Avaluació de propostes presentades

El seguiment i valoració de les propostes els fa la comissió de gestió tècnica-econòmica, que les avalua tenint en compte els criteris de legalitat, de competències, econòmics, de viabilitat tècnica, de sostenibilitat i de no exclusió social.

Període de validació: del 2 al 13 d’octubre. Durant aquest, s'estudien totes les propostes presentades i s’emet un informe raonat sobre cadascuna d'elles indicant si s’ajusta als requeriments especificats i si és o no viable tècnica, jurídica i econòmicament.

 

Propostes presentades

CODI

PROPOSTES ACCEPTADES

Fitxa

Informe

VALORACIÓ ECONÒMICA

03

IVª Carretillada de Les Roquetes del Garraf.

3.000 €

06

Enderroc parterre ( no cobert) de la Plaça Llobregat.

100.000 €

08

Escaqueja’t. Juga al carrer.

12.000 €

11

Sumem experiències en Salut Mental als Instituts: Projecte de sensibilització comunitària en Salut Mental en primera persona als alumnes de la població de Sant Pere de Ribes.

2.952,55€

12

Tancament de l’Espai de les instal·lacions del C Tenis Ribes i millora dels accessos.

31.100 €

13

Tancament pista poliesportiva Escola Les Roquetes.

50.000 €

 

CODI

PROPOSTES PENDENTS D’ESMENA

Fitxa

Informe

Fitxa esmenada

Informe final

VALORACIÓ ECONÒMICA

01

Anem en bici.

100.000 €

02

Arranjament de l’esplanada davant del cementiri municipal i conjunt monumental de Sota-ribes.

Proposta retirada

-

112.770 €

07

Impressió 3D i Educació.

Proposta retirada

-

10.000 €

10

Adequació i millora del vestíbul d’accés al mercat La Sínia.

66.500 €

14

Tennis i pàdel en cadira de rodes.

70.000 €

15

Millores dels carrers, instal·lació de llum i cablejat telefònica de fibra pels veïns de Can Lloses (Valles Altos).

100.000 €

 

CODI

PROPOSTES EXCLOSES

Fitxa

Informe

VALORACIÓ ECONÒMICA

04

Conservació - Restauració d’una cadireta ( tabernacle) de processó i de la imatge de la Mare de Déu del Roser.

14.520 €

05

Detectors de presència a l’enllumenat públic

50.000 €

09

Marquesina Escola Les Roquetes.

50.000 €

 

 

Presentació d'esmenes

Del 14 al 22 d’octubre podran presentar esmenes aquelles propostes que no hagin estat acceptades i que amb l’assessorament dels serveis tècnics corresponents es puguin reformular per a la seva validació.