Relació de les mocions presentades al Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en la seva versió final, extretes íntegrament de l'acta oficial de les sessions plenàries i amb el resultat de la votació obtinguda. 

DATA

NOM

PARTIT

23/02/2021 11.3. Moció que presenten els regidors no adscrit de suport a l'amnistía Regidors no adscrits
23/02/2021 11.2. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per proposar acord per instar al govern de l'Estat a proporcionar informació detallada a les administracions locals i autonòmiques sobre ingrés mínim vital i a garantitzar que les administracions que hagin de gestionar comptin amb els recursos suficients Ciutadans
23/02/2021 11.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP de suport al teixit esportiu del municipi i de reconeixement de l'esport com a servei essencial PSC-CP
26/01/2021 9.7. Moció que presenten els regidors no adscrits en defensa de la unitat de la llengua catalana Regidors no adscrits
26/01/2021 9.6. Moció que presenten els regidors no adscrits per la catalogació dels arbres i conjunts arboris singulars de Sant Pere de Ribes Regidors no adscrits
26/01/2021 9.5. Proposta d'acord presentada per Ciutadans per instar al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat a accelerar i optimitzar el procés de vacunació contra la COVID-19 Ciutadans
26/01/2021 9.4. Proposta d'acord presentada per Ciutadans per instar al Govern de l'Estat a prendre les mesures pertinents per abaratir el subministrament d'energia elèctrica Ciutadans
26/01/2021 9.3. Moció presentada per Fem Poble-En Comú Podem en suport a la cultura popular i per una programació cultural estable a Sant Pere de Ribes Fem Poble-En Comú Podem
26/01/2021 9.2. Moció presentada per Fem Poble-En Comú Podem, impulsada pels Iaioflautes del Garraf, en defensa dels drets de la ciutadania en l'accès a les entitats bancàries Fem Poble- en Comú Podem
26/01/2021 9.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per demanar més recursos en matèria d'ocupació PSC- CP