Residus domèstics

Actualment, al municipi comptem amb el model de segregació de residus de 5 fraccions (envasos lleugers, vidre, paper i cartró, rebuig i orgànica), i la modalitat i ubicació del sistema de recollida és de contenidors de superfície (àrees de vorera i àrees d'aportació) i contenidors soterrats (en procés de clausura).

 

 

 

 

 

 

 

 

Clica a l’enllaç de cada fracció per a saber què pot anar i què no es pot llençar a cada contenidor.

 

FORM (Fracció Orgànica)