Òrgans de seguiment i control

Existeixen els següents òrgans de seguiment i control dins la Corporació municipal:

- Comissió Informativa de Seguretat i Convivència, Transformació Digital i Serveis Generals

- Comissió Informativa de Territori, Desenvolupament Econòmic, Transformació Ecològica i Transició Energètica

- Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Inclusió i Igualtat d’Oportunitats