Convocatòries d'ocupació pública

 

En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a tècnic/a de gabinet-tècnic/a de cultura, borsa de treball per concurs oposició, personal laboral/funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 21/02/2024 al 11/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a integrador/a social, borsa de treball per concurs oposició, personal laboral/funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 21/02/2024 al 11/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a tècnic/a d'informàtica, borsa de treball per concurs oposició, personal laboral/funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 06/02/2024 al 26/02/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar dues places d'auxiliars administratius/ves, vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Valoracions.

 

                 

                  

 

 

 

 

Del 06/01/2024 al 25/01/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar tres places de professor/a escola d'adults, vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Valoracions.

                  

 

 

 

 

Del 06/01/2024 al 25/01/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a vigilant notificador/a, concurs oposició funcionari de carrera.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  

 

 

 

 

Del 06/01/2024 al 25/01/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a encarregat/da de brigada d'obres, edificis i via pública.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  Resultats finals.

                  

 

 

 

 

Del 28/10/2023 al 16/11/2023

(tots dos inclosos

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a tècnic d'Alcaldia. per promoció interna.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  Resultats finals.

 

 

 

 

Del 28/10/2023 al 16/11/2023

(tots dos inclosos

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a monitor/a Sefed.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  Resultats prova Català.

                  Resultats finals.

 

 

 

 

Del 25/10/2023 al 13/11/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar quatre plaçes de Treballador/a Social  vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data prova Català i data valoració mèrits

                 Admesos i exclosos definitius. 

                 Resultats finals.

                 Resultats finals un cop resoltes les al·legacions.

 

 

 

Del 24/10/2023 al 13/11/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar una plaça de Tècnic/a d'Igualtat vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exlosos provisionals. Data valoració mèrits i data prova Català.

                  Resultats prova català.

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Modificació admesos i exclosos definitius.

                  Resultats finals.

 

 

 

Del 24/10/2023 al 13/11/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar quatre places d'Educador/a Social vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data prova Català i data valoració mèrits.

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Resultats finals.

 

 

 

 

Del 24/10/2023 al 13/11/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar cinc places de Tècnic/a mitjà/na de servei a les persones vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  Resultats prova Català.

                  Resultats finals.

                  Resultats finals un cop resoltes les al·legacions.

                  

 

 

 

 

Del 06/10/2023 al 25/10/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un advocat/da vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  Admesos i exclosos definitius. Data de les proves.

                  Resultats  prova de Català.

                  Resultats finals.

                  

 

 

 

Del 06/10/2023 al 25/10/2023

(tots dos inclosos)

 

 
 
 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un arquitecte/a tècnic/apresent a l'oferta d'ocupació de l'any 2020.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  Resultats de la primera i segona prova.

                  Resultats finals.

                  

                  

 

 

Del 30/09/2023 al 19/10/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per seleccionar un/a professor/a de l'escola d'adults.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos. Data de les proves

                 Resultats finals

                  

 

 

Del 05/09/2023 al 25/09/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per seleccionar sis places d'agent de la Policia Local.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Nota informativa en relació a l'alçada de les dones

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves

                  Admesos i exclosos definitius. Data de les proves

                  Resultats prova Català

                  Resultats primer i segon exercici. Noves dates de les proves físiques i psicoprofessional.

                  Solucionari respostes part general model A

                  Solucionari respostes part general model B

                  Solucionari respostes coneixements específics model C

                  Nota informativa per resoldre al·legacions i aplicació del coeficient de correcció a les       proves físiques.

                 Resultats proves físiques.

              Resultats test personalitat i competències i convocatòria entrevista (prova d'adequació psicoprofessional).

              Resultats definitius prova d'adequació psicoprofessional, i convocatòria per realitzar  les entrevistes personals i valoració de mèrits en fase de concurs.  

                Resultats finals provisionals.

                Resultats finals definitius.

Del 26/07/2023 al 14/08/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar un/a plaça de sergent de la Policia Local per promoció interna.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats primera prova. 

                  Resultats revisió primera prova.

                  Resultats cas pràctic i projecte.

                  Resultats Psicotècnic.

                  Resultats finals.

                  

 

 

Del 25/04/2023 al 15/05/2023

(tots dos inclosos)