El Departament de Salut i Consum s'encarrega de les funcions i activitats que l'ajuntament té en l'àmbit de la Salut Pública, com són la protecció de les condicions de salut d'equipaments municipals, salut pública, seguretat alimentària, etc. També s'intervé en la promoció de la salut de la població amb tallers i campanyes preventives.

Aquestes competències s'exerceixen en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

El municipi de Sant Pere de Ribes també disposa d'un PLA DE SALUT INTEGRAL SANT PERE DE RIBES 2018 2021

Per altra banda, en aquest Departament s'inclou el Servei d'Atenció al Consum (OMIC) i es treballen aspectes relacionats amb la tinença d'animals domèstics.