Mocions 2021

Relació de les mocions presentades al Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en la seva versió final, extretes íntegrament de l'acta oficial de les sessions plenàries i amb el resultat de la votació obtinguda. 

DATA

NOM

PARTIT

30/11/2021 URGÈNCIA: Moció en defensa del català a l'escola catalana i del model d'immersió lingüística Regidors no adscrits
30/11/2021 16.3. Moció presentada pel grup municipal Construïm en suport de la gent gran Construïm
30/11/2021 16.2. Moció presentada pel grup municipal Ciutadans sobre la nova regulació del tribut de la plusvàlua municipal  Ciutadans
30/11/2021 16.1. Moció presentada pel grup municipal En Comú Podem-EG per facilitar formació i informació en feminisme i igualtat orientada a les entitats i associacions del municipi En Comú Podem-ECG
19/10/2021 14.2. Moció que presenta el grup municipal Construïm en favor d'aplicar mesures urgents en la lluita contra l'atur juvenil Construïm
19/10/2021 14.1. Moció que presenten els regidors no adscrits en contra de l'increment abusiu del preu de l'electricitat i a favor de garantir polítiques públiques per la producció d'energía Regidors no adscrits
28/09/2021 15.6. Moció que presenta el grup municipal Construïm per la defensa de l'alletament als espais públics del poble de Sant Pere de Ribes Construïm
28/09/2021 15.5. Moció que presenta Ciutadans Sant Pere de Ribes, per a la realització d'un cens i registre d'edificis públics que continguin elements amb MCA Ciutadans
28/09/2021 15.4. Moció que presenten els regidors no adscrits per la subvenció dels peatges de l'autopista C-32 als residents de la comarca del Garraf Regidors no adscrits
28/09/2021 15.3. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble-En Comú Podem, per implementar cursos de cuina per al desenvolupament i autonomia personal a persones amb diversitat intel·lectual Fem Poble-En Comú Podem
28/09/2021 15.2. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble-En Comú Podem, per recuperar la gestió directa del servei de recollida de residus Fem Poble-En Comú Podem
28/09/2021 15.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, sobre l'impuls i millora del sistema de formació professional a Catalunya  PSC-CP
20/07/2021 16.4. Moció que presenten els regidors no adscrits, Xavier Pascual i Soriano i Jaume Torras i Roca, en favor de l'art al carrer com a motor de transformació social a Sant Pere de Ribes Regidors no adscrits
20/07/2021 16.3. Moció que presenta el grup municipal Construïm en pro de la formació post obligatòria per a persones amb capacitats diverses Construïm
20/07/2021 16.2. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes, per a promocionar l'ús de l'APP radar COVID Ciutadans
20/07/2021 16.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, de suport a l'atenció primària, "Més que mai Sanitat Pública. Sí o sí Atencio Primària" PSC-CP
15/06/2021 12.4. Moció dels regidors no adscrits per l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a l'Associació municipis i entitats per l'energia pública  (AMEP) Regidors no adscrits
15/06/2021 12.3. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble-En Comú Podem, per l'actualització del cens d'habitatges buits Fem Poble-En Comú Podem
15/06/2021 12.2. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans en contra dels nous peatges en les autovies i en les autopistes de l'Estat després de la seva alliberació Ciutadans
15/06/2021 12.1. Moció que presenten els grups municipals PSC-CP, Construïm, Fem Poble-En Comú Podem, Ciutadans i regidors no adscrits, en contra de les comissions bancàries abusives PSC-CP, Construïm, Fem Poble-En Comú Podem, Ciutadans i regidors no adscrits
18/05/2021 12.3. Moció que presenta el grup municipal Construïm en suport a l'alcaldessa de Cubelles i a tots els càrrecs electes encausats pel suport institucional a l'Associació de municipis per la independència Construïm
18/05/2021 12.2. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble per demanar a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes suport a la declaració de Barcelona per l'alliberament de les patents de les vacunes Fem Poble-En Comú Podem
18/05/2021 12.1. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a la implantació d'un pla local de prevenció del suïcidi i salut mental Ciutadans
27/04/2021 13.5. Moció que presenta el grup municipal Construïm per a la modificació i adeqüació del projecte executiu del carril bici a l'av. Montseny del nucli de Mas d'en Serra a les demandes d'usuaris i veïns del nucli

Construïm

27/04/2021 13.4. Moció que presenten els regidors no adscrits, Sr. Xavier Pascual Soriano i el Sr. Jaume Torras i Roca en favor del coneixement Regidors no adscrits
27/04/2021 13.3. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a reclamar que les entitats locals puguin disposar d'un mínim del 10% dels fons de recuperació procedents de la Unió Europea Ciutadans
27/04/2021 13.2. Moció que present el grup municipal Fem Poble per una mobilitat inclusiva a Sant Pere de Ribes Fem Poble-En Comú Podem
27/04/2021 13.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per preservar les activitats culturals durant el nou confirmanent comarcal PSC-CP
16/03/2021 10.5. Moció que presenta el grup municipal Construïm amb motiu del dia 8 de març, dia internacional de les dones Construïm
16/03/2021 10.4. Moció que presente els regidors no adscrits per reforçar la implantació de les energíes renovables a Sant Pere de Ribes Regidors no adscrits
16/03/2021 10.3. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble-ECP sobre el control de preus de lloguer Fem Poble-En Comú Podem
16/03/2021 10.2. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans, per impulsar parades de bus intermèdies nocturnes "anti-assetjament" per a evitar agressions sexistes i reduir el risc de setge a les dones Ciutadans
16/03/2021 10.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP exigint l'augment de recursos a través del contracte programa de Serveis Socials  PSC-CP
23/02/2021 11.3. Moció que presenten els regidors no adscrit de suport a l'amnistía Regidors no adscrits
23/02/2021 11.2. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per proposar acord per instar al govern de l'Estat a proporcionar informació detallada a les administracions locals i autonòmiques sobre ingrés mínim vital i a garantitzar que les administracions que hagin de gestionar comptin amb els recursos suficients Ciutadans
23/02/2021 11.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP de suport al teixit esportiu del municipi i de reconeixement de l'esport com a servei essencial PSC-CP
26/01/2021 9.7. Moció que presenten els regidors no adscrits en defensa de la unitat de la llengua catalana Regidors no adscrits
26/01/2021 9.6. Moció que presenten els regidors no adscrits per la catalogació dels arbres i conjunts arboris singulars de Sant Pere de Ribes Regidors no adscrits
26/01/2021 9.5. Proposta d'acord presentada per Ciutadans per instar al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat a accelerar i optimitzar el procés de vacunació contra la COVID-19 Ciutadans
26/01/2021 9.4. Proposta d'acord presentada per Ciutadans per instar al Govern de l'Estat a prendre les mesures pertinents per abaratir el subministrament d'energia elèctrica Ciutadans
26/01/2021 9.3. Moció presentada per Fem Poble-En Comú Podem en suport a la cultura popular i per una programació cultural estable a Sant Pere de Ribes Fem Poble-En Comú Podem
26/01/2021 9.2. Moció presentada per Fem Poble-En Comú Podem, impulsada pels Iaioflautes del Garraf, en defensa dels drets de la ciutadania en l'accès a les entitats bancàries Fem Poble- en Comú Podem
26/01/2021 9.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per demanar més recursos en matèria d'ocupació PSC- CP