Recollida domèstica

 

Residus domèstics:

 

Actualment, al municipi comptem amb el model de segregació de residus de 5 fraccions (envasos lleugers, vidre, paper i cartró, rebuig i orgànica), i la modalitat i ubicació del sistema de recollida és de contenidors de superfície (àrees de vorera i àrees d'aportació) i contenidors soterrats (en procés de clausura).

 

 

 

 

 

 

 

 

Clica a l’enllaç de cada fracció per a saber què pot anar i què no es pot llençar a cada contenidor.

 

 

Buscador de residus:

 

L'aplicació Residus i la pàgina web residuonvas.cat permet conèixer de manera visual on s'ha de llençar cada residu per a reciclar-lo correctament. Fent-ho així, s'optimitza el procés de reciclatge i es millora el medi ambient.

 
Un cop dins, ens permetrà:
 
  • Buscar un residu pel seu nom i consultar la seva informació sobre on va, en quin contenidor o si s'ha de dur a una deixalleria, quin procés de reciclatge segueix i en que es transforma.
  • Consulta de totes les deixalleries, mitjançant un mapa si l'espai web té la ubicació o llistat per municipi o codi postal. Per a cada deixalleria, ens mostrarà tota la informació: Adreça, horaris, telèfon, residus valoritzables i/o especials que hi podem dur.

 

https://www.residuonvas.cat/