Relació de les mocions presentades al Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en la seva versió final, extretes íntegrament de l'acta oficial de les sessions plenàries i amb el resultat de la votació obtinguda. 

DATA NOM PARTIT
19/05/2020 9.4. Moció presentada per Ciutadans per garantitzar l'alimentació de colònies felines Ciutadans
19/05/2020 9.3. Moció presentada per ERC per a una mobilitat adient en els temps actuals i de futur a Sant Pere de Ribes ERC
19/05/2020 9.2. Moció presentada per Fem Poble - ECG per eliminar l'aparcament privat de l'Hospital Sant Camil Fem Poble-ECG
19/05/2020 9.1. Moció presentada per PSC-CP i s'adhreix Ciutadans, en contra la bretxa digital educativa PSC-CP i Ciutadans
19/04/2020 14.5. Moció de Construïm per l’adhesió al decàleg per la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya impulsats per l’ACM i la FMC.

Construïm

19/04/2020 14.4. Moció que presenten conjuntament Fem Poble - En Comú Podem i Construïm per la derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisis social i econòmica. Fem Poble-En Comú Podem i Construïm
19/04/2020 14.3. Moció de Fem Poble - En Comú Podem per a la regularització de les persones migrades que viuen a Catalunya. Fem Poble-En Comú Podem
19/04/2020 14.2. Moció de Ciutadans d’agraïment als professionals que ocupen tasques per afrontar la crisi del COVID-19 i de protecció efectiva dels mateixos davant actes d’assetjament o assenyalament. Ciutadans
19/04/2020 14.1. Moció d’ERC per la visualització digital del teixit comercial i empresarial de Sant Pere de Ribes. ERC
31/03/2020 15.2.Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - en comú Podem per demanar la suspensió del cobrament de mensualitats per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes durant el període d’alarma del COVID-19. Fem Poble-En Comú Podem
31/03/2020 15.1.Moció que presenta el grup municipal Construïm davant la situació provocada per la pandèmia del COVID-19. Construïm
18/02/2020 7.4. Moció del grup municipal Fem Poble-En Comú Podem per proposar un model de ROM participatiu i obert a la ciutadania per Sant Pere de Ribes. Fem Poble-En Comú Podem
18/02/2020 7.3. Moció grup municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes per adherir-se a la declaració “Kids save lives” i per a l’impuls de la formació en reanimació cardiopulmonar en els centes educatius de Sant Pere de Ribes. Ciutadans
18/02/2020 7.2. Moció del grup municipal Construïm en suport a la jornada de lluita del proper 8 de març de 2020 Construïm
18/02/2020 7.1.Moció grup municipal PSC-CP, en relació a les denegacions d’ajuts al pagament de lloguer, MIFO 2019 PSC-CP
28/01/2020 7.7. Moció presentada conjuntament pels grups municipals de Construïm, ERC i Fem Poble – En Comú Podem per aturar el Projecte de l’Autòdrom. Construï, ERC i FemPoble-En Comú Podem
28/01/2020 7.6. Moció presentada conjuntament pel grups municipals de Construïm i ERC en rebuig a la resolució de la JEC respecte el M.H. president de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras, a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Construïm i ERC
28/01/2020 7.5. Moción del grupo municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes para la propuesta de acuerdo de reprobación y dimisión del actual Síndic de greuges, Sr. Rafael Ribó. Ciutadans
28/01/2020 7.4. Moció que presenta Fem Poble - En Comú Podem de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona. Fem Poble-En Comú Podem
28/01/2020 7.3. Moció que presenta el grup municipal PSC, de rebuig a la supressió dels Jutjats de violència contra la dona. PSC-CP
28/01/2020 7.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per la mobilitat en el Penedès Marítim. PSC-CP
28/01/2020 7.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per exigir a la Generalitat de Catalunya que faci efectiva la construcció de la Fase II de l’Institut Montgròs. PSC-CP