Convocatòries d'ocupació pública

 

En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

Convocatòria per seleccionar  tres places de conserge, per concurs de mèrits de personal laboral fix, oferta d'ocupació d'estabilització de l'any 2022.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar tres places de conserge, per concurs de mèrits de personal laboral fix, oferta d'ocupació d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 15/06/2024 al 04/07/2024

(tots dos inclosos)

 

Convocatòria per seleccionar  un/a  Tècnic/a Auxiliar de serveis econòmics, per concurs oposició de personal funcionari de carrera,  oferta d'ocupació de  l'any 2022.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Tècnic/a Auxiliar de serveis econòmics, per concurs oposició de personal funcionari de carrera, oferta d'ocupació de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 17/05/2024 al 05/06/2024

(tots dos inclosos)

 

Convocatòria per seleccionar  un/a  Tècnic/a de serveis econòmics, per concurs oposició de personal funcionari de carrera,  oferta d'ocupació de  l'any 2022.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Tècnic/a de serveis econòmics, per concurs oposició de personal funcionari de carrera, oferta d'ocupació de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 16/05/2024 al 04/06/2024

(tots dos inclosos)

 

Convocatòria per seleccionar  un/a  Caporal de la Policia Local per promoció interna, per concurs oposició, oferta pública de l'any 2024.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Caporal de la Policia Local per promoció interna, per concurs oposició, oferta pública de l'any 2024.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 24/04/2024 al 13/05/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Tècnic/a de protecció civil per generar una borsa de treball, per concurs oposició, de personal funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 16/04/2024 al 06/05/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Treballador/a Social per concurs oposició de personal funcionari de carrera, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                 Resultats finals.

 

                  

 

 

 

 

Del 10/04/2024 al 29/04/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Auxiliar Administratiu/va per concurs oposició de personal funcionari de carrera, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  

 

 

 

 

Del 10/04/2024 al 29/04/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a tècnic/a de cultura, (Grup: A2) per generar una borsa de treball per concurs-oposició personal laboral / funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  

 

 

 

 

Del 15/03/2024 al 03/04/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica,  per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions. 

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Resultats prova Català.

                  Resultats finals.

                 

                  

 

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Monitor/a Sefed, per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions.

                 Resultats finals. 

 

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Coordinador/a Sefed, per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions.

                  Resultats finals.

 

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Auxiliar tècnic/a mitjà/na de servei a les persones, per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions.

                  Esmena aprovació admesos i exclosos.

                  Resultats finals.

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Auxiliar de logística, per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions.

                 Resultats finals.

                  

 

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Auxiliar de biblioteca, per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions.

                 Resultats prova de Català.

                 Admesos i exclosos definitius.

                 Resultats finals.

 

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a administratiu/va, per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions.

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Resultats prova de Català.

                  Resultats finals.

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a tècnic/a de gabinet-tècnic/a de cultura, (Grup: C1) borsa de treball per concurs oposició, personal laboral/funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                 Admesos i exclosos definitius.

                 Resultats prova de català. 

                 Resultats finals.

 

 

 

Del 21/02/2024 al 11/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a integrador/a social, borsa de treball per concurs oposició, personal laboral/funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les prroves.

                  Resultats prova de Català.

                  Resultats primera prova. Data i hora segona prova (entrevista).

                  Resultats finals.

 

 

 

 

 

Del 21/02/2024 al 11/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a tècnic/a d'informàtica, borsa de treball per concurs oposició, personal laboral/funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  Resultats prova de Català.

                  Resultats finals.

                  

 

 

 

 

Del 06/02/2024 al 26/02/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar dues places d'auxiliars administratius/ves, vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Valoracions.

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Resultats prova de Català.

                  Esmena admesos i exclosos definitius.

                  Resultats  finals.

                  Resultats finals resoltes les al·legacions.

 

 

                 

                  

 

 

 

 

Del 06/01/2024 al 25/01/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar tres places de professor/a escola d'adults, vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Valoracions.

                 Admesos i exclosos definitius.

                 Resultats finals.

                  

 

 

 

 

Del 06/01/2024 al 25/01/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a vigilant notificador/a, concurs oposició funcionari de carrera.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                 Admesos i exclosos definitius

                 Resultats finals.

 

 

 

Del 06/01/2024 al 25/01/2024

(tots dos inclosos)