Visualització del contingut web Visualització del contingut web

   

Apropa’t als Indians de Ribes

 

TORRE DEL RELLOTGE

1894

L’edifici de la Casa de la Vila data del finals del s XVIII i va ser pensat com a Hospital de Caritat, passa a ser Casa Consistorial i Escoles a meitat del s. XIX. La necessitat d’ampliar i condicionar els espais per uns serveis públics a l’alça, van fer que el 17 de juliol de 1890 s’aprovés la reforma. S’encarregà la redacció del projecte a l’arquitecte Buenaventura Pollés Vivó i aquest fou aprovat a l’octubre de 1891. Després de buscar el finançament (40.400 pessetes) s’iniciaren les obres al març de 1892.

El 30 de juny de 1893 a les 6 de la tarda i amb la presència de Pedro Cuadras Fexes alcalde de Sant Pere de Ribes i els seus regidors, José Jacas Colomer Jutge de Pau del municipi, els alcaldes de Vilanova i la Geltrú i Sitges, representants de les principals publicacions de la comarca, en José Bertran Miret i Francisco Vidal Bolet com membres de la Junta Local d’Instrucció Pública, es donà per inaugurada la nova Casa Consistorial i Escoles municipals.

El rellotge i campanes de l’Ajuntament van ser sufragades pels americanos. A l’octubre de 1894 es una comissió atorgà l’adquisició del rellotges i campanes a Agustín Torres, rellotger de Barcelona, per un cost de 2500 pessetes.

La inauguració i benedicció del rellotge públic fou a les quatre de la tarda del 23 de desembre de 1894.

 

 

Descripció de l’edifici:

Edifici entre mitgeres situat al centre del nucli de Ribes. És de planta quadrangular i s'estructura en quatre crugies.

Consta de planta baixa, pis i golfes  i té la coberta a quatre vessants amb una terrassa a la part central i lateral. El frontis es composa segons quatre eixos, dels quals el principal es troba descentrat. La planta baixa presenta quatre obertures d'arc escarser, entre les que hi ha el portal de perfil motllurat.

Els finestrals del primer pis són d'arc pla, que incorporen un timpà amb relleu decoratiu de l'escut pontifical custodiat per dos dracs. A l'eix central hi ha tres finestres agrupades de mateixa tipologia, amb la del mig tapiada amb un plafó ceràmic amb l'escut de la vila i la inscripció "Casa de la Vila". Aquestes tenen accés a un balcó amb barana d'obra de motius geomètrics, que queda suportat per mènsules de gran volum amb decoració vegetal.

L'eix lateral presenta igualment tres finestrals agrupats, sobre els quals hi ha una oral amb el relleu inscrit "LEX" rematats amb una cornisa motllurada. Al damunt d'aquest hi ha una banda en relleu on hi consta "AÑO 1893". El nivell de les golfes s'obre amb finestres quadrangulars, entre les que s'hi intercalen relleus decoratius -amb el símbol de la justícia a l'eix lateral i orles vegetals amb un llibre a la resta- i grans mènsules decorades. Aquestes sostenen la cornisa que remata l'edifici, interrompuda a l'eix central per un capcer semicircular amb el relleu de l'escut de la vila.

El cos lateral es troba diferenciat de la resta per una pilastra. Del mateix cos lateral en sobresurt una torre quadrangular amb rellotge a la part frontal, acabat amb coberta de pavelló de ceràmica vidriada, sobre la que hi ha dues campanes sostingudes per una estructura metàl·lica. El revestiment dels murs combina el color cru de la planta baixa, les golfes i els elements decoratius amb la part central que imita el maó, amb franges horitzontals de color cru. A l'interior, l'espai de l'entrada queda cobert amb una volta de canó reforçada amb arcs faixons, que condueix a una gran escalinata, sobre la que hi ha un sostre artesonat amb decoració vegetal i escuts pontificals.

 

 

FITXA TÈCNICA

Americanos:
Sufragada per americanos

Estil:
Modernista

Arquitecte:

Bonaventura Pollés i Vivó

Carrer:
Plaça de la vila, 1

Actualment:
Ajuntament de Sant Pere de Ribes