Plantilla i RLT

Plantilla i Relació de Lllocs de Treball de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. En la plantilla estan classificades les places de personal funcionari i laboral i la RLT en llocs de treball. 

A continuació es poden consultar les quantitats de les retribucions vigents (referides a 12 mensualitats), d'acord amb el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020:

Grup/Subgrup

Sou

(Euros)

Triennis

(Euros)

A1

14.442,72

555,84

A2

12.488,28

453,36

B

10.916,40

397,68

C1

9.376,68

343,08

C2

7.803,96

233,52

E (Lei 30/1984) i Agrupacions Profesionals

7.142,64

175,80

Pel que fa a les pagues extraordinàries de juny i desembre, en concepte de sou i triennis, els imports són:

Grup/Subgrup

Sou

(Euros)

Triennis

(Euros)

A1

742,70

28,59

A2

759,00

27,54

B

786,25

28,66

C1

675,35

24,69

C2

644,40

19,27

E (Llei 30/1984) i Agrupacions Profesionals

595,22

14,65

Quant al complement de destí (C.D.) corresponent al nivell del lloc de treball queda establert de la següent manera (referides a 12 mensualitats):

Nivell

Import

Euros

30

12.615,72

29

11.315,64

28

10.840,20

27

10.363,92

26

9.092,64

25

8.067,12

24

7.591,20

23

7.115,88

22

6.639,60

21

6.164,52

20

5.726,28

19

5.433,96

18

5.141,52

17

4.848,96

16

4.557,24

15

4.264,32

14

3.972,48

13

3.679,68

12

3.387,12

11

3.094,56

10

2.802,60

9

2.656,68

8

2.510,04

7

2.364,00

6

2.217,72

5

2.071,56

4

1.852,32

3

1.633,44

2

1.414,32

1

1.195,20

La retribució final és la suma del Sou base + Complement de Destí + Complement Específic, i altres conceptes diferents en cada cas com l'antiguitat