Gestió de residus

Es consideren residus municipals aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis municipals de neteja de les vies públiques, zones verdes, recreatives i platges.

 

Dades recollides 

 

2011*

2012*

2013*

%

Paper/cartró

 

 

 

 

carrer  

579,70

510,09

474,60

-6,96

deixalleria  

81,16

55,56

46,06

-17,10

ppc  

159,84

141,70

206,50

45,73

TOTAL  

821

707

727

2,80

Vidre

 

 

 

 

carrer  

590,10

583,31

544,30

-6,69

deixalleria  

43,10

42,90

33,69

-21,47

TOTAL  

633,2

626,21

577,99

-7,70

Envasos

 

 

 

 

carrer  

401,20

437,97

427,30

-2,44

deixalleria  

7,09

6,10

6,14

0,66

TOTAL  

408,294

444,07

433,44

-2,39

Orgànica

 

 

 

 

carrer  

1.283,76

1.227,70

1.132,60

-7,75

Rebuig

 

 

 

 

carrer  

8.474,95

8.028,81

7.805,70

-2,78

Mobles

 

 

 

 

recollida  

144,70

112,91

70,80

-37,30

carrer  

181,86

113,00

113,00

0,00

deixalleria  

1.715,96

1.811,19

1.801,07

-0,56

TOTAL  

2.042,52

2.037,10

1.984,87

-2,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*xifres expressades en tones

 

Classificació dels residus segons tipologia:

 • Vidre
 • Paper
 • Envasos
 • Orgànica
 • Rebuig
 • Roba usada
 • Restes vegetals
 • Mobles-voluminosos
 • Piles i bateries
 • Olis domèstics
 • Residus comercials (paper-cartró)
 • Residus especials

 

Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf