Convenis urbanístics

Els convenis urbanístics es configuren com acords de voluntats entre administracions públiques i altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de drets o interessos urbanístics, i materialitzen el principi de participació dels particulars en l'urbanisme.

Amb la finalitat de garantir-ne l'accés, en aquesta secció trobareu aquells que es tramiten i que es troben o en tràmit i/o aprovats.

INDEX D'EXPEDIENTS

1. CONVENI URBANÍSTIC RELATIU A L'ÀMBIT DE L'AUTÒDROM-TERRAMAR

 

1. CONVENI URBANÍSTIC AUTÒDROM-TERRAMAR (TERRAMAR 1923, SL)

El Ple de la Corporació de data 16 de març de 2021 va acordar aprovar el text definitiu del conveni a subscriure amb Terramar 1923, SL.

En data 17 de maig de 2023 es va formalitzar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i  Terramar 1923, SL.

 

Els documents a consultar són els següents:

 

 

 

Tornar índex