Convenis urbanístics

Els convenis urbanístics es configuren com acords de voluntats entre administracions públiques i altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de drets o interessos urbanístics, i materialitzen el principi de participació dels particulars en l'urbanisme.

Amb la finalitat de garantir-ne l'accés, en aquesta secció trobareu aquells que estan aprovats.