Projectes vigents

 

 

 

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

 1. Projecte bàsic de l'actuació total i executiu fase 1 reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila.
 2. Memòria valorada i estudi de seguretat i salut per a la reparació, adequació i supressió de barreres arquitectòniques de l'equipament Centre Cívic El Local.
 3. Projecte de Rehabilitació del Castell de Sant Pere de Ribes.
 4. Memòria valorada i estudi de seguretat i salut per la Rehabilitació de la Masia de l'Ermita de Sant Pau i legalització elèctrica.
 5. Memòria valorada del Nou enllumenat públic del carrer Agricultura de les Roquetes.
 6. Memòria valorada i Estudi bàsic de seguretat i salut per la reposició de cable robat i reparacions a l'enllumenat públic de Mas Alba
 7. Memòria valorada per la canalització de Fibra òptica entre Can Puig i Casa de la Vila
 8. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per la Millora i pavimentació asfàltica de vials al nucli de les Roquetes.
 9. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per millora de les instal·lacions al quadre 19 de l'enllumenat públic de les Roquetes.
 10. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per la supressió de barreres arquitectòniques a les cruiïlles dels carrers: Almogàvers-Sagunto, Eugeni d'Ors-Edisson, Av. Mas d'en Serra-Tarragona i Roger de Flor, Av. Mas d'en Serra-Puigmal, del nucli de les Roquetes.(*)
 11. Memòria valorada de la legalització de la instal·lació elèctrica del Jutjat de Pau.
 12. Memòria valorada per a la legalització del quadre elèctric de la Pl. Marcer.
 13. Memòria valorada i Estudi bàsic de seguretat i salut per la millora de la pavimentació asfàltica de vials al nucli de Ribes.
 14. Memòria valorada  per a l'adequació d'espais per a prevenció d'incendis (ADF).
 15. Memòria valorada per a la Millora de camins (ADF).
 16. Memòries valorades de la reparació de voreres al sector de Mas Alba.(*)
 17. Memòria valorada i Estudi bàsic de seguretat i salut per millora accessibilitat al carrer Bell·lloch al nucli de les Roquetes.(*)
 18. Memòria valorada per millora de les instal·lacions al quadre 17 de la Pl. Llobregat de l'enllumenat públic de les Roquetes.
 19. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del quadre de comandament i protecció núm. 9 del nucli de Ribes.(*)
 20. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del quadre de comandament i protecció núm. 22 del nucli de les Roquetes.(*)
 21. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a la reparació de les canonades de la xarxa de clavegueram amb problemes de trencadisses als carrers del nucli de Ribes: Jaume I, Cervantes i Lluis Companys.
 22. Descripció dels treballs per a l'adequació d'espais naturals degradats (TEGAR)
 23. Memòria valorada per a l'adequació de la jardineria a la Rambla del Garraf (TEGAR)
 24. Memòria valorada per l'enjardinament de places (TEGAR)
 25. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut Timba de Can Cuadras
 26. Projecte bàsic i executiu i Estudi de Seguretat i Salut de reparació de l'estanquietat i estabilitat estructural, adequació i supressió de barreres arquitectòniques de l'equipament Centre Cívic "El Local"
 27. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per la millora accessibilitat del carrer Miquel Servet i vorera de la plaça Puerto Cabezas (cruïlla carrer de Velàzquez amb carrer d'Eugeni d'Ors)(*)
 28. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a la pavimentació ubicació contenidors a la Ronda Can Macià(*)
 29. Memòria valorada de supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat per a la Millora del Parc Salvador Espriu i de la connectivitat amb la Plaça Maria Mercè Marçal del nucli de Ribes(*)
 30. Memòria valorada de supressió de barreres arquitectòniques a les cruïlles dels carrers marañón, Sitges i Lluís Companys del nucli de Ribes(*)
 31. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a l'adequació de reg i de les fonts de la Plaça Catalunya al nucli de Ribes i al Parc Pompeu Fabra al nucli de les Roquetes
 32. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a l'adequació i reparació estructural de l'edifici FUNDACIÓ INFORM
 33. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a la Reparació de la pavimentació asfàltica de vials als nuclis urbans de Ribes, les Roquetes i Mas d'en Serra
 34. Projecte de la pista de l'skate park a les Roquetes - Millora de l'entorn
 35. Memòria valorada i EBSS dels treballs de canvi de làmpades de vapor de mercuri a Sant Pere de Ribes
 36. Memòria valorada i EBSS pels treballs de la instal·lació elèctrica per a subministraments elèctrics provisionals temporals a la Plaça Marcer del nucli de Ribes
 37. Projecte executiu de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila - FASE 2
 38. Projecte bàsic i executiu de la Urbanització exterior de la Casa de la Vila i Estudi de Seguretat i Salut
 39. Aprovació definitiva projecte adequació Plaça Heran Cortés del nucli de Les Roquetes
 40. Aprovació definitiva del pojecte revisat de l'interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de Les Roquetes. Fase 2
 41. Aprovació definitiva del projecte d'obres complementàries al projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1   
 42. Aprovació definitiva del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per a la millora de l'skate park de Ribes
 43. Aprovació definitiva del projecte de supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat a la via pública del C/Cid Campeador.
 44. Aprovació definitiva del projecte de reparació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i de Les Roquetes.
 45. Aprovació definitiva del projecte per a l'ampliació de la instal·lació elèctrica d'enllumenat del quadre núm.48 del nucli de Ribes. 
 46. Aprovació definitiva del projecte de remodelació de la Pista de Sant Agustí al nucli de Les Roquetes.
 47. Aprovació definitiva del projecte enderroc d'edificacions existents i nova graderia i marquesina i mur de constenció al camp de futbol de Ribes. 
 48. Aprovació definitiva del projecte de Renovació de la xarxa del sector de Can Puig. (Aigües SPR)
 49. Aprovació definitiva del projecte de Renovació de la xarxa al carrer Murillo. (Aigües SPR)
 50. Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de la pista poliesportiva coberta i espais exteriors del Pavelló poliesportiu de Ribes.
 51. Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de l'adequació de la urbanització dels voltants de l'ermita de Sant Pau.
 52. Aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació polígon 3. del sector polígon industrial Vilanoveta, relativa a les parcel·les 37 i 38. (TRASLLAT A Informació urbanísitica/Gestió urbanística/Vigents)
 53. Aprovació definitiva del Projecte bàsic, projecte executiu amb EBSS i projecte d'instal·lacions escèniques per a la rehabilitació, reforma i ampliació del Teatre de Les Roquetes. 
 54. Aprovació definitiva del projecte d'adequació de l'Av Catalunya entre el Passatge Ter i el Passatge Foix.
 55. Aprovació definitiva del projecte de supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat a la via pública al c/dels Cards, del nucli de Ribes
 56. Aprovació definitiva del projecte i EBSS per a la millora de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat públic i del quadre de protecció i comandament 25, situat a l'Av. Mas d'En Serra cantonada amb C/Pica d'Estats.
 57. Aprovació definitiva del projecte i EBSS per a la millora de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat públic i del quadre de protecció i comandament 8, situat al C/Mare de Déu de Montserrat cantonada C/ Nou. 
 58. Aprovació definitiva del projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes, Act.9 del Pla director (Els Cards)
 59. Aprovació definitiva del projecte de millora de la vorera nord del Passeig de Circumval·lació (num 4-58) del nucli de Ribes
 60. Aprovació definitiva del projecte de millora de la vorera nord del c/ Cid Campeador del nucli de Les Roquetes.
 61. Aprovació memòria valorada del projcete d'adequació i instal·lació de jocs infantils al parc infantil del c/Foix al nucli de Les Roquetes.
 62. Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per la reforma interior parcial de l'edifici de Can Puig (SEFED)
 63. Aprovació definitiva del projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram de Sant Pere de Ribes - Actuació núm. 16 del Pla Director del clavegueram.
 64. Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu per a la construcció d'un edifici de bar i lleure al pícnic Vilanoveta
 65. Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu d'instal·lació d'una font lúdica al Parc Pompeu Fabra de Les Roquetes
 66. Aprovació definitiva del projecte per la implantació d'una nova àrea de jocs infantils al Jardins de Rafael Alberti de Les Roquetes.
 67. Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu i EBSS de la reforma i ampliació de la llar d'infants municipal El Cargol.
 68. Aprovació definitiva del projecte de millora de la xarxa d'aigua del sector de Mas d'En Serra (Puigsacalm)
 69. Memòria valorada sobre treballs forestals per a la prevenció d'incendis forestals a la urbanització Els Girabals. Franja perimetral, anells immediats i zones de baixa combustibilitat.
 70. Projecte bàsic i executiu Fase 1 de l'adequació i consolicació arquitectònica del Castell de Ribes per implantar el projecte museològic i museogràfic.
 71. Projecte per a la reparació del camí d'accés i dels talussos i murs de pedra existents als flancs oest i sud del Castell de Ribes.
 72. Aprovació definitiva del projecte i EBSS per la reparació dels elements metàl·lics de les façanes de l'edifici Vinya d'en Petaca al nucli de Les Roquetes
 73. Aprovació definitiva del Projecte de construcció del centre de producció de biomassa a Sant Pere de Ribes i l'estudi de seguretat i salut
 74. Aprovació definitiva del projecte de mesures correcotres d'inundabilitat de la unitat d'actuació UA-26 Rocamar a Sant Pere de Ribes.
 75. Aprovació definitiva del projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila, Fase II_Revisat.
 76. Aprovació definitiva del projecte de connexió de la xarxa viària del sector Vilanoveta del terme municipal de Sant Pere de Ribes amb la vialitat del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.
 77. Aprovació definitiva del projecte de reforma i pavimentació als carrers 9 de novembre, Sant Sebastià i carreró de la Torreta del nucli de Ribes. 
 78. Aprovació definitiva del projecte executiu de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Sant Pere de Ribes i l'estudi de seguretat i salut. 
 79. Aprovació definitiva del Projecte de millora de zona verda - Parc Puigmal del nucli de les Roquetes.
 80. Aprovació definitiva del projecte itinerari per a vianants al c/ Sitges des del c/ Sagrada Família fins al camí de Can Quadres. 
 81. Aprovació definitiva del projecte executiu del carril bici i EBSS a l'Avinguda Montseny del nucli de Mas d'en Serra.
 82. Aprovació definitiva del projecte de condicionament de l'Avinguda Mas d'en Serra tram 1 entre c/ Sant Jordi i c/ Eugeni d'Ors de Les Roquetes.
 83. Aprovació definitiva del projecte de reforma i ampliació de la biblioteca Josep Pla de Les Roquetes.
 84. Aprovació definitica del projecte executiu Fase 2 del projecte d'adequació i consolidació arquitectònica del castell de Ribes per a implementar el projecte museològic i museogràfic.
 85. Projecte constructiu i EBSS execució nova canonada abastament per a la conncexió dels dipòsits de Palou i Can lloses.
 86. Memòria valorada obertura franges perimetrals a la urbanització Els Vinyals.
 87. Aprovació definitiva del projecte per la reparació de la pavimentació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i Les Roquetes.
 88. Aprovació definitiva del projecte d'establiment del servei de clavegueram de Sant Pere de Ribes
 89. Aprovació definitiva del projecte per a la consturcció d'un nou pluvial al Parc Rafael Alberti de les Roquetes.
 90. Aprovació definitiva del projecte de reforma urbana del carrer PereII al nucli de Les Roquetes.
 91. Aprovació definitiva del projecte de millora energètica de l'enllumentat públic.
 92. Aprovació definitiva del projecte de urbanització del carrer Doctor Fleming de Les Roquetes.
 93. Aprovació definitiva del projecte de pavimenació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i Les Roquetes.
 94. Aprovació definitiva del projecte tècnic i estudi bàsic de seguretat i salut per a la substitució de la gespa del camp de futbol de Ribes.
 95. Aprovació definitiva del projecte constructiu d'actuacions al subministrament d'aigua potable al dipòsit de Palou i al sector de Can Quadres mitjançant la tècnica de perforació horitzontal dirigida (PHD), al terme municipal de Sant Pere de Ribes.
 96. Aprovació definitiva del Projecte Bàsic - Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de millora del carrer Carç en l'àmbit de la llar d'infants El Cargol i el pavelló poliesportiu de Ribes. 
 97. Aprovació definitiva del Pojecte de millora d'accessibilitat del carrer Barceloneta i de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
 98. Aprovació definitiva de la urbanització d'aparcament exterior enjardinat Rafael Alberti del nucli urbà de Les Roquetes.
 99. Aprovació definitiva del projecte constructiu i l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres de millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes - Actuació nº19 del Pla Director al municipi de Sant Pere de Ribes per la millora del tram de col·lector del carrer Murcia entre Federico Garcia Lorca i Miquel Servet.
 100. Aprovació definitiva del Projecte Bàsic i Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la reforma i canvi d´ús de l´edifici de Can Pau Roig al nucli urbà de Sant Pere de Ribes.
 101. Aprovació definitiva del Projecte de reducció de la densitat de l´arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de Can Lloses - Can Marcer i, l´Estudi bàsic de seguretat i salut.
 102. Aprovació definitiva del Projecte Executiu per a la sala de màquines de la instal·lació de climatització i ventilació a una part del Centre Cívic l'Espai de les Roquetes i l´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
 103. Aprovació Definitiva del Projecte Executiu així com l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu del Mercat la Sínia de Les Roquetes.
 104. Aprovació Definitiva de la Fase 2 Projecte Executiu per l'ampliació de la instal·lació xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa fins a la sala de calderes de l'edifici de la Vinya d'en Petaca.
 105. Aprovació Definitiva del Projecte Executiu per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de la pista coberta del pavelló de Ribes.
 106. Aprovació Definitiva del Projecte Executiu així com l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de la Llar d'Infants Els Tres Pins.
 107. Aprovació Definitica del Projecte Executiu així com l'Estudi Bàsis de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de l'Aulari Blanc.
 108. Aprovació definitiva pel procediment d’urgència del Projecte bàsic i executiu de rehabilitació energètica de l’Edifici Municipal Masia de Can Puig i Estudi de Seguretat i Salut.
 109. Aprovació Definitiva del Projecte Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de l'Espai Blau al nucli urbà de Sant Pere de Ribes.

 110. Aprovació Definitiva del Projecte Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col.lectiu del Ceip Santa Eulàlia al                       nucli urbà de Les Roquetes. 

 111. Aprovació Definitiva del Projecte Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per  autoconsum col.lectiu del Ceip El Pi al nucli urbà de               Sant Pere de Ribes. 

 112. Aprovació Definitiva del Projecte executiu per a l'ampliació de la instal.lació de biomassa de l'Espai Blau per poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor             a les instal.lacions dels vestidors del camp de futbol de Ribes.              

 113. Aprovació Definitiva del Projecte Tècnic Executiu i estudi de seguretat i salut d'una pèrgola fotovoltàica amb emmagatzenatge per autoconsum al Club Tennis Ribes.

 114. Memoria valorada de la franja perimetral de baixa combustiblitat de la Urbanització Vallpineda.

 115. Aprovació definitiva de projecte per l'adequació de solars municipals per instal.lacions del contracte de serveis de neteja viària.

 116. Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu, i de l’Estudi bàsic de seguretat i salut de les obres de les fases 1 i 3 dels vestidors del camp de fútbol a la zona del             Bosc de plaça a Sant Pere de Ribes.

 117. Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu i de l'Estudi bàsic de seguretat i salut de la rehabilitació del cor de l'ermita de Sant Pau.

 118. Aprovació definitiva del Projecte  tècnic per la comunicació d'obres menors per condicionament acústic de l'O.A.C. de Les Roquetes

 119. Aprovació definitiva del Projecte executiu i memòria descriptiva per a la substitució de dues bombes de calor al Centre de dia i al Casal de Gent Gran de  Roquetes. 

 120. Aprovació definitiva per urgència del projecte d'actuacions de reparació i rehabilitació al conjunt UA1 al nucli urbà de Les Roquetes. 

 121. Aprovació definitiva del projecte executiu i l'estudi bàsic de seguretat i salut de la fase 1 de la conversió de la pista semipermeable de Ribes en pavelló. 

 122. Aprovació definitiva del projecte i l'estudi bàsic de seguretat i salut de la substitució de la lluminària per projectors led al camp de futbol de Ribes.

 123. Aprovació definitiva del projecte i l'estudi bàsic de seguretat i salut de la substitució de la lluminària per projectors led al camp de futbol de Les Roquetes.

 124. Aprovació definitiva del projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de l'actuació número 16 del Pla Director del clavegueram: col.lector de la xarxa de                              clavegueram als carrers Barcelona i Narcís Monturiol, al TM de Sant Pere de Ribes.  

 125. Aprovació definitiva per urgència del projecte executiu per a la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Palou, al TM de Sant Pere de Ribes.

1. Projecte bàsic de l'actuació total i executiu fase 1 reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila
 • Certificat de l'acord d'aprovació definitiva
 • Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
 • Publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB)
 • Document aprovat definitivament:
  • Projecte bàsic, que consta de tres parts:
   • MEMÒRIA
   • ANNEXOS A LA MEMÒRIA
   • PLÀNOLS
  • Projecte executiu fase 1, que consta de sis parts:
   • MEMÒRIA
   • ANNEXOS A LA MEMÒRIA
   • PLÀNOLS
   • PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS
   • ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
   • AMIDAMENT I PRESSUPOST
 

Tornar índex

2. Memòria valorada i estudi de seguretat i salut per a la reparació, adequació i supressió de barreres arquitectòniques de l'equipament Centre Cívic El Local

Tornar índex

3. Projecte de Rehabilitació del Castell de Sant Pere de Ribes

Tornar índex

4. Memòria Valorada i Estudi de seguretat i salut per la Rehabilitació de la Masia de l'Ermita de Sant Pau i legalització elèctrica

Tornar índex

5. Memòria valorada del nou enllumenat públic del carrer Agricultura de les Roquetes.

Tornar índex

6. Memòria valorada i Estudi bàsic de seguretat i salut per la reposició de cable robat i reparacions a l'enllumenat públic de Mas Alba

Tornar índex

10. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per la supressió de barreres arquitectòniques a les cruiïlles dels carrers: Almogàvers-Sagunto, Eugeni d'Ors-Edisson, Av. Mas d'en Serra-Tarragona i Roger de Flor, Av. Mas d'en Serra-Puigmal, del nucli de les Roquetes

Tornar índex

13. Memòria valorada i Estudi bàsic de seguretat i salut per la millora de la pavimentació asfàltica de vials al nucli de Ribes

Tornar índex

14. Memòria valorada adequació d'espais per a prevenció d'incendis (ADF)

Tornar índex

15. Memòria valorada per a la millora de camins (ADF)

Tornar índex

16. Memòries valorades de la reparació de voreres al sector de Mas Alba

Tornar índex

17. Memòria valorada per la millora d'accessibilitat al carrer Bell·lloch al nucli de les Roquetes 

Tornar índex

18. Memòria valorada millora instal·lacions quadre 17 Pl. Llobregat de l'enllumenat públic de les Roquetes

Tornar índex

19. Memòria valorada i estudi bàsic seguretat i salut millora eficiència energètica enllumenat públic quadre núm. 9 del nucli de Ribes 

Tornar índex

20. Memòria valorada i estudi bàsic seguretat i salut millora eficiència energètica enllumenat públic quadre núm. 22 del nucli de les Roquetes 

Tornar índex

21. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a la reparació de les canonades de la xarsa de clavegueram amb problemes de trencadisses als carrers del nucli de Ribes: Jaume I, Cervantes i Lluís Companys

Tornar índex

22. Descripció dels treballs per a l'adequació d'espais naturals degradats (TEGAR)

Tornar índex

23. Memòria valorada per a l'adequació de la jardineria a la Rambla del Garraf (TEGAR) 

Tornar índex

24. Memòria valorada per l'enjardinament de places (TEGAR)

Tornar índex

25. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut de la Timba de Can Cuadras

Tornar índex

26. Projecte bàsic i executiu i Estudi de Seguretat i Salut de reparació de l'estanquietat i estabilitat estructural, adequació i supressió de barreres arquitectòniques de l'equipament Centre Cívic "El Local"

 

Tornar índex

27. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per la millora accessibilitat del carrer Miquel Servet i vorera de la plaça Puerto Cabezas (cruïlla carrer de Velàzquez amb carrer d'Eugeni d'Ors)

Tornar índex

28. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a la pavimentació ubicació contenidors a la Ronda Can Macià

Tornar índex

29. Memòria valorada de supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat per a la Millora del Parc Salvador Espriu i de la connectivitat amb la Plaça Maria Mercè Marçal del nucli de Ribes

Tornar índex

30. Memòria valorada de supressió de barreres arquitectòniques a les cruïlles dels carrers marañón, Sitges i Lluís Companys del nucli de Ribes

Tornar índex

31. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a l'adequació de reg i de les fonts de la Plaça Catalunya al nucli de Ribes i al Parc Pompeu Fabra al nucli de les Roquetes

Document que consta de dues parts, aprovat per decret de l'alcaldia núm. 671/2014, de 29 de desembre.

Tornar índex

32. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a l'adequació i reparació estructural de l'edifici FUNDACIÓ INFORM

Tornar índex

33. Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a la Reparació de la pavimentació asfàltica de vials als nuclis urbans de Ribes, les Roquetes i Mas d'en Serra

Tornar índex

34.Projecte de la pista de l'skate park a les Roquetes - Millora de l'entorn

EL PROJECTE CONSTA DE DOS PARTS:

Tornar índex

35.Memòria valorada i EBSS dels treballs de canvi de làmpades de vapor de mercuri a Sant Pere de Ribes

EL PROJECTE APROVAT INICIALMENT, CONSTA DE DOS PARTS:

Tornar índex

36. Memòria valorada i EBSS pels treballs de la instal·lació elèctrica per a subministraments elèctrics provisionals temporals a la Plaça Marcer al nucli de Ribes

 • CERTIFICAT DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30/05/2016

EL PROJECTE APROVAT INICIALMENT, CONSTA DE DOS PARTS:

Tornar índex

37. Projecte executiu de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila- FASE 2

Tornar índex

38. Projecte bàsic i executiu de la Urbanització exterior de la Casa de la Vila i Estudi de Seguretat i Salut

Tornar índex

39. AD Projecte d'adequació de la Plaça Hernán Cortés del nucli de Les Roquetes 

Tornar índex

 

40. Aprovació definitiva del projecte revisat de l'interceptor d'aigües pluvials de la zona alta de Les Roquetes. Fase 2

 Tornar índex

41. Aprovació definitiva del projecte d'obres complementàries al projectede reparació i rehabilitació de Casa de la Vila. Fase 1

 Tornar índex

 42. Aprovació definitiva del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per a la millora de l'skate park al nucli de Ribes

 Tornar índex

 43. Aprovació definitiva del projecte de supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat a la via pública del C/Cid Campeador. 

 1. Memòria valorada, amidaments i plànols. 
 2. Plecs i EG residus
 3. Estudi bàsic de seguretat i salut

                  

 Tornar índex

44. Aprovació definitiva del projecte de reparació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i de Les Roquetes. 

 1. Memòria general, amidaments i pressupost
 2. Plànols 1
 3. Plànols 2
 4. Plànols 3
 5. EBSS

                  

 Tornar índe

45. Aprovació definitiva del projecte per a l'ampliació de la instal·lació elèctrica d'enllumenat del quadre núm.48 del nucli de Ribes.

                  

 Tornar índex

46. Aprovació definitiva del projecte de remodelació dela Pista de Sant Agustí al nucli de Les Roquetes. 

                  

 Tornar índex

47. Aprovació definitiva del projecte enderroc d'edificacions existents i nova graderia i marquesina i mur de constenció al camp de futbol de Ribes.

 1. Memòria
 2. Plànols.                  

 Tornar índex

48. Aprovació definitiva del projecte de Renovació de la xarxa del sector de Can Puig. (Aigües SPR)

 1. Memòria i annexos de l'1 al 5.
 2. Annexos 6 i 7.        

 Tornar índex

49. Aprovació definitiva del projecte de Renovació de la xarxa al carrer Murillo. (Aigües SPR)

 Tornar índex

50.Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de la pista poliesportiva coberta i espais exteriors del Pavelló poliesportiu de  Ribes.

 Tornar índex

51.Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de l'adequació de la urbanització dels voltants de l'ermita de Sant pau. 

 1. MEMÒRIA          
 2. PLÀNOLS

 Tornar índex

52. Aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació polígon 3, dels sector polígon industrial Vilanoveta, relativa a les parcel·les 37 i 38 (TRASLLAT A Informació urbanísitica/Gestió urbanística/Vigents).

 • Certificat de l'acord de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2018.
 • Publicació de l'acord d'aprovació definitiva en el BOPB de data 23/03/2018.
 • Projecte aprovat definitivament.

                  

 Tornar índex

53. Aprovació definitiva del Projecte bàsic, projecte executiu amb EBSS i projecte d'instal·lacions escèniques per a la rehabilitació, reforma i ampliació del Teatre de Les Roquetes.

   1. Projecte bàsic

   2. Projecte executiu, separat en 3 apartats:

          Apartat 1 

          Apartat 2

          Apartat 3

   3. Projecte instal·lacions.

                  

 
 

Tornar ín5

54. Aprovació definitiva del projecte d'adequació de l'Av Catalunya entre el Passatge Ter i el Passatge Foix

- Volum I: Memòria, amidaments, pressupost i documentació gràfica

- Volum II: Plec de condicions i EBSS                  

 Tornar índex

55. Aprovació definitiva del projecte de supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat a la via pública al c/dels Cards, del nucli del nucli de Ribes

       

 Tornar índex

56. Aprovació definitiva del projecte i EBSS per a la millora de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat públic i del quadre de protecció i comandament 25, situat a l'Av. Mas d'En Serra cantonada amb C/Pica d'Estats.
 1. Portada
 

Tornar índex

57. Aprovació definitiva del projecte i EBSS per a la millora de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat públic i del quadre de protecció i comandament 8, situat al C/Mare de Déu de Montserrat cantonada C/ Nou
 1. Memòria
 2. Plànol Circumval·lació Situació 1
58. Aprovació definitiva del projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes, Act.9 del Pla director (Els Cards)
 1. Plànol Circumval·lació Punts de llum
 2. Plànol Circumval·lació 2
 3. Plànol Circumval·lació Detalls Constructius
 

Tornar índex

Tornar índex

59. Aprovació definitiva del projecte de millora de la vorera nord del Passeig de Circumval·lació (núm. 4-58) del nucli de Ribes
 

Tornar índex

60. Aprovació definitiva del projecte de millora de la vorera nord del c/ Cid Campeador del nucli de Les Roquetes
 

Tornar índex

61. Aprovació memòria valorada del projcete d'adequació i instal·lació de jocs infantils al parc infantil del c/Foix al nucli de Les Roquetes
 

Tornar índex

62. Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per la reforma interior de l'edifici de Can Puig (SEFED)
 

Tornar índex

63. Aprovació definitiva del projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram de Sant Pere de Ribes - Act.16 del Pla director (Miquel Servet)
 

Tornar índex

64. Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu per a la construcció d'un edifici bar i lleure al pícnic Vilanoveta.
 

Tornar índex

65. Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu d'instal·lació d'una font lúdica al Parc Pompeu Fabra de Les Roquetes.
 

Tornar índex

66. Aprovació definitiva del projecte per a la implantació d'una nova àrea de jocs infantils als Jardins de Rafael Alberti de Les Roquetes.
 

Tornar índex

67. Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu i EBSS de la reforma i ampliació de la llar d'infants municipal El Cargol. 
 

Tornar índex

68. Aprovació definitiva del projecte de millora de la xarxa d'aigua del sector de Mas d'En Serra (Puigsacalm)
 

Tornar índex

69. Memòria valorada prevenció incendis forestals urbanització ELS GIRABALS
 

Tornar índex

70. Projecte bàsic i executiu Fase 1 de l'adequació i consolicació arquitectònica del Castell de Ribes per implantar el projecte museològic i museogràfic
 

Tornar índex

71. Projecte per a la reparació del camí d'accés i dels talussos i murs de pedra existents als flancs oest i sud del Castell de Ribes.
 

Tornar índex 

72. Aprovació definitiva del projecte i EBSS per la reparació dels elements metàl·lics de les façanes de l'edifici Vinya d'en Petaca.
 

Tornar índex 

73. Aprovació definitiva del projecte de construcció del centre de producció de biomassa a Sant Pere de Ribes i l'estudi de seguretat i salut.
 

Tornar índex

 

74. Aprovació definitiva del projecte de mesures correctores d'inundabilitat de la unitat d'actuació UA-26 de Rocamar a Sant Pere de Ribes.

 

Tornar índex

75. Aprovació definitiva del projecte de reparació i rehabilitació de la Casas de la Vila, Fase II_Revisat.

 1. ANNEX SOSTENIBILITAT
 2. ANNEX MANTENIMENT
 3. ANNEX ESTRUCTURAL
 4. ANNEX INSTAL·LACIONS
 5. RESIDUS
 6. DESENVOLUPAMENT TREBALLS
 7. CONSUMS
 8. CONTROL QUALITAT
 9. PREUS
 10. MEMORIA
 11. PLECS CONDICIONS TÈCNIQUES
 12. AMIDAMENTS
 13. PRESSUPOST
 14. QUADRE PRESUS I
 15. QUADRE PREUS II
 16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 17. PLÀNOLS
 18. PLANOL
 

Tornar índex

76. Aprovació definitiva del projecte de connexió de la xarxa viària del sector Vilanoveta del terme municipal de Sant Pere de Ribes amb la vialitat del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 

 

Tornar índex

77. Aprovació definitiva del projecte de reforma i pavimentació als carrers 9 de novembre, Sant Sebastià i carreró de la Torreta del nucli de Ribes. 

 

Tornar índex

78. Aprovació definitiva del projecte executiu de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Sant Pere de Ribes i l'estudi de seguretat i salut. 

 

Tornar índex

79. Aprovació definitiva del projecte de millora zona verda - Parc Puigmal del nucli de Les roquetes. 

 

Tornar índex 

80. Aprovació definitiva del projecte itinerari per a vianants al c/ Sitges des del c/ Sagrada Família fins al camí de Can Quadres. 

 

Tornar índex

81. Aprovació definitiva del projecte executiu del carril bici i EBSS a l'Avinguda Montseny del nucli de Mas d'en Serra.

 

Tornar índex

82. Aprovació definitiva del projecte de condicionament de l'Avinguda de Mas d'en Serra Tram 1 entre c/ Sant Jordi i c/  Eugeni d'Ors de Les Roquetes.

 

Tornar índex

83. Aprovació definitiva del projecte de reforma i ampliació de la biblioteca Josep Pla de Les roquetes. 

 

Tornar índex

84. Aprovació definitiva del projecte executiu Fase 2 del projecte d'adequació i consolidació arquitectónica del castell de Ribes per a implementar el projecte museològic i museogràfic. 

 

Tornar índex

85. Projecte constructiu i EBSS execució nova canonada abastament per la connexió dels dipòsits de palou i Can Lloses.  

 

Tornar índex

86. Memòria valorada obertura franges perimetrals a la urbanització Els Vinyals.  

 

Tornar índex

87. Aprovació definitiva del projecte per la reparació de la pavimentació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i Les Roquetes.  

 

Tornar índex

88. Aprovació definitiva del projecte d'establiment del servei de clavegueram de Sant Pere de Ribes.

 
Tornar índex

89. Aprovació definitiva del projecte per a la consturcció d'un nou pluvial al Parc Rafael Alberti de les Roquetes

 
 

Tornar índex

90. Aprovació definitiva del projecte de reforma urbana del carrer PereII al nucli de Les Roquetes.
 

Tornar índex

91. Aprovació definitiva del projecte de millora energètica de l'enllumenat públic. 
 

Tornar índex

92. Aprovació definitiva del projecte de urbanització del c/Doctor Fleming de Les Roquetes.

 

Tornar índex

93. Aprovació definitiva del projecte de reparació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i de Les Roquetes.

 

Tornar índex

94. Aprovació definitiva del projecte tècnic i estudi bàsic de seguretat i salut per a la substitució de la gespa del camp de futbol de Ribes.

 

Tornar índex

95. Aprovació definitiva del projecte constructiu d'actuacions al subministrament d'aigua potable al dipòsit de Palou i al sector de Can Quadres mitjançant la tècnica de perforació horitzontal dirigida (PHD), al terme municipal de Sant Pere de Ribes.

 

Tornar índex

96. Aprovació definitiva del Projecte Bàsic - Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de millora del carrer Carç en l'àmbit de la llar d'infants El Cargol i el pavelló poliesportiu de Ribes.

 

Tornar índex

97. Aprovació definitiva del Projecte de millora d'accessibilitat del carrer Barceloneta i de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

 

Tornar índex

98. Aprovació definitiva de la urbanització d'aparcament exterior enjardinat Rafael Alberti del nucli urbà de les Roquetes.

 

Tornar índex

99. Aprovació definitiva del Projecte constructiu i l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres de millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes - Actuació nº19 del Pla Director al municipi de Sant Pere de Ribes per la millora del tram de col·lector del carrer Murcia entre Federico Garcia Lorca i Miquel Servet.

 

Tornar índex

 

100. Aprovació definitiva del Projecte Bàsic i Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la reforma i canvi d´ús de l´edifici de Can Pau Roig al nucli urbà de Sant Pere de Ribes.

 

Tornar índex

 101. Aprovació definitiva del Projecte de reducció de la densitat de l´arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de Can Lloses - Can Marcer i, l´Estudi bàsic de seguretat i salut.

 

Tornar índex

 102. Aprovació definitiva del Projecte Executiu per a la sala de màquines de la instal·lació de climatització i ventilació a una part del Centre Cívic l'Espai de les Roquetes i l´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

 

Tornar índex

 

 103. Aprovació definitiva del Projecte Executiu així com l'Estudi de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu del Mercat la Sínia de Les Roquetes.

 

Tornar índex

 

 104. Aprovació Definitiva de la Fase 2 Projecte Executiu per l'ampliació de la instal·lació xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa fins a la sala de calderes de l'edifici de la Vinya d'en Petaca.

 

Tornar índex

 105. Aprovació Definitiva del Projecte Executiu per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de la pista coberta del Pavelló de Ribes.

 

Tornar índex

 106. Aprovació Definitiva del Projecte Executiu així com l'Estudi de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de la LLar d'Infants Els Tres Pins.

 

Tornar índex

 107. Aprovació Definitiva del Projecte Executiu així com l'Estudi de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de l'Aulari Blanc.

 

Tornar índex

 108. Aprovació definitiva pel procediment d’urgència del Projecte bàsic i executiu de rehabilitació energètica de l’Edifici Municipal Masia de Can Puig i Estudi de Seguretat i Salut.

 

Tornar índex

 109. Aprovació Definitiva del Projecte Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de l'Espai Blau al nucli urbà de Sant Pere de Ribes.

 

Tornar índex

110. Aprovació Definitiva del Projecte Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu del Ceip Santa Eulàlia al nucli urbà de Les Roquetes. 

 

Tornar índex

111.Aprovació Definitiva del Projecte Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu del Ceip El  Pi al nucli urbà de Sant Pere de Ribes. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Tornar índex

112. Aprovació Definitiva del Projecte executiu per a l'ampliació de la instal.lació de biomassa de l'Espai Blau per poder donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les instal.lacions dels vestidors del camp de futbol de Ribes.     

 

Tornar índex

113. Aprovació Definitiva del  Projecte Tècnic Executiu i estudi de seguretat i salut d'una pèrgola  fotovoltàica amb emmagatzenatge per autoconsum al Club Tennis Ribes.

 

Tornar índex

114.Memoria valorada de  la franja perimetral de baixa combustibilitat de la Urbanització Vallpineda. 

Tornar índex

115. Aprovació definitiva del  projecte per ll'adequació de solars municipals per instal.lacions del contracte de serveis de neteja. 

 

 

Tornar index 

116. Aprovació definitiva del  Projecte bàsic i executiu, i de l'Estudi bàsic de seguretat i salut de les obres de les fases 1 i 3 dels vestidors del camp de futbol a la zona del Bosc de plaça a Sant Pere de Ribes. 

 

 

 

 

 

Tornar índex

117. Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu i de l’estudi bàsic de seguretat i salut de la
rehabilitació del cor de l’ermita de Sant Pau.

 

 

Tornar índex

118. Aprovació definitiva del projecte tècnic per la comunicació d'obres menors per condicionament acústic de l'O.A.C de Les Roquetes. 

 

 

 

Tornar índex

119. Aprovació definitiva del projecte executiu i memòria descriptiva  per a la substitució de dues bombes de calor al Centre de dia i al Casal de Gent Gran de Les Roquetes. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Tornar índex

120. Aprovació definitiva per urgència del projecte d'actuacions de reparació i rehabilitació al conjunt UA1 al nucli urbà de Les Roquetes.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Tornar índex

121. Aprovació definitiva del projecte executiu i l'estudi bàsic de seguretat i salut de la fase 1 de la conversió de la pista semipermeable de Ribes en pavelló. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Tornar índex

122. Aprovació definitiva del projecte executiu i l'estudi bàsic de seguretat i salut de la substitució de la lluminària per projectors led al camp de futbol de Ribes. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Tornar índex

123. Aprovació definitiva del projecte executiu i l'estudi bàsic de seguretat i salut de la substitució de la lluminària per projectors led al camp de futbol de Les Roquetes.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Tornar índex

124. Aprovació definitiva del projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de l'actuació número 16 del Pla Director del clavegueram als carrers Barcelona i Narcís Monturiol, al TM de Sant Pere de Ribes. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Tornar índex

125. Aprovació definitiva per urgència del projecte per a la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Palou, al TM Sant Pere de Ribes. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Tornar índex