ÍNDEX D'EXPEDIENTS

  1. Modificació puntual PGOU que afecta a la UA-26 Rocamar, UA-10 Minivilles i al sector en Sòl Urbanitzable no delimitat denominat Autòdrom
  2. Modificació puntual PGOU relativa a la normativa urbanística de l'àmbit de la UA-26 Rocamar.
  3. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, que afecta a terrenys d'equipaments destinats a educatius, esportius i reserva d'equipaments
  4. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, que afecta a terrenys municipals d'equipaments (actualment D2-D3-D7) per destinar-los a serveis tècnics (C1) i serveis urbans (D6), conservant l'ús associatiu-cultural (D3)
  5. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes de l'àmbit de l'Autòdrom-Terramar
  6. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU per ampliació d'usos permesos a la clau 13.2 a la Rambla del Garraf
  7. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU per incorporar determinacions derivades de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'Accessibilitat.
  8. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU que afecta a l'àmbit del pavelló esportiu de Les Roquetes i a l'àmbit dels equipaments del sector "Els Colls"
  9. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU per a la definició d'usos i determinacions urbanístiques per a possibilitar la construcció d'un clúster-centre de recerca relacionat amb la cadena de fred

 

1. Modificació puntual PGOU que afecta a la UA-26 Rocamar, UA-10 Minivilles i al sector en Sòl Urbanitzable no delimitat denominat Autòdrom

Tornar índex

2. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes relativa a la normativa urbanística de l'àmbit de la UA-26 Rocamar

Tornar índex

 

3. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, que afecta a terrenys d'equipaments destinats a educatius, esportius i reserva d'equipaments

Tornar índex

4. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, que afecta a terrenys municipals d'equipaments (actualment D2-D3-D7) per destinar-los a serveis tècnics (C1) i serveis urbans (D6), conservant l'ús associatiu-cultural (D3)

Tornar índex

5. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes de l'àmbit de l'Autòdrom-Terramar

PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE 45 DIES, FINS EL 21 DE FEBRER DE 2019, INCLÒS (TERMINI FINALITZAT)

Tornar índex

6. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU per ampliació d'usos premesos a la clau 13.2 a la Rambla del Garraf. 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 18/02/2019, INCLÒS 

Tornar índex 

 
7. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU per incorporar determinacions derivades de la Llei 13/2014 de 30 d'octubre, d'Accessibilitat. 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 8/3/19, INCLÒS 

Tornar índex

 

 

8. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU que afecta a l'àmbit del pavelló esportiu de Les Roquetes i a l'àmbit dels equipaments del sector "Els Colls"

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 19/07/2021, INCLÒS

 

Tornar índex

 

9. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU per a la definició d'usos i determinacions urbanístiques per a possibilitar la construcció d'un clúster-centre de recerca relacionat amb la cadena de fred

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 29/10/2021, INCLÒS