ÍNDEX D'EXPEDIENTS

 1. Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació UA-26 Rocamar
 2. Aixecament de suspensió de l'executivitat de l'aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'actuació de la Junta de Compensació de la UA-27, Les Torres 2
 3. Aprovació inicial de la liquidació definitiva dels expedients de quotes derivades del projecte d'urbanització del sector Vilanoveta del polígon 3 del Pla de Millora Urbana (PMU6)
 4. Regularització de quota reparcel·lació de parcel·les 37 i 38 del Polígon 3 del sector Poiígon Industrial Vilanoveta
 5. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat - Parc central
 6. Aprovació inicial del revisat del projecte d'urbanització de la UA-19, la Fàbrica Tèxtil Miret.
 7. Aprovació inicial projecte d'urbanització UA-23 Racó del Carme
 8. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat - Parc central
 9. Aprovació inicial del projecte d'Urbanització i urbanització de càrregues externes del PP17.2 Autòdrom de Terramar
 10. Projecte de millora en l'accessibilitat del C/ Barceloneta, entre U A-19 La Fàbrica i el C/ Pere Carbonell, nucli de Sant Pere de Ribes
 11. Aprovació inicial del projecte constructiu d'actuacions al subministrament d'aigua potable al dipòsit de Palou i al Sector de Can Quadres mitjançant la tècnica de perforació hortizontal dirigida (PDH), al terme municipal de Sant Pere de Ribes
 12. Aprovació Inicial del projecte i estudi de seguretat i salut per la urbanització d'aparcament exterior enjardinat Rafael Alberti del nucli urbà de Les Roquetes.
 13. Aprovació Inicial del projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de la millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes - Actuació núm.19 del Pla Director al municipi de Sant Pere de Ribes.
 14. Aprovació Inicial del projecte tècnic i estudi bàsic de seguretat i salut per a la substitució de la gespa del camp de futbol de Ribes.
 15. Aprovació Inicial del projecte bàsic i executiu per la reforma i canvi d´ús de l´edifici de Can Pau Roig al nucli urbà de Sant Pere de Ribes.

 

 

EXPEDIENTS

1. Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació UA-26 Rocamar

Tornar índex

2.Aixecament de suspensió de l'executivitat de l'aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'actuació de la Junta de Compensació de la UA-27, Les Torres 2.

Tornar índex

3. Aprovació inicial de la liquidació definitiva dels expedients de quotes derivades del projecte d'urbanització del sector Vilanoveta del polígon 3 del Pla de Millora Urbana (PMU6)
 

Tornar índex

4. Regularització de quota reparcel·lació de parcel·les 37 i 38 del Polígon 3 del sector Polígon Industrial Vilanoveta

Tornar índex

5. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat - Parc Central

Tornar índex

6. Aprovació inicial del revisat del projecte d'urbanització de la UA-19, la Fàbrica Tèxtil Miret.

Tornar índex

7.Aprovació inicial projecte d'urbanització UA-23 Racó del Carme

Tornar índex

8.Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat - Parc central

Tornar índex

9.Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització i Urbanització de càrregues externes del PP17.2 Autòdrom de Terramar

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 5 DE FEBRER DE 2022, INCLÒS.

Tornar índex

 10- Projecte de millora en l'accessibilitat del C/ Barceloneta, entre U A-19 La Fàbrica i el C/ Pere Carbonell, nucli de Sant Pere de Ribes

Tornar índex

 

11. Aprovació inicial del projecte constructiu d'actuacions al subministrament d'aigua potable al dipòsit de Palou i al Sector de Can Quadres mitjançant la tècnica de perforació hortizontal dirigida (PDH), al terme municipal de Sant Pere de Ribes

 

Tornar índex

12. Aprovació Inicial del projecte i estudi de seguretat i salut per la urbanització d'aparcament exterior enjardinat Rafael Alberti del nucli urbà de Les Roquetes.

Tornar índex

 

13. Aprovació Inicial del projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de la millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes - Actuació núm.19 del Pla Director al municipi de Sant Pere de Ribes.

Tornar índex

 

14. Aprovació Inicial del projecte tècnic i estudi bàsic de seguretat i salut per a la substitució de la gespa del camp de futbol de Ribes.

Tornar índex

15.Aprovació Inicial del projecte bàsic i executiu per la reforma i canvi d´ús de l´edifici de Can Pau Roig al nucli urbà de Sant Pere de Ribes.

Tornar índex