Relació de les mocions presentades al Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en la seva versió final, extretes íntegrament de l'acta oficial de les sessions plenàries i amb el resultat de la votació obtinguda. 

DATA

NOM

PARTIT

21/07/2020 11.6. Moció que presenta el grup municipal ERC, de rebuig a la monarquía espanyola i per clarificar les seves irregularitats ERC
21/07/2020 11.5. Moció que presenta el grup municipal ERC, per a una mobilitat legal dels vehicles de mobilitat personal a Sant Pere de Ribes ERC
21/07/2020 11.4. Proposta d'acord que presenta el grup municipal Ciutadans de Sant Pere de Ribes, per donat d'un mínim d'espais de joc els patis de les escoles del nostre municipi Ciutadans
21/07/2020 11.3. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - En Comú Podem, per uns serveis funeraris públics Fem Poble-En Comú Podem
21/07/2020 11.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP demanant les inversions necessàries a les escoles PSC-CP
21/07/2020 11.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, demanant la construcció de la II Fase de l'Institut Montgròs PSC-CP
16/06/2020 14.8. Moció que presenta el grup municipal ERC en defensa de la separació de poder ERC
16/06/2020 14.7. Moció que presenta el grup municipal ERC per declarar Sant Pere de Ribes municipi contra el feixisme i el racisme, en favor de la convivència en la diversitat ERC
16/06/2020 14.6. Moció que presenta el grup municipal Construïm en suport de la cultural local Construïm
16/06/2020 14.5. Moció que presenta el grup municipal Construïm per la implantació de la "Tarifa Plana Fiscal" Construïm
16/06/2020 14.4. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la COVID-19 Ciutadans
16/06/2020 14.3. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble-En Comú Podem de suport a la creació de l'Agència del Patrimoni Cultural i la Biodiversitat de Catalunya Fem Poble-En Comú Podem
16/06/2020 14.2. Moció que presenten tots els grups municipals contra la sentència de penjar banderes LGTBI+ a edificis públics PSC-CP, CONSTRUÏM, ERC,FEM POBLE I CIUTADANS
16/06/2020 14.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per demanar ajuts per l'habitatge a la Generalitat de Catalunya PSC-CP
19/05/2020 9.4. Moció presentada per Ciutadans per garantitzar l'alimentació de colònies felines Ciutadans
19/05/2020 9.3. Moció presentada per ERC per a una mobilitat adient en els temps actuals i de futur a Sant Pere de Ribes ERC
19/05/2020 9.2. Moció presentada per Fem Poble - ECG per eliminar l'aparcament privat de l'Hospital Sant Camil Fem Poble-ECG
19/05/2020 9.1. Moció presentada per PSC-CP i s'adhreix Ciutadans, en contra la bretxa digital educativa PSC-CP i Ciutadans
19/04/2020 14.5. Moció de Construïm per l’adhesió al decàleg per la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya impulsats per l’ACM i la FMC.

Construïm

19/04/2020 14.4. Moció que presenten conjuntament Fem Poble - En Comú Podem i Construïm per la derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisis social i econòmica. Fem Poble-En Comú Podem i Construïm
19/04/2020 14.3. Moció de Fem Poble - En Comú Podem per a la regularització de les persones migrades que viuen a Catalunya. Fem Poble-En Comú Podem
19/04/2020 14.2. Moció de Ciutadans d’agraïment als professionals que ocupen tasques per afrontar la crisi del COVID-19 i de protecció efectiva dels mateixos davant actes d’assetjament o assenyalament. Ciutadans
19/04/2020 14.1. Moció d’ERC per la visualització digital del teixit comercial i empresarial de Sant Pere de Ribes. ERC
31/03/2020 15.2.Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - en comú Podem per demanar la suspensió del cobrament de mensualitats per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes durant el període d’alarma del COVID-19. Fem Poble-En Comú Podem
31/03/2020 15.1.Moció que presenta el grup municipal Construïm davant la situació provocada per la pandèmia del COVID-19. Construïm
18/02/2020 7.4. Moció del grup municipal Fem Poble-En Comú Podem per proposar un model de ROM participatiu i obert a la ciutadania per Sant Pere de Ribes. Fem Poble-En Comú Podem
18/02/2020 7.3. Moció grup municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes per adherir-se a la declaració “Kids save lives” i per a l’impuls de la formació en reanimació cardiopulmonar en els centes educatius de Sant Pere de Ribes. Ciutadans
18/02/2020 7.2. Moció del grup municipal Construïm en suport a la jornada de lluita del proper 8 de març de 2020 Construïm
18/02/2020 7.1.Moció grup municipal PSC-CP, en relació a les denegacions d’ajuts al pagament de lloguer, MIFO 2019 PSC-CP
28/01/2020 7.7. Moció presentada conjuntament pels grups municipals de Construïm, ERC i Fem Poble – En Comú Podem per aturar el Projecte de l’Autòdrom. Construï, ERC i FemPoble-En Comú Podem
28/01/2020 7.6. Moció presentada conjuntament pel grups municipals de Construïm i ERC en rebuig a la resolució de la JEC respecte el M.H. president de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras, a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Construïm i ERC
28/01/2020 7.5. Moción del grupo municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes para la propuesta de acuerdo de reprobación y dimisión del actual Síndic de greuges, Sr. Rafael Ribó. Ciutadans
28/01/2020 7.4. Moció que presenta Fem Poble - En Comú Podem de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona. Fem Poble-En Comú Podem
28/01/2020 7.3. Moció que presenta el grup municipal PSC, de rebuig a la supressió dels Jutjats de violència contra la dona. PSC-CP
28/01/2020 7.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per la mobilitat en el Penedès Marítim. PSC-CP
28/01/2020 7.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per exigir a la Generalitat de Catalunya que faci efectiva la construcció de la Fase II de l’Institut Montgròs. PSC-CP