Deixalleria municipal

La deixalleria és una instal·lació especialment equipada per rebre i emmagatzemar de forma selectiva els residus que no són objecte de recollida domiciliària i, en particular, els residus en petites quantitats, residus voluminosos, vegetals i runa.

 

 

Deixalleria fixa:

 

Quins tipus de residus puc portar a la deixalleria?

 

Es poden portar els següents residus: runes, restes vegetals, voluminosos, envasos lleugers, fustes, tèxtil, piles, bateries, fluorescents, pneumàtics, frigorífics, vidre, paper, cartró, ferralla, pintures, vernissos, medicaments, productes electrònics, olis vegetals i olis minerals.

Cal tenir en compte que hi ha limitacions de volums per a algunes tipologies de residus.

 
 

Què necessito per poder accedir a la deixalleria?

 

  • Cal tenir un domicili dins el municipi de Sant Pere de Ribes.
  • Cal disposar de targeta de persona usuària (que es sol·licita a través de les OAC).
   

 

On puc trobar la deixalleria? En quin horari puc accedir-hi?

 

C/ Boters, s/n.

(Polígon industrial Vilanoveta)

08812 Les Roquetes – Sant Pere de Ribes

 


Quin benefici fiscal puc obtenir per portar residus a la deixalleria?

L'ajuntament aplica el 20% de descompte al rebut de les escombraries a les persones usuàries que utilitzen la deixalleria un mínim de 12 vegades/any (entre l’1 de gener i el 31 de desembre). Aquesta bonificació es farà efectiva en la quota de l’exercici següent. Per a informació sobre taxes i bonificacions, cliqueu aquí.

 

Deixalleria mòbil:

 

Què és la deixalleria mòbil?

 

La deixalleria mòbil complementa a la deixalleria fixa i ofereix el servei de recollida per a petites quantitats de determinats residus que no són objecte de recollida als contenidors situats a la via pública. Està pensat per apropar a la ciutadania alguns dels serveis oferts per la deixalleria fixa i facilitar, d’aquesta manera, una major participació en la recollida selectiva dels residus generats al municipi.

La deixalleria mòbil s'emplaça a diferents ubicacions del municipi, seguint el calendari establert, de manera que, per a dipositar unes determinades tipologies de residus, no sigui necessari desplaçar-se fins a la deixalleria fixa municipal.

 

Què puc portar a la deixalleria mòbil?

 

On i quan puc trobar la deixalleria mòbil?

Per poder veure el calendari de la deixallería mòbil, fes clic aquí.