Document del mes

Una de les funcions dels arxius és la difusió cultural i en concret donar a conèixer el patrimoni documental, per aquesta raó cada mes trobareu un document dels fons de l'AMSPR acompanyat d'un comentari que permet situar-lo en el seu context històric i arxivístic.

 

Documents relacionats

Document del mes_1_2013.pdf

Document del mes_2_2013.pdf

Document del mes_3_2013.pdf

Document del mes_4_2013.pdf

Document del mes_5_2013.pdf

Document del mes_6_2013.pdf

Document del mes_7_2013.pdf

Document del mes_8_2013.pdf

Document del mes_9_2013.pdf

Document del mes_10_2013.pdf

Document del mes_11_2013.pdf

Document del mes_12_2013.pdf

Document del mes_13_2014.pdf

Document del mes_14_2014.pdf

Document del mes_15_2014.pdf

Document del mes_16_2014.pdf

Document del mes_17_2014.pdf

Document del mes_18_2014.pdf

Document del mes_19_2014.pdf

Document del mes_20_2014.pdf

Document del mes_21_2014.pdf

Document del mes_22_2014.pdf

Document del mes_23_2014.pdf

Document del mes_24_2014.pdf

Document del mes_25_2015.pdf

Document del mes_26_2015.pdf

Document del mes_27_2015.pdf

Document del mes_28_2015.pdf

Document del mes_29_2015.pdf

Document del mes_30_2015.pdf

Document del mes_31_2015.pdf

Document del mes_32_2015.pdf

Document del mes_33_2015.pdf

Document del mes_34_2015.pdf

Document del mes_35_2015.pdf

Document del mes_36_2015.pdf

Document del mes_37_2016.pdf

Document del mes_38_2016.pdf

Document del mes_39_2016.pdf

Document del mes_40_2016.pdf

Document del mes_41_2016.pdf

Document del mes_42_2016.pdf

Document del mes_43_2016.pdf

Document del mes_44_2016.pdf

Document del mes_45_2016.pdf

Document del mes_46_2016.pdf

Document del mes_47_2016.pdf

Document del mes_48_2016.pdf

Document del mes_49_2017.pdf

Document del mes_50_2017.pdf

Document del mes_51_2017.pdf

Document del mes_52_2017.pdf

Document del mes_53_2017.pdf

Document del mes_54_2017.pdf

Document del mes_55_2017.pdf

Document del mes_56_2017.pdf

Document del mes_57_2017.pdf

Document del mes_58_2017.pdf

Document del mes_59_2017.pdf

Document del mes_60_2017.pdf

Document del mes_61_2018.pdf

Document del mes_62_2018.pdf

Document del mes_63_2018.pdf

Document del mes_64_2018.pdf

Document del mes_65_2018.pdf

Document del mes_66_2018.pdf

Document del mes_67_2018.pdf

Document del mes_68_2018.pdf

Document del mes_69_2018.pdf

Document del mes_70_2018.pdf

Document del mes_71_2018.pdf

Document del mes_72_2018.pdf

Document del mes_73_2019.pdf

Document del mes_74_ 2019.pdf

Document del mes_75_2019.pdf

Document del mes_76_ 2019.pdf

Document del mes_77_ 2019.pdf

Document del mes_78_ 2019.pdf

Document del mes_79_ 2019.pdf

Document del mes_80_2019.pdf

Document del mes_81_ 2019.pdf

Document del mes_82_2019.pdf

Document del mes_83_2019.pdf

Document del mes_84_ 2019.pdf

Document del mes_85_2020.pdf

Document del mes_86_2020.pdf

Document del mes_87_2020.pdf

Document del mes_88_2020.pdf

Document del mes_89_2020.pdf

Document del mes_90_2020.pdf

Document del mes_90_01_2020.pdf

Document del mes_91_2020.pdf

Document del mes_92_2020.pdf

Document del mes_93_2020.pdf

Document del mes_94_2020.pdf

Document del mes_95_2020.pdf

Document del mes_96_2020.pdf

Document del mes_97_2021.pdf

Document del mes_98_2021.pdf

Document del mes_99_2021.pdf

Document del mes_100_2021.pdf

Document del mes_101_2021.pdf

Document del mes_102_2021.pdf

Document del mes_103_2021.pdf

Document del mes_104_2021.pdf

Document del mes_105_2021.pdf

Document del mes_106_2021.pdf

Document del mes_107_2021.pdf

Document del mes_108_2021.pdf

Document del mes_109_2022.pdf

Document del mes_110_2022.pdf

Document del mes_111_2022.pdf

Document del mes_112_2022.pdf

Document del mes_113_2022.pdf

Document del mes_114_2022.pdf

Document del mes_114_01_2022.pdf

Document del mes_115_2022.pdf

Document del mes_116_2022.pdf

Document del mes_117_2022.pdf

Document del mes_118_2022.pdf

Document del mes_119_2022.pdf

Document del mes_120_2022.pdf

Document del mes_121_2023.pdf

Document del mes_122_2023.pdf

Document del mes_123_2023.pdf

Document del mes_124_2023.pdf

Document del mes_125_2023.pdf

Document del mes_126_2023.pdf

Document del mes_127_2023.pdf

Document del mes_128_2023.pdf

Document del mes_129_2023.pdf

Document del mes_130_2023.pdf

Document del mes_131_2023.pdf

Document del mes_132_2023.pdf

Document del mes_133_2024.pdf

Document del mes_13_2024.pdf

Document del mes_135_2024.pdf

Document del mes_136_2024.pdf

Document del mes_137_2024.pdf

Document del mes_138_2024.pdf

Document del mes_139_2024.pdf