Gestió Urbanística VIGENTS

 

1. Desestimació al·legacions i aprovació definitiva dels Estatuts i bases d'Actuació de la Junta de Compensació a constituir per la gestió de l'UA-27 Les Torrres 2

 

2. Aprovació definitiva de la modificació de la reparcel·lació del polígon 3 del sector polígon industrial Vilanoveta, relativa les parcel·les 37 i 38

 

3. Aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació del polígon 1 Els Cards relativa a les parcel·les 4, 5, 6, 19b, 29, 48 i 56

 

4. Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat-Parc Central

 

5. Conveni interadministratiu de col·laboració entre els Ajuntaments de Sant Pere de Ribes i Canyelles per a l'execució de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals de la urbanització de Els Girabals

6.  Aprovació del text refós del revisat del projecte d'urbanització de la UA-19, la Fàbrica Tèxtil Miret

7. Aprovació definitiva dels Estatuts i bases d'Actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial SUPP-9 Mercat-Parc Central