Planejament derivat en tràmit

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

  1. Aprovació inicial Pla Especial de Catalogació i canvi d'ús de l'immoble de "Can Déu m'ajudi" (actualment anomenat, La Casona d'Elda)
  2. Aprovació inicial Pla Especial de la Fitxa de Catàleg i rehabilitació de la masia Casa Roja
  3. Aprovació inicial Pla Especial per a l'obtenció de la fitxa de catàleg i rehabilitació de can Joanet d'en Zidro.
  4. Aprovació inicial del Pla Especial de la fitxa del catàleg de Ca La Toneta.
  5. Aprovació inicial del Pla Especial de la fitxa del catàleg 20C La Granja i canvi d'ús a hoteler
  6. Aprovació inicial de l'Estudi de Detall de la parcel·la R-17/4 del C. Segre. 32 de Mas Alba
  7. Aprovació inicial del Pla Especial de la fitxa del catàleg de les edificacions ubicades al camí de Can Quadres, núm.1

 

 
1.Aprovació inicial Pla Especial de Catalogació i canvi d'ús de l'immoble de "Can Déu m'ajudi" (actualment anomenat, La Casona d'Elda)

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 14 DE NOVEMBRE DE 2015, INCLÒS. (FINALITZAT)

Tornar índex

2. Aprovació inicial Pal Especial de la Fitxa Catàleg i rehabilitació de la masia Casa Roja.
 

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 13 DE SETEMBRE DE 2018, INCLÒS. (FINALITZAT)

Tornar índex

3. Aprovació inicial Pla Especial per a l'obtenció de la Fitxa del catàleg i rehabilitació de Can Joanet d'en Zidro

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL ... DE .....DE 2019, INCLÒS

 
                                                                                                                                           Tornar índex
 

 

4. Aprovació inicial del Pla Especial de la fitxa del catàleg de Ca La Toneta

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL DIA 1 D'OCTUBRE DE 2022 (FINALITZAT)

 

                                                                                                            Tornar índex
 

5. Aprovació inicial del Pla Especial de la fitxa del catàleg 20C La Granja i canvi d'ús a hoteler

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL DIA 30 DE GENER DE 2023, INCLÒS (FINALITZAT)

                                                                                                          

6. Aprovació inicial de l'Estudi de Detall de la parcel·la R-17/4 del C. Segre, 32 de Mas Alba

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL DIA 6 DE JUNY DE 2023, INCLÒS (FINALITZAT)