Relació de les mocions presentades al Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en la seva versió final, extretes íntegrament de l'acta oficial de les sessions plenàries i amb el resultat de la votació obtinguda. 

DATA

NOM

PARTIT

15/06/2021 12.4. Moció dels regidors no adscrits per l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a l'Associació municipis i entitats per l'energia pública  (AMEP) Regidors no adscrits
15/06/2021 12.3. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble-En Comú Podem, per l'actualització del cens d'habitatges buits Fem Poble-En Comú Podem
15/06/2021 12.2. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans en contra dels nous peatges en les autovies i en les autopistes de l'Estat després de la seva alliberació Ciutadans
15/06/2021 12.1. Moció que presenten els grups municipals PSC-CP, Construïm, Fem Poble-En Comú Podem, Ciutadans i regidors no adscrits, en contra de les comissions bancàries abusives PSC-CP, Construïm, Fem Poble-En Comú Podem, Ciutadans i regidors no adscrits
18/05/2021 12.3. Moció que presenta el grup municipal Construïm en suport a l'alcaldessa de Cubelles i a tots els càrrecs electes encausats pel suport institucional a l'Associació de municipis per la independència Construïm
18/05/2021 12.2. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble per demanar a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes suport a la declaració de Barcelona per l'alliberament de les patents de les vacunes Fem Poble-En Comú Podem
18/05/2021 12.1. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a la implantació d'un pla local de prevenció del suïcidi i salut mental Ciutadans
27/04/2021 13.5. Moció que presenta el grup municipal Construïm per a la modificació i adeqüació del projecte executiu del carril bici a l'av. Montseny del nucli de Mas d'en Serra a les demandes d'usuaris i veïns del nucli

Construïm

27/04/2021 13.4. Moció que presenten els regidors no adscrits, Sr. Xavier Pascual Soriano i el Sr. Jaume Torras i Roca en favor del coneixement Regidors no adscrits
27/04/2021 13.3. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a reclamar que les entitats locals puguin disposar d'un mínim del 10% dels fons de recuperació procedents de la Unió Europea Ciutadans
27/04/2021 13.2. Moció que present el grup municipal Fem Poble per una mobilitat inclusiva a Sant Pere de Ribes Fem Poble-En Comú Podem
27/04/2021 13.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per preservar les activitats culturals durant el nou confirmanent comarcal PSC-CP
16/03/2021 10.5. Moció que presenta el grup municipal Construïm amb motiu del dia 8 de març, dia internacional de les dones Construïm
16/03/2021 10.4. Moció que presente els regidors no adscrits per reforçar la implantació de les energíes renovables a Sant Pere de Ribes Regidors no adscrits
16/03/2021 10.3. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble-ECP sobre el control de preus de lloguer Fem Poble-En Comú Podem
16/03/2021 10.2. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans, per impulsar parades de bus intermèdies nocturnes "anti-assetjament" per a evitar agressions sexistes i reduir el risc de setge a les dones Ciutadans
16/03/2021 10.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP exigint l'augment de recursos a través del contracte programa de Serveis Socials  PSC-CP
23/02/2021 11.3. Moció que presenten els regidors no adscrit de suport a l'amnistía Regidors no adscrits
23/02/2021 11.2. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per proposar acord per instar al govern de l'Estat a proporcionar informació detallada a les administracions locals i autonòmiques sobre ingrés mínim vital i a garantitzar que les administracions que hagin de gestionar comptin amb els recursos suficients Ciutadans
23/02/2021 11.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP de suport al teixit esportiu del municipi i de reconeixement de l'esport com a servei essencial PSC-CP
26/01/2021 9.7. Moció que presenten els regidors no adscrits en defensa de la unitat de la llengua catalana Regidors no adscrits
26/01/2021 9.6. Moció que presenten els regidors no adscrits per la catalogació dels arbres i conjunts arboris singulars de Sant Pere de Ribes Regidors no adscrits
26/01/2021 9.5. Proposta d'acord presentada per Ciutadans per instar al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat a accelerar i optimitzar el procés de vacunació contra la COVID-19 Ciutadans
26/01/2021 9.4. Proposta d'acord presentada per Ciutadans per instar al Govern de l'Estat a prendre les mesures pertinents per abaratir el subministrament d'energia elèctrica Ciutadans
26/01/2021 9.3. Moció presentada per Fem Poble-En Comú Podem en suport a la cultura popular i per una programació cultural estable a Sant Pere de Ribes Fem Poble-En Comú Podem
26/01/2021 9.2. Moció presentada per Fem Poble-En Comú Podem, impulsada pels Iaioflautes del Garraf, en defensa dels drets de la ciutadania en l'accès a les entitats bancàries Fem Poble- en Comú Podem
26/01/2021 9.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per demanar més recursos en matèria d'ocupació PSC- CP