Planejament derivat vigent

 

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

Aprovacions definitives dels expedient següents:

  1. Modificació Puntual Pla Parcial sector SUPP-12, Subsector 1, Rambla del Garraf
  2. Pla especial del catàleg de patrimoni pel que fa a la fitxa del catàleg 75c de Can Puça
  3. Modificació puntual usos admissibles Pla Parcial Casa del Mar, sector Els Colls SUPP-14
  4. Pla especial urbanístic de desenvolupament de concreció d'ús i ordenació volumètrica de sòl destinat a equipaments comunitaris ubicat en l'àmbit del sector Els Colls (SUPP-14)
  5. Pla de millora urbana del PAU 2 del PMU 6 de Vilanoveta 
  6. Projecte modificació obres d'urbanització incloses en el Pla Parcial del sector SUPP-9 Mercat-Parc Central
  7. Estudi de detall R-17/1 del C. Anoia, 11 de Mas Alba.
  8. Estudi de detall R-13/2 del C. Anoia, 16 de Mas Alba.
  9. Pla especial de regulació dels habitatges d'ús turístic, al terme municipal de Sant Pere de Ribes

 

1. Modificació Puntual Pla Parcial sector SUPP-12, Subsector 1, Rambla del Garraf

Tornar índex

2. Pla especial del catàleg de patrimoni pel que fa a la fitxa del catàleg 75c de Can Puça

Tornar índex

3. Modificació puntual usos admissibles Pla Parcial Casa del Mar, sector Els Colls SUPP-14

Tornar índex

4. Pla especial urbanístic de desenvolupament de concreció d'ús i ordenació volumètrica de sòl destinat a equipaments comunitaris ubicat en l'àmbit del sector Els Colls (SUPP-14) 

Tornar índex

 
5. Pla  de millora urbana del PAU 2 del PMU 6 de Vilanoveta 

Tornar índex

 

6. Projecte modificació obres d'urbanització incloses en el Pla Parcial del sector SUPP-9 Mercat-Parc Central

Tornar índex

 

7. Estudi de detall R-17/1 del C. Anoia, 11 de Mas Alba.

Tornar índex

8. Estudi de detall R-13/2 del C. Anoia, 16 de Mas Alba.

Tornar índex

9. Pla especial de regulació dels habitatges d'ús turístic, al terme municipal de Sant Pere de Ribes

Tornar índex