ÍNDEX D'EXPEDIENTS

 1. Aprovació inicial Modificació puntual Pla parcial SUPP-12 , subsector 1, Centre de dinamització econòmica-Parc d'Oci
 2. Aprovació inicial Pla Especial de la Fitxa de Catàleg 75c Masia de Can Puça
 3. Aprovació inicial Modificació puntual usos admissibles Pla parcial Casa del Mar-Els Colls
 4. Aprovació inicial Pla Especial de Catalogació i canvi d'ús de l'immoble de "Can Déu m'ajudi" (actualment anomenat, La Casona d'Elda)
 5. Aprovació inicial Pla Especial urbanístic de desenvolupament de concreció d'ús i ordenació volumètrica de sòl destinat a equipament comunitari, ubicat a l'Àmbit del sector Els Colls SUPP-14
 6. Aprovació inicial Pla Especial de la Fitxa de Catàleg finca Can Ramonet
 7. Aprovació inicial Pla Especial de la Fitxa de Catàleg 77C Can Cuadras del Palou
 8. Aprovació inicial Pla Especial de la Fitxa de Catàleg i rehabilitació de la masia Casa Roja
 9. Aprovació inicial del projecte de modificació de les obres d'urbanització incloses en el Pla Parcial del Sector SUPP-9 Mercat-Parc Central.
 10. Aprovació inicial Pla Especial per a l'obtenció de la fitxa de catàleg i rehabilitació de can Joanet d'en Zidro.
 11. Aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d'ús turístic TM (HUT'S).
 12. Aprovació inicial de l'Estudi de Detall de la finca R-17/1, del sector Mas Alba
 13. Aprovació inicial del Pla Especial de la fitxa del catàleg de Ca La Toneta

 

1. Aprovació inicial Modificació puntual Pla parcial SUPP-12 , subsector 1, Centre de dinamització econòmica-Parc d'Oci

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 23 D'OCTUBRE DE 2014 (FINALITZAT)

Tornar índex

2. Aprovació inicial Pla Especial de la Fitxa de Catàleg 75c Masia de Can Puça

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 2 DE FEBRER DE 2015, INCLÒS. (FINALITZAT)

Tornar índex

3.Aprovació inicial Modificació puntual usos admissibles Pla parcial Casa del Mar-Els Colls

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 24 D'OCTUBRE DE 2015, INCLÒS. (FINALITZAT)

Tornar índex

4.Aprovació inicial Pla Especial de Catalogació i canvi d'ús de l'immoble de "Can Déu m'ajudi" (actualment anomenat, La Casona d'Elda)

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 14 DE NOVEMBRE DE 2015, INCLÒS. (FINALITZAT)

Tornar índex

5. Aprovació inicial Pla Especial urbanístic de desenvolupament de concreció d'ús i ordenació volumètrica de sòl destinat a equipament comunitari ubicat a l'àmbit del sector Els Colls SUPP-14.

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 7 DE JUNY DE 2016, INCLÒS. (FINALITZAT)

Tornar índex

6. Aprovació inicial Pla Especial per la catalogació del conjunt immobiliari situat a la finca de Can Ramonet i legalització de la implantació de turisme rural. 

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 19 DE MAIG DE 2017, INCLÒS. (FINALITZAT)

 

 

7. Aprovació inicial Pla Especial de la Fitxa Catàleg 77C Can Cuadras del Palou
 

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 21 D'ABRIL DE 2018, que en ser dissabte passa al següent dia hàbil, el 23 D'ABRIL DE 2018, INCLÒS. (FINALITZAT)

Tornar índex

8. Aprovació inicial Pal Especial de la Fitxa Catàleg i rehabilitació de la masia Casa Roja.
 

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 13 DE SETEMBRE DE 2018, INCLÒS. (FINALITZAT)

Tornar índex

9. Aprovació inicial del projecte de modificació de les obres d'urbanització incloses en el Pla Parcial del Sector SUPP-9 Mercat-Parc Central.
 

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 6 DE NOVEMBRE DE 2018, INCLÒS.  (FINALITZAT)

Tornar índex

10. Aprovació inicial Pla Especial per a l'obtenció de la Fitxa del catàleg i rehabilitació de Can Joanet d'en Zidro

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL ... DE .....DE 2019, INCLÒS. 

 
                                                                                                                                           Tornar índex
11. Aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d'ús turístic TM (HUT'S)
 

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 4/10 AL 4/11 DE 2019.  (FINALITZAT)

 

                                                                                                                                           Tornar índex

Tornar índex

 

13. Aprovació inicial del Pla Especial de la fitxa del catàleg de Ca La Toneta

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL DIA 1 D'OCTUBRE DE 2022

 
                                                                                                            Tornar índex