ÍNDEX D'EXPEDIENTS

  1. Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació UA-26 Rocamar
  2. Aixecament de suspensió de l'executivitat de l'aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'actuació de la Junta de Compensació de la UA-27, Les Torres 2
  3. Aprovació inicial de la liquidació definitiva dels expedients de quotes derivades del projecte d'urbanització del sector Vilanoveta del polígon 3 del Pla de Millora Urbana (PMU6)
  4. Regularització de quota reparcel·lació de parcel·les 37 i 38 del Polígon 3 del sector Poiígon Industrial Vilanoveta
  5. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat - Parc central
  6. Aprovació inicial del revisat del projecte d'urbanització de la UA-19, la Fàbrica Tèxtil Miret.
  7. Aprovació inicial projecte d'urbanització UA-23 Racó del Carme
  8. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat - Parc central
  9. Aprovació inicial del projecte d'Urbanització i urbanització de càrregues externes del PP17.2 Autòdrom de Terramar
  10. Aprovació inicial del projecte d'Urbanització UA-14 Puigmoltó

 

 

EXPEDIENTS

1. Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació UA-26 Rocamar

Tornar índex

2.Aixecament de suspensió de l'executivitat de l'aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'actuació de la Junta de Compensació de la UA-27, Les Torres 2.

Tornar índex

3. Aprovació inicial de la liquidació definitiva dels expedients de quotes derivades del projecte d'urbanització del sector Vilanoveta del polígon 3 del Pla de Millora Urbana (PMU6)
 

Tornar índex

4. Regularització de quota reparcel·lació de parcel·les 37 i 38 del Polígon 3 del sector Polígon Industrial Vilanoveta

Tornar índex

5. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat - Parc Central

Tornar índex

6. Aprovació inicial del revisat del projecte d'urbanització de la UA-19, la Fàbrica Tèxtil Miret.

Tornar índex

7.Aprovació inicial projecte d'urbanització UA-23 Racó del Carme

Tornar índex

8.Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat - Parc central

Tornar índex

9.Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització i Urbanització de càrregues externes del PP17.2 Autòdrom de Terramar

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 5 DE FEBRER DE 2022, INCLÒS.

Tornar índex

10. Aprovació inicial del projecte d'urbanització UA-14 Puigmoltó

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 6 D'ABRIL DE 2023, INCLÒS.

 

Tornar índex