, amb l’abast determinat per l’article 65 de la Llei 3/2015, d’onze de març, de mesures fiscals, financeres i administratives),dotades amb una retribució anual corresponent, amb pagues extraordinàries, triennis i altres retribucions o emoluments establerts per la legislació vigent.

Del 22/11/2019 al 11/12/2019 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria Tècnic/a mitjà de Medi Ambient

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà de medi ambient per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.

             •  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

              Admesos i exclosos.Dates de les proves

              Resultats de la prova de català

              Resultats de la primera prova

              Resultats finals

                    

 

Del 21/11/2019 al 10/12/2019 (tots dos inclosos)

 

 

 

Convocatòria Tècnic/a mitjà de Recursos Humans

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà/ana de recursos humans per tal de poder cobrir programes temporals, acumulacions de tasques, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal funcionari temporal

Del 13/09/2019 al 02/10/2019 (tots dos inclosos)