Mocions 2023

DATA TÍTOL MOCIÓ GRUP MUNICIPAL
26/09/2023 19. Moció que presenta el grup municipal UM9-CUP-Construïm, a favor de la protecció ambiental del projecte de Can Jove UM9-CUP-Construïm
26/09/2023 18. Moció presentada pel grup muncipals Junts-Via, de suport a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà JUNTS-VIA
26/09/2023 17. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, sobre la millora de la planificació, el procès d'admissió, l'oferta formativa de formació professional i l'aprenentatge al llarg de la vida a Catalunya PSC-CP
26/09/2023 16. Moció conjunta que presenten els grups municipals del PSC-CP i Fem Poble-En Comú Podem, de condemna als fets lamentables produïts a la final del mundial femení de futbol PSC-CP, Fem Poble-En Comú Podem
25/07/2023 23.1. Moció que presenten els grups municipals Fem Poble-En Comú Podem, UM9-Construïm i Junts-Via per la defensa d'unes condicions de treball dignes a la Llar d'Infants de Sant Pere de Ribes-Els Tres Pins Fem Poble-En Comú Podem, UM9-Construïm, Junts-Via
25/07/2023 23.1. Moció que presenta el grup municipal Junts-Via pel foment de la convivència i el respecte dels drets i les llibertats Junts-Via
25/04/2023 15.2. Moció que presenta el grup mun icipal Fem Poble-En Comú Podem per destinar el 30% de les noves promocions en sól consolidat, a habitatge de protecció oficial en règim de lloguer Fem Poble-En Comú Podem
25/04/2023 15.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per establir mesures correctores urgents a la sequera i per un nou cicle de l'aigua resilient al canvi climàtic PSC-CP
21/02/2023 9.2. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble-En Comú Podem per declarar bé cultural d'interès local la darrera bòbila Roca, la darrera del Garraf Fem Poble-En Comú Podem
21/02/2023 9.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per uns serveis de salut dignes i de qualitat a Ribes i a Les Roquetes PSC-CP i regidors no adscrit Óscar León
31/01/2023 11.4. Moció presentada pel regidor no adscrits, Óscar León, per promoure el registre de petjada, compensació i projectes d'absorció de CO2 Regidor no adscrit Óscar León
31/01/2023 11.3. Moció presentada per Fem Poble-ECG sobre l'increment dels peatges a l'autopista C-32 el 2023 Fem Poble
31/01/2023 11.2. Moció presentada pel PSC a la qual s'adhereixen Construïm i els regidors no adscrits, per la rebaixa del preu del peatge de la C-32 fins arribar a la seva gratuïtat PSC, Construïm i regidors no adscrits
31/01/2023 11.1. Moció presentada pel PSC a la qual s'adhereixen els regidors no adscrits, per a la creació d'un servei directe d'autobús entre el Garraf i el Campus Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona PSC i regidors no adscrits