Modificacions puntuals del PGOU (en tràmit)

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

  1. Modificació puntual PGOU que afecta a la UA-26 Rocamar, UA-10 Minivilles i al sector en Sòl Urbanitzable no delimitat denominat Autòdrom
  2. Modificació puntual PGOU relativa a la normativa urbanística de l'àmbit de la UA-26 Rocamar.
  3. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, que afecta a terrenys d'equipaments destinats a educatius, esportius i reserva d'equipaments
  4. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, que afecta a terrenys municipals d'equipaments (actualment D2-D3-D7) per destinar-los a serveis tècnics (C1) i serveis urbans (D6), conservant l'ús associatiu-cultural (D3)
  5. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU per incorporar determinacions derivades de la LLei 13/2014 de 30 d'octubre, d'Accessibilitat
  6. Modificació puntual del PGOU a l'àmbit del sector SUPP-6 Can Jove i Pla Parcial del sòl urbanitzable
  7. Modificació puntual del PGOU de Can LLoses Can Marcer_consulta prèvia
  8. Modificació puntual del PGOU de Sant Pere de Ribes en les determinacions que afecten les masies, cases rurals i altres  consctruccions en Sòl no Urbanitzable_consulta prèvia
  9. Modificació puntual del PGOU de Sant Pere de Ribes a l'àmbit de la unitat d'actuació UA-26 Rocamar_consulta prèvia

 

1. Modificació puntual PGOU que afecta a la UA-26 Rocamar, UA-10 Minivilles i al sector en Sòl Urbanitzable no delimitat denominat Autòdrom

Tornar índex

2. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes relativa a la normativa urbanística de l'àmbit de la UA-26 Rocamar

Tornar índex

 

3. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, que afecta a terrenys d'equipaments destinats a educatius, esportius i reserva d'equipaments

Tornar índex

4. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, que afecta a terrenys municipals d'equipaments (actualment D2-D3-D7) per destinar-los a serveis tècnics (C1) i serveis urbans (D6), conservant l'ús associatiu-cultural (D3)

Tornar índex

 
5. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU per incorporar determinacions derivades de la Llei 13/2014 de 30 d'octubre, d'Accessibilitat. 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 8/3/19, INCLÒS 

Tornar índex

 
 

6. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU a l'àmbit del sector SUPP-6 Can Jove i Pla Parcial del sòl urbanitzable

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 31/12/2021, INCLÒS

 Tornar índex11

 

7. Modificació Puntual del PGOU de Can LLoses Can Marcer_consulta prèvia

Tothom interessat, haureu de presentar els vostres suggeriments, opinions i/o aportacions, mitjançant instància genèrica dins la Seu electrònica, a través d’aquest enllaç:

https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/tramits-online

PERIODE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 19/07/2022 - 30/08/2022

 

Tornar índex

8. Modificació puntual del PGOU de Sant Pere de Ribes en les determinacions que afecten les masies, cases rurals i altres  consctruccions en Sòl no Urbanitzable_consulta prèvia

Tothom interessat, haureu de presentar els vostres suggeriments, opinions i/o aportacions, mitjançant instància genèrica dins la Seu electrònicaa través d’aquest enllaç:

https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/tramits-online

PERIODE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 28/07/2022 - 30/08/2022

 

Tornar índex

9. Modificació puntual del PGOU de Sant Pere de Ribes a l'àmbit de la unitat d'actuació UA-26 Rocamar_consulta prèvia

Tothom interessat, haureu de presentar els vostres suggeriments, opinions i/o aportacions, mitjançant instància genèrica dins la Seu electrònicaa través d’aquest enllaç:

https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/tramits-online

PERIODE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 9/02/2023 - 23/03/2023

 

Tornar índex