INVENTARI DE CAMINS DE SANT PERE DE RIBES

Aprovació inicial Inventari de Camins municipals de Sant Pere de Ribes

Certificat de l'acord del Ple de la Corporació del 25 d'abril del 2023

Inventari Camins Memòria

Inventari Camins Plànol General

Inventari Camins Plànol de situació

Inventari Fitxes camins

Publicació Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30/05/2023 

EL PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 30/05/2023 AL 30/06/2023 DEL 2023, AMBDÓS INCLOSOS.

Aprovació definitiva Inventari de Camins municipals de Sant Pere de Ribes

Certificat de l'acord Ple de la Corporació 19 de desembre de 2023

Inventari Camins Memòria

Inventari Camins Plànol General

Inventari Camins Plànol de situació

Inventari Fitxes camins