ÍNDEX D'EXPEDIENTS

Aprovacions definitives dels expedient següents:

  1. Modificació Puntual Pla Parcial sector SUPP-12, Subsector 1, Rambla del Garraf
  2. Pla especial del catàleg de patrimoni pel que fa a la fitxa del catàleg 75c de Can Puça
  3. Modificació puntual usos admissibles Pla Parcial Casa del Mar, sector Els Colls SUPP-14
  4. Pla especial urbanístic de desenvolupament de concreció d'ús i ordenació volumètrica de sòl destinat a equipaments comunitaris ubicat en l'àmbit del sector Els Colls (SUPP-14)
  5. Pla de millora urbana del PAU 2 del PMU 6 de Vilanoveta 
  6. Projecte modificació obres d'urbanització incloses en el Pla Parcial del sector SUPP-9 Mercat-Parc Central
  7. Estudi de detall R-17/1 del C. Anoia, 11 de Mas Alba.
  8. Estudi de detall R-13/2 del C. Anoia, 16 de Mas Alba.

 

1. Modificació Puntual Pla Parcial sector SUPP-12, Subsector 1, Rambla del Garraf

Tornar índex

2. Pla especial del catàleg de patrimoni pel que fa a la fitxa del catàleg 75c de Can Puça

Tornar índex

3. Modificació puntual usos admissibles Pla Parcial Casa del Mar, sector Els Colls SUPP-14

Tornar índex

4. Pla especial urbanístic de desenvolupament de concreció d'ús i ordenació volumètrica de sòl destinat a equipaments comunitaris ubicat en l'àmbit del sector Els Colls (SUPP-14) 

Tornar índex

 
5. Pla  de millora urbana del PAU 2 del PMU 6 de Vilanoveta 

Tornar índex

 

6. Projecte modificació obres d'urbanització incloses en el Pla Parcial del sector SUPP-9 Mercat-Parc Central

Tornar índex

 

7. Estudi de detall R-17/1 del C. Anoia, 11 de Mas Alba.

Tornar índex

8. Estudi de detall R-13/2 del C. Anoia, 16 de Mas Alba.

Tornar índex